Aktualności

2022-12-11 16:07

Staliście się niewolnikami przez własne grzechy – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Świat uczynił z niedzieli święto spotkań i wspólnej zabawy, a Ja chciałbym w tym dniu spotkać się z duszą ludzką sam na sam. Tylko cisza umożliwia człowiekowi usłyszenie Mnie. W ciągu tygodnia ilość obowiązków i spraw współczesnego człowieka nie daje mu możliwości obcowania ze Mną w ciszy – mówi Bóg Ojciec w trzecim przykazaniu.

Dzień święty winien być w całości poświęcony na Moją chwałę. Począwszy od modlitwy, udziału w Sakramentach i nabożeństwach Kościoła, a także przez zgłębianie Mojej Woli i tajemnic w rozważaniu Pisma świętego, czytanie pobożnych lektur i kontemplowanie Mojego Słowa. Musi być czas w życiu człowieka, w którym trwa myślą przy Bogu i uzmysławia sobie w ten sposób, kim jest i do czego dąży. Czy czyny, których dokonuje w ciągu tygodnia, przynoszą chwałę Bogu? Czy czas, który otrzymał od Boga, wykorzystuje w sposób mądry? Czy nie marnuje go na rzeczy głupie i zbyteczne? Jeśli w niedzielę nie znajdzie czasu na tę refleksję, życie przeminie mu szybko i nie zdąży nawet zastanowić się nad nim, a co dopiero przygotować się na śmierć.

Zostawcie Mi więc jeden dzień. Niech będzie dniem dla Mnie. Dla Mojej chwały i dla Mojej radości. Uczelnie, parki rozrywki, kina i inne miejsca poświęcone człowiekowi odbierają Mi wasz czas i waszą uwagę w tym dniu, a telewizja odbiera resztkę, która pozostaje. Kiedy więc mam mówić do was i kiedy oddacie Mi chwałę? Staliście się niewolnikami przez własne grzechy. Nie macie już świąt, bo wygodę i rozrywkę uczyniliście swoim bogiem – mówi Bóg Ojciec w trzecim przykazaniu.

 

Biada duszom, które wymykają się nawet i z rąk Tej Najmiłościwszej Pośredniczki! Nie ma wątpliwości, ze przeklęte one zostaną i zginą na wieki. św. Bonawentura

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...