Aktualności

2023-08-05 16:07

Rozpad lub osłabienie małżeństwa nigdy nie leży tylko po jednej stronie – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Małżonkowie, umiłowane dusze, które połączyłem miłością na wzór miłości Boskiej, chcę was dziś obdarzyć największą łaską, jakiej potrzebuje wasze małżeństwo. Ta łaska zaowocuje pokojem i radością w waszych sercach. Na powrót będziecie umieli się śmiać. Wszystkie ciernie, jakie wbite są w wasze małżeńskie serce, wyjmę, a rany osuszę miłością. To przebaczenie – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Przebaczam wam wszystko i pragnę, abyście równie wspaniałomyślnie przebaczyli sobie nawzajem. To przebaczenie musi wynikać z miłości i zrozumienia, że cierpienie, którego doświadczyliście od ukochanej osoby, zraniło ją samą jeszcze bardziej. Nie czas roztrząsać rozmiar win. To zadanie dla Boga, ale mogę wam tylko zapowiedzieć, że w chwili swojej śmierci zobaczycie wyraźnie, jak wasze postępowanie, słowa i myśli doprowadziły do upadku swojego współmałżonka, który upadł i poniósł całą należną karę, podczas gdy wina wcale nie leżała po jednej stronie.

Jesteście współodpowiedzialni jedni za drugich. Gdybyście bardziej miłowali, nikt nie musiałby upadać i błądzić. Zapewniam was, że jeśli zadaliście sobie rany, to nawzajem. Nie mówię tego po to, abyście teraz wytykali sobie nawzajem winy i racje. Nigdy więcej tego nie róbcie. Przyjmijcie prawdę, że jest tak, jak mówię i zamknijcie przeszłość w Moim Sercu, które musiało ją wycierpieć, aby za nią zadośćuczynić – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Kto ufa Matce Bożej, nigdy nie dozna rozczarowania. św. Jan Bosko

***

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania o Orędziach małżeńskich

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...