Aktualności

2020-10-19 13:41

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Adoracja – opalanie duszy

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Zupełnie się nie kłopocz, co masz robić [kiedy przychodzisz na 15 minutową adorację]. Ty masz tylko przyjść i nic więcej, a owoce pojawią się same. To tak jak z drzewem ogrzewanym przez słońce. Jeśli jest w ciemnościach i nie docierają do niego promienie słoneczne, nie wyda owocu. Ale kiedy słońce zacznie je oświecać, musi wydać owoce. I tak po zimie następuje lato. Okres kwitnienia i wydawania owoców. W twojej duszy zima, ale możesz ją skrócić. Możesz wstać i pójść do Słońca [Najświętszy Sakrament], czego nie może uczynić żadne drzewo. Zakończ więc tę długą zimę i przyjdź do Mnie. Ogrzeję cię, oświecę i zadbam o twój wzrost. Przynieść Mi twoje skostnienie, zlodowacenie serca i smutek. Rozkwitnij dla Mnie wszystkimi kolorami. Nauczę cię brać. Ty tylko powierz Mi siebie, a Ja dokonam reszty. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...