Aktualności

2020-10-19 13:33

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Miłość bezwarunkowa

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Pisz, Moje dziecko. Kocham cię całym sercem. Pamiętaj, że Bóg miłuje inaczej niż człowiek. Bóg miłuje doskonale. To miłość bezwarunkowa. Nie jest wynikiem jakiejś twojej postawy czy aktywności. Kocham cię bez powodu, bez początku kochania, dlatego również bez końca. Zawsze będę cię kochał, bo jestem wieczny.

 

Miłość dziecka jest podobna. Zawsze jest, niezależnie od tego, czy rodzice postępują tak, jak się dziecku podoba, czy nie. Niezależnie od tego dziecko zawsze kocha. Jest to miłość naturalna, która rodzi się w sercu do osób najbliższych. Kochać będzie tu oznaczało pragnąć dobra i szczęścia dla innego człowieka, dobrze mu życzyć i cieszyć się jego radością. Jest to możliwe w rodzinie dzięki temu, że uczucia wobec osób najbliższych przewyższają nieprzyjemne odczucia, jakich dostarczają w rodzinie pewne sytuacje. Mimo wszystko rodzinę się kocha. U dzieci jest to oczywiste, u starszych dzieci, młodzieży, a potem dorosłych czysta i naturalna miłość zastępowana jest przez miłość niedoskonałą, roszczeniową, pełną żalu i egoizmu. Zatrzymanie czystej miłości jest możliwe ale wymaga wysiłku.

 

Chciałbym, abyście kochali bezwarunkowo, tak jak Ja. Oznacza to, że okazujecie się życzliwi i pełni troski wobec wszystkich, niezależnie od tego, czy na to zasługują czy nie. Mówiłem ci wielokrotnie, że miłość nie jest nagrodą. Nie kocham cię z powodu twoich czynów. Kocham cię po prostu. Dzięki temu kocham cię zawsze, niezależnie od twojego postępowania. Oczywiście, nie jest to dla Mnie bez różnicy, co robisz, czy sprawiasz Mi radość, czy zadajesz ból, ale nie zmienia to Mojej miłości do ciebie. Zawsze jestem Miłością.

 

Dlatego nie obdarzaj miłością tylko tych, którzy są dla ciebie dobrzy i którzy również cię kochają. Miłość byłaby wówczas jakąś formą wymiany dóbr duchowych. Wiem, że czynienie dobra tym, którzy nam czynią zło, jest trudne, bo człowiek nie posiada już doskonałej miłości. Oczekuje zawsze zapłaty za dobro, które wyświadcza, i kary za zło którego doświadcza.

 

Doskonała miłość pragnie się dawać wszystkim, niezależnie od tego, czy obdarowany jest tej miłości godzin. Wtedy kochacie doskonale, kiedy kochacie niezależnie od tego, czego doświadczacie. To wielki ideał, do którego dążymy. Wiesz jednak, że niektórym świętym udało się dokonać wielkich czynów, a nawet oddać własne życie za swoich nieprzyjaciół. Ty zadowolisz Mnie każdą drobnostką. Nie żądam rzeczy wielkich, bo w istocie każda mała rzecz, której dokonasz z czystej miłości, będzie dla Mnie wielka. Proszę cię więc o uśmiechanie się do tych, którzy patrzą na ciebie z niechęcią lub złością. Proszę o dobre słowo w zamian za złośliwość. Proszę o dobry uczynek jako odpłatę temu, kto czyni ci szkodę. Spróbuj sprawić przyjemność temu, kto sprawił ci przykrość. Pokonać ludzką skłonność do oddania ciosu jest znacznie trudniej, niż dokonać rzeczy wielkiej w zgodzie z własną naturą i wolą.

 

Staraj się postępować w ten sposób, a twoja miłość szybko się udoskonali i stanie się podobna do Mojej. Serce człowieka, który potrafi kochać wszystkich, staje się szybko czysty jak serce dziecka, które nie potrafi chować uraz, bo pragnienie wspólnej zabawy przewyższa uczucie żalu. Twoje pragnienie miłowania miłością doskonałą powinno przewyższać wszelkie inne pragnienia, a wtedy będzie zdolne do naśladowania Mnie w miłości. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...