Aktualności

2019-01-01 18:00

Sługa Boży bp Jan Pietraszko coraz bliżej beatyfikacji

21 grudnia 2018 roku papież Franciszek autoryzował Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego bp Jana Pietraszki, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej.

 

Dla Kaplicy Na Brzegu jest to BARDZO DOBRA WIADOMOŚĆ. Dlaczego? Biskup Jan Pietraszko nawiedzał Kaplicę Na Brzegu. Jak czytamy w Historii Kaplicy bp Jan Pietraszko był w Tym Szczególnym Miejscu u Matki Bożej Częstochowskiej 5 czerwca 1984 roku. 

 

Będzie to dla Kaplicy Na Brzegu jak Dobry Bóg pozwoli kolejny wyniesiony na ołtarze, który nawiedzał Kaplicę Na Brzegu z Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Polecamy drogę beatyfikacji Sługi Bożego bp Jana Pietraszki naszej Matce i Królowej w Kaplicy Na Brzegu.

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego bp Jana Pietraszki

Boże Wszechmogący, Ty powołałeś do pasterskiej posługi w swoim Kościele Biskupa Jana i poprzez charyzmat nauczania Twojej prawdy uczyniłeś go głosicielem Ewangelii.

Boże, źródło świętości, który obdarzyłeś Biskupa Jana żarliwością służenia Eucharystii, a przez pełnienie posługi w konfesjonale uczyniłeś go pośrednikiem Twojego miłosierdzia, przybliżającym wiernych do Stołu Pańskiego. – Wejrzyj na apostolski znój Twego Sługi i za jego przyczyną udziel mi łaski, o którą proszę…

Boże pełen dobroci, racz przez udzielenie tej łaski okazać, że przyjąłeś trudy i cierpienia podejmowane przez sługę Bożego Biskupa Jana dla Twojej chwały i zbawienia dusz.

Boże najłaskawszy, racz obdarzyć Twego Sługę chwałą błogosławionych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

***

Sługa Boży bp Jan Pietraszko urodził się 7 sierpnia 1911 r. w Buczkowicach. Po maturze w 1931 r. wstąpił do Książęco-Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 5 kwietnia 1936 r., w Niedzielę Palmową, przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Adama Stefana Sapiehy. W latach 1938–1939 i 1943-1944 pełnił funkcję sekretarza abp. Sapiehy. W 1947 r. został prefektem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. We wrześniu 1948 r. powierzono mu duszpasterstwo akademickie w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny, które łączył z obowiązkami prefekta. Z tym kościołem i parafią, której proboszczem został w 1957 r., związał całe swoje kapłańskie życie.

 

„Zasłynął jako wybitny kaznodzieja, duszpasterz studentów i inteligencji, jako autentyczny świadek Ewangelii, głosząc naukę Chrystusa i żyjąc Jego słowem. Wywarł znaczący wpływ na oblicze Krakowa. W środowisku parafialnym i akademickim dał się poznać jako człowiek wrażliwego serca, apostoł miłosierdzia, był otwarty zwłaszcza na potrzeby studentów i parafian” – powiedział ks. prałat Władysław Gasidło, wice-postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego bp. Jana Pietraszki.

 

23 listopada 1962 r. św. papież Jan XXIII ustanowił go biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Sakrę biskupią otrzymał z rąk sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Jako przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Architektury i Sztuki Kościelnej (od 1985 r.) czuwał nad rozwojem archidiecezji, zwłaszcza budujących się kościołów. Zmarł 2 marca 1988 r.

 

„Postrzegany był powszechnie za człowieka świętego. W sposób wyjątkowy przeżywał obecność Chrystusa w Ewangelii i Eucharystii. Szeroko znana była jego posługa w konfesjonale. Był nie tylko zewnętrznym obserwatorem Chrystusa, lecz także przeżywał Ewangelię wewnątrz. To jego zachowanie skłoniło środowisko krakowskie, aby prosić kard. Franciszka Macharskiego o rozpoczęcie procesu informacyjnego” – podkreślił ks. prałat Gasidło.

 

Proces informacyjny rozpoczął się w 1994 r., a zakończył w 2001 r. Następnie akta procesu zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

 

„Z wielką radością przyjmujemy tę wiadomość, dziękując Panu Bogu za ten dar świąteczny, o który wszyscy się modliliśmy i na który czekaliśmy. W ten sposób czcigodny Sługa Boży zostanie bardziej jeszcze przypomniany. Jest to wielki dar Opatrzności Bożej” – zaznaczył ks. prałat Gasidło.

diecezja.pl
czytaj więcej...