Aktualności

2020-10-19 13:38

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Dziecko zawsze ze wszystkim zwraca się do matki

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Zaufaj Mi całkowicie i zapisz Moje słowa. W każdych okolicznościach życia, niezależnie od tego, czy trudności dziecka są małe czy wielkie, sytuacja, w której znajduje się dziecko, dotyczy tylko jego jednego, czy ma charakter ogólny, a dokładniej mówiąc dotyczy zgubienia zabawki czy kataklizmu, dziecko zachowuje się jednakowo. To znaczy, zwraca się do matki, którą postrzega w tym okresie swojego życia jako wszechwiedzącą i wszechmogącą, i nie ma wątpliwości, że matka będzie wiedziała, co robić i zaradzi każdemu nieszczęściu. Dziecku nawet nie przyjdzie do głowy zwrócić się o pomoc do kogoś innego, bo matkę postrzega jako pewne źródło prawdy i mocy.

 

Czy wy, Moje dzieci, mając świadomość, że prawdziwie jestem źródłem prawdy i mocy i zaprawdę jestem wszechwiedzący i wszechmogący, potraficie pozostać wobec Mnie dziećmi? Czy zwracacie się do Mnie z każdym kłopotem od zupełnie błahego po wielki i nie do uniesienia nie jest najlepszą i najrozsądniejszą rzeczą, jako może zrobić dziecko?

 

Chciałbym wam przypomnieć, że jestem Ojcem. Moja więź z duszą umacnia się poprzez budowanie relacji zaufania. Im częściej i ufniej jestem wzywany przez dziecko, tym troskliwiej się nim zajmuję. Tak jak matka, która więcej uwagi poświęca płaczącemu dziecku. Nie ma to znaczenia czy powód jego płaczu jest ważny czy błahy. Najpierw się dziecko uspokaja, a potem pyta o powód. Uświadomienie sobie własnej niemocy i Mojej wszechmocy daje duszy pewne oparcie i kształtuje właściwą relację między stworzeniem, a Bogiem. Pragnę być postrzegany i traktowany jak Ojciec, bo bliższej i słodszej relacji między Bogiem a stworzeniem nie ma i być nie może. Więzy krwi przewyższają tylko więzy duszy.

 

Stworzenie jest odległe od Stwórcy z racji stworzenia. Ani Mój intelekt, ani byt, ani istota, nie są bliskie Mojemu stworzeniu, które nie może Mi dorównać nawet w najdoskonalszej formie. A jednak za sprawą Mojego Syna, który stał się bliski stworzeniu, przyjmując ciało i krew człowieka, ludzie zostali w Nim i przez Niego usynowieni. To synostwo Boże osiąga pełnię poprzez święte Sakramenty ustanowione dla jego pełnego urzeczywistnienia w ludzkiej duszy, stworzonej i niejako obcej na skutek grzechu pierworodnego. Najpierw Chrzest, a potem kolejne stopnie powinowactwa osiągalnego poprzez przystępowanie do kolejnych Sakramentów przekształca naturę duszy, aż do uzyskania przez nią synostwa w pełnym tego słowa znaczeniu. Najświętszy Sakrament jest szczytem tej więzi i szczytem przemiany duszy. Kiedy to zrozumiecie, zapragniecie go ponad wszystko. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...