Aktualności

2020-10-19 13:35

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Nauka poprzez bolesne doświadczenie

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Pisz. Dziecko, serce, które nigdy nie błądzi, jest sercem doskonałym. Takiego serca próżno szukać na Ziemi. Dopóki żyjesz, zły duch będzie cię zwodził, bo jest zły. Człowiek uczy się poprzez doświadczenie, a im bardziej zbłądzi, tym lepiej zapamięta naukę. Głupie jest dziecko, które sparzywszy rękę, ponownie wkłada ją do ognia. Mądre dziecko będzie uważne i ostrożne, znając już ból i cierpienie, które wiąże się z nieposłuszeństwem. I to jest cała nauka, jaką powinno zapamiętać dziecko.

 

Stratą czasu jest dociekanie, dlaczego płomienie parzą, dlaczego skóra doznaje bólu, dlaczego ogień jest gorący i czy byłby gorący, gdyby go inaczej nazwać. Ogień pozostaje ogniem, a nieposłuszeństwo jest pychą, która prowadzi do cierpienia. Tak samo więc, jak dziecko nie słuchające przestróg matki, postępuje człowiek nie przestrzegający przykazań Bożych. W jednym i w drugim przypadku unosi się pychą i wchodzi z własnej głupoty w ogień cierpienia i bólu, którego konsekwencje trzeba będzie długo leczyć, a mimo troskliwej opieki blizny pozostaną na zawsze.

 

Mądrość dziecka polega na jego prostocie w podejściu do własnych błędów. Kiedy się sparzy, wie, że postąpiło głupio i więcej tego błędu nie popełni. Nie stara się dociekać winowajców, ale unika źródła bólu i mocniej jeszcze przylgnie do matki.

 

Grzesznik zgrzeszywszy, błądzi, szukając usprawiedliwienia i wyjaśnienia sytuacji prawidłami poza prawem Bożym, czym jeszcze bardziej pobudza Mnie do gniewu. Pierwszy ból bowiem to za mało, aby się ocknął i w pokorze uznał się za głupca, który miał się za mądrzejszego od Boga przestępując Jego święte Przykazanie. Głupiec powiększa swój ból, szukając winnych i rozdrabniając swój ból na tysiące drzazg, które wciąż raniąc, czynią go człowiekiem lękliwym, nadwrażliwym i poranionym, niezdolnym do nawiązywania normalnych relacji z otoczeniem. Wszystko to są zakręty demona, który wprowadzając duszę człowieka do swoistego labiryntu myśli i pragnień, walczy ze wzmożoną siłą, aby ten mu się nie wymknął, mimo oczywistych bolesnych konsekwencji swoich pierwszych złych wyborów i buntów przeciwko Bogu.

 

Zbłądziwszy więc w czymkolwiek, popełniwszy jakikolwiek grzech, postępuj jak dziecko wobec ognia. Ofiaruj Mi twój ból jako konsekwencje i słuszną pokutę za twój bunt. Upokórz się, uznając własną głupotę i pychę jako konsekwencje grzechu pierworodnego. Uznaj Moją wyższość w mądrości wyrażoną w Moich przykazaniach i do tego ogniska więcej ręki nie wkładaj. To wszystko. Kolejne doświadczenie, które uczy człowieka pokory i mądrości. Postępując tak wobec własnej słabości, człowiek będzie się rozwijał tak jak dziecko, które z czasem kaleczy się coraz mniej. Taka dziecięca prostota powinna być wprowadzona w duchowe życie, aby dusza postępowała wśród kolejnych doświadczeń, odnosząc z nich korzyść, mimo cierpień, które im towarzyszyły. Wszystko to może prowadzić do celu, jeśli tylko będzie przyjmowane z pokorą i prostotą dziecka. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...