Aktualności

2020-10-01 13:03

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Pokora dziecka

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Moje najdroższe i najbardziej ukochane dziecko, pisz Moje słowa. Począwszy od dziś będę nakreślał ci cechy dziecka, które musisz rozwinąć w sobie jako cnoty, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Pierwsza z nich to pokora. Dziecko uznaje swoją niewiedzę, akceptuje swój brak poznania i doświadczenia, dlatego wiele pyta i jest skłonne słuchać. Pokora dziecka objawia się na wielu płaszczyznach jego życia. Trzy kluczowe cechy dziecka, o których będę mówił, to właśnie pokora, prostota i niewinność.

 

Dzięki pokorze dziecko się nie wywyższa. Uznaje innych za mądrzejszych od siebie. Przyjmuje uwagi i pouczenia jako coś zupełnie naturalnego i właściwego. Wie, że wszystkiego musi się uczyć. Nie posiada własnej mądrości. Żyje, posługując się mądrością rodziców. Nie ma własnych planów i celów, ale podporządkowuje je planom i celom rodziców. Przyjmuje kary jako naturalną i sprawiedliwą konsekwencję złego postępowania. Wie, że za błędy będzie ukarane, a za dobre uczynki nagrodzone.

 

Dziecko jest wreszcie sługą wszystkich. Jako najmłodsze wyręcza wszystkich, wykonując najprostsze i najmniejsze zadania, a jednak bardzo przydatne przy w pewnej mierze zużytych już siłach dorosłych. Nie uważa się przy tym za poniżone, wykonując polecenia innych, ale każde zadanie traktuje bardzo poważnie jako życiową misję dnia.

 

To są twarze pokory, które będę chciał zobaczyć w tych, których powołałem do zamieszkania wraz ze mną. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...