Aktualności

2020-10-19 13:37

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Łagodne i wolne od gniewu serce dziecka

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Pisz, dziecko. Serce dziecka jest łagodne i wolne od gniewu. Czy wiesz, dlaczego? Ponieważ świat wokół niego nie jest od niego zależny. Dziecko nie ma na nic wpływu. Dostosowuje się do tego, co się wokół niego dzieje i do żądań innych. Jest to dla niego całkowicie naturalne. Tak funkcjonuje dziecko do pewnego czasu, aż ulegnie powolnemu procesowi zepsucia.

 

Człowiek dorosły uważa, że rzeczywistość zależy od niego samego, to on nadaje jej kształt i dlatego ma spełniać jego oczekiwania. Kiedy cokolwiek nie dostosowuje się do jego planu, wpada w gniew i rozpoczyna walkę o swój plan i swoją wizję własnego życia. Nie dostosowuje się do nowej sytuacji, ale ją zwalcza różnymi sposobami. I tak jeśli ludzie znajdujący się w obrębie tego planu nie chcą go realizować, dochodzi do kłótni. Jeśli są to przedmioty martwe, wywołują ataki złości, jeśli własny organizm, jest to powód do zdenerwowania, a okoliczności zewnętrzne jak pogoda, krzyżując plany człowieka, wprowadzają go w nastrój ogólnego rozdrażnienia i niezadowolenia, bo jest to sfera, której jeszcze nie może poddać swojej woli.

 

Tak więc brak pokory w podejściu do otaczającej go rzeczywistości i pragnienie wszechpanowania nad otaczającym człowieka światem doprowadzają go do wielkiego napięcia i wielkiej frustracji, która objawia się częstym zniecierpliwieniem, rozdrażnieniem, atakami złości, narzekaniem i złośliwościami mamrotanymi pod nosem.

 

Pokora dziecka sprawia, że przyjmuje ono świat takim, jakim jest. Mając świadomość, że nic nie potrafi, przyjmuje przeciwne okoliczności ze smutkiem, ale usiłuje szybko odnaleźć się w nowych okolicznościach i dostosowuje się zamiast walczyć. Ta postawa wymaga pokory, ale owocuje wewnętrznym pokojem. Człowiek zawsze będzie przeżywał doświadczenia przeciwne swojej woli i jeśli przyjmie je jako zrządzenie Boskie albo próbę własnej pokory, nauczy się stawiać na pierwszym miejscu Wolę Bożą, wyjdzie z tych lekcji zwycięsko. Jeśli będzie walczył zaciekle z otaczającym go światem, popadnie w wielkie zgorzknienie, a świadomość posiadania nad sobą Boga zamiast napełniać go wielką ufnością, będzie napełniać go wielkim buntem.

 

Człowiek nie ma bowiem władzy nad swoim życiem, ale jedynie nad swoimi decyzjami. Reszta okoliczności jest kształtowana poza jego wolą, choć również jako skutek jego decyzji. Nie można więc powiedzieć, że człowiek nie ma wpływu na własne życie i jego kształt, bo oczywiście to on je buduje poprzez swoje świadome lub przypadkowe decyzje, ale ostateczny kształt jego dnia jest niemożliwy do zaplanowania.

 

Dlatego ludzie bogaci są rzadko pokorni, bo ich możliwość oddziaływania na zewnętrzne okoliczności jest większa. Trudniej jest wówczas zachować pokorę, ale bliska relacja z Bogiem i świadoma postawa wdzięczności i własnej niemocy może być antidotum dla pułapek bogactwa. Staraj się więc w codziennym życiu szukać Woli Bożej i jak dziecko przyjmować ją z pokorą. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...