Aktualności

2020-10-15 15:18

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Co dzień świeże spojrzenie na świat

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Moje najdroższe dziecko, każdy dzień przynosi ci możliwość realizowania Mojej Woli. Wychowując twoje serce dla Mnie, uszczęśliwiasz Mnie. Kolejnym koniecznym krokiem na tej drodze jest uwolnienie twojego serca od złych wspomnień, abyś mogła spojrzeć na świat czystym spojrzeniem, wolnym od lęku. Przeszłość pozostawia w człowieku bolesne rany. Historia przeraża. Pomyśl jednak, że dopust Boży jest zawsze konsekwencją buntu ludzi i ich odejścia od Prawa Bożego. Dziecko, kiedy jest posłuszne rodzicom, nie musi być karane. Dlatego nie obawiaj się historii. Pamiętaj, że wszystko jest pod Moim Prawem. Miłuje Moje dzieci miłujące Moją Wolę. Żyjecie pod parasolem Boga. Nie obawiajcie się przyszłych wydarzeń ani tych z przeszłości, bo prawa zła które miały nad wami władzę w grzesznej przeszłości, dziś straciły nad wami moc. To, co było dla was bólem, dziś nie ma nad wami władzy. Kiedy bowiem przyjmujecie Moją władzę i realizujecie Moje Prawa, żadna inna władza nie może mieć siły nad wami, tylko tak, jak Ja zechcę.

 

Odrzućcie więc stary lęk, bo dziś nie ma już racji bytu. Kiedy przeszliście pod Moją zwierzchność, pozostajecie pod Moją szczególną opieką jako Moja szczególna własność. Zazdrośnie jej bronię. Odetnij więc od siebie bolesne wspomnienia o rzeczach, miejscach, wydarzeniach i ludziach, którzy choć niegdyś źli, dziś mogą być dobrze. Miejsca, które były dla ciebie bolesne, dziś mogą być najpiękniejsze. Na bólu i doświadczeniu cierpienia buduje się siłę człowieka i jego osobistą mądrość, a kiedy człowiek przejdzie już pewną naukę, wspomnienia również muszą stać się przeszłością.

 

Jest bezwzględna zasada nierozpamiętywania i nie wspominania zła. Działa tylko wtedy, kiedy jest realizowana w stu procentach. Wówczas uwalnia człowieka od złej przeszłości, lęku i ograniczeń z nią związanych. Patrz więc na życie czystymi oczyma, wolnymi od lęku, bo codziennie daje ci nowy dzień, niepodobny do poprzedniego, i ty bądź co dzień nowym, lepszym człowiekiem. Spójrz na stare rzeczy nowymi oczyma, przez pryzmat Boga, aby zobaczyć świat tak, jak widzi go dziecko. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...