Aktualności

2020-10-01 13:02

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Jeśli nie staniecie się jak dzieci…

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Pisz, Moje dziecko. Błogosławię cię w twojej walce o święte serce. Mój Syn zapowiedział wam, że jeśli nie staniecie się jak dzieci nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Chcę więc, abyście stali się jak dzieci. W tych Orędziach nakreślę wam dokładnie wzór, według którego powinniście postępować, aby stać się jak dzieci. Co to dokładnie oznacza i dlaczego jest tak ważne. Dziecko posiada bowiem wrodzone cnoty, które są potrzebne, aby wejść do Nieba. Niezależnie od wieku człowiek musi je koniecznie nabyć, aby wejść do Nieba. Dlatego powiedziałem ci: Bądź zwykłym dzieckiem, które kocha. Tego od ciebie żądam. To jest zadanie na twoje życie.

 

Rozważaj tę głęboką myśl i zarazem twoje motto życiowe, dodam: Bądź zwykłym dzieckiem, a więc nie sil się na nadzwyczajne rzeczy i pozostań bardzo prosta w swoim postępowaniu i myśleniu. Żadna matka nie oczekuje od swojego dziecka, że będzie przesuwać przedmioty wzrokiem czy dokonywać obliczeń, które jej samej sprawiają trudności. Takie pragnienia byłyby zupełnie absurdalne. Tak samo Ja nie oczekuję, że dokonasz rzeczy wielkich, podejmiesz się nadzwyczajnych ofiar, przestaniesz jeść, a żyć będziesz w uniesieniu mistycznej zadumy. Moje dziecko, matka pragnie tylko szczęścia i bezpieczeństwa do swojego dziecka. W tym celu je poucza, żywi i pielęgnuje. Zawsze miej na uwadze, że wszystko, co z tobą czynię, mieści się w tych trzech ojcowskich powinnościach. Albo cię pouczam, albo żywię, albo pielęgnuje. Nic innego z tobą nie robię, bo nie mam innego ukrytego celu wobec ciebie. Pragnę tylko twojego szczęścia i bezpieczeństwa.

 

Moje najdroższe dziecko, weź sobie głęboko do serca ten obraz. W naszej relacji zawsze pozostawaj dzieckiem, które kocha. Dziecko, które kocha, jest tak wielką słodyczą dla matki, że ilekroć zobaczy jego uśmiech, wynagradza mu on całą jej pracę. Pociechą jest każdy gest miłości i każda posłusznie wypełniona prośba. To są dowody miłości, jakich oczekuje matka. Z tej relacji wyciągaj mądrość dla siebie, postępując wobec Mnie. Kochaj Mnie, dając Mi tego dowody w swoich gestach miłości i będąc posłuszną Mojej Woli. Kochaj, bo jest to jedyny sposób, w jaki możesz Mi się odwdzięczyć, i jedyna zapłata, jaką przyjmuje w zamian za Moją miłość. Być zwykłym jest znacznie trudniej niż być niezwykłym. Dziś każdy chce być niezwykłym, a ty nie sil się na nic specjalnego. Skup się tylko na byciu dzieckiem, Moim dzieckiem. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...