Aktualności

2020-10-11 18:34

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Myśli niszczące w sercu człowieka miłość i zaufanie do Boga

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Posłuchaj więc. Pierwsze ćwiczenie kształtuje w tobie wrażliwość na myśli niepochodzące z dobrego źródła i wstręt do tych myśli jako do intruzów niszczących piękno twojego serca, piękno, które cieszy Boga. Wpatruję się bowiem w twoje serce, aby czerpać radość z jego woni. Strzeż go więc dla Mnie pilnie, bo w nim jest Moje upodobanie.

 

Oprócz myśli, które zjawiają się, aby niszczyć twoją miłość do człowieka, zjawiają się również myśli, które negują Moją miłość do ciebie, Moje dobre intencje i czyny. Przedstawiają ci Mnie jako Boga bezwzględnego, obojętnego i wyniosłego. Podważają wszystko, co ci powiedziałem, i atakują naszą wzajemną, pełną zaufania rodzinną relację Ojciec – dziecko. Te myśli są bardzo niebezpieczne. Dziecko jest pewne miłości swoich rodziców i nigdy nie poddaję jej wątpliwości. Kiedy jednak nieznajomy podważa tę prawdę i przeczy jej nieustannie, dziecko nie znając kłamstwa, zaczyna w nie wierzyć, mimo że nie ma ku temu podstaw.

 

Kłamca istnieje. Każda myśl zasiewająca zwątpienie w twoim dziecięcym sercu pochodzi od niego [szatana]. Trop każdą z tych myśli z zaciekłością najlepszego wojownika, bo niszczy podstawę naszej wzajemnej relacji, którą jest miłość. Zaufanie, jakie masz do Mnie, musi być niepodważalne. Skoro Mnie znasz, a od dziecka pielęgnuje cię na Mojej piersi, dając ci dowody Mojej miłości i wierności, nie wolno ci ufać nieprzyjaznym myślom, które nie pochodzą ode Mnie.

 

Ja zawsze jestem wierny. To pewnik nie ulegający żadnym wpływom, bo Ja się nigdy nie zmieniam. Choć ty się zmieniasz, Ja pozostaje zawsze wierny. Nie wyznaje zasady „oko za oko” i jeśli spotkają cię doświadczenia, których nie rozumiesz, musisz tylko mocniej ufać i wykonywać wszystko zgodnie z Moją Wolą, bo na objaśnienia przyjdzie czas później. Możesz nie rozumieć jako dziecko, ale musisz ufać. Zawsze.

 

Dziś więc pilnuj pilnie twojego serca, aby nieprzyjaciel [szatan] nie wyssał z niego miłości do ludzi, a także miłości i zaufania do Boga. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...