Aktualności

2020-10-11 14:27

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Ocenianie innych

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Jestem z tobą. Mój duch prowadzi twoją duszę. Pozwalam ci wejrzeć w głąb twojej duszy, abyś poznała myśli, które cię kształtują. Dziś pragnę nauczyć cię prawdy o pewnej pokusie. Jest to pokusa oceniania i osądzania innych. Ponieważ nie znasz wszystkich motywów i okoliczności działania ludzi, których spotykasz, nie możesz ocenić ich sprawiedliwie, tak jak Ja. Kiedy poznasz wszystko, co kształtowało duszę ludzką i zobaczysz jej walkę w pełnym świetle, wówczas zrozumiesz Moje słowa. Teraz możesz widzieć skutki pewnych działań i działania dusz, ale nie potrafisz ich sprawiedliwie ocenić. Masz prawo oceniać zachowania czy słowa, ale nie człowieka jako takiego. Motywy, okoliczności i czynniki kształtujące duszę ludzką są przed tobą zakryte. Nie oceniaj więc człowieka po pozorach ani nie staraj się analizować jego postaw. To nie twoja sprawa. Tobie powierzam miłowanie. Osąd pozostawiam sobie.

 

Od rana do nocy złe duchy kuszą ludzi do osądzania innych. Człowiek, który jest pokorny, pamięta, jak wąska jest jego przestrzeń widzenia świata i pamięta, że jest tylko prochem. Zwróć uwagę na to, że dzieci mogą okazywać komuś więcej sympatii lub mniej, ale nie są skłonne do oceniania i osądzania ludzi. Nie mają dostatecznego poznania i wiedzy, a także potrzeby osądzania. Przyjmują więc ludzi takimi, jakimi są w danej chwili, a nie takimi, jakimi byli w przeszłości, jakimi oceniają ich po wyglądzie zewnętrznym czy zachowaniu. To jest otwartość, która wynika z pokory.

 

Spróbuj więc od dziś odrzucać pokusy myślenia o innych, analizowania ich postaw i osądzania ich. Wszystkie te myśli nie pochodzą od Boga. Po prostu nie zajmuj się tym, co należy do Boga. Zajmij się Mną. Mi się przyglądaj. Ludzie niech nie będą przedmiotem twoich analiz. Miłość przebacza. Przyjmuje. Usprawiedliwia. Bądź wolna od potrzeby przyglądania się ludziom. Przyglądaj się swojemu sercu, aby było wolne od złych i wyniosłych myśli względem Boga i ludzi. To jest twoje zadanie, które wynika z przykazania miłości, abyś miłował Pana Boga twego z całego serca i wszystkich sił, a bliźniego tak jak siebie. Uczeń to w sercu, odrzucając pokusy przeciwne temu przykazaniu. Reszta przyjdzie sama. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...