Aktualności

2023-03-26 16:07

Rodzice poczynający dzieci bez Sakramentu Małżeństwa ściągają na nie przekleństwo – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Od pierwszej chwili powstania duszy w łonie matki jest ona przeze Mnie miłowana, ale odrzucenie przez człowieka Mojej miłości poprzez odrzucenie Moich przykazań (dzieci poczęte poza Sakramentem Małżeństwa) odcina Moje błogosławieństwo i wprowadza duchy nieczyste, które są zawsze duchami zniszczenia – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Małżeństwo, które Ja pobłogosławię, tworzy dopiero rodzinę gotową na przyjęcie dzieci. Tylko w takich warunkach nie powstaną rany duchowe w waszych sercach, a dzieci, które poczniecie będą wolne. Musicie mieć świadomość, że próbowanie się w relacjach z innymi bardzo was wewnętrznie upośledza (związki bez ślubu kościelnego). Im więcej nieczystości w życiu człowieka, tym jest on mniej zdolny do założenia rodziny i do jakichkolwiek zadań życiowych.

Moje dzieci, ile cierpienia znosicie przez chwile swojego złudnego zapomnienia… Jak szerokie są konsekwencje i powikłania grzechowe w waszych rodzinach… ile płaczy, skarg i samobójstw w wyniku łamania tego podstawowego przykazania, które jest tylko gwarantem waszego szczęścia na Ziemi. Ludzka sfera intymna jest tak delikatna i wrażliwa, że powinno się ją dzielić tylko z jedną osobą, którą wybiera się na całe życie – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Maryja niech tobie wyjedna miłość do krzyża, do katuszy i cierpień.św. o. Pio

POST O CHLEBIE I WODZIE CONAJMNIEJ RAZ W TYGODNIU ORAZ CODZIENNA MSZA ŚW. USÓWA SKUTKI POCZĘCIA W GRZECHU BEZ SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – BÓG OJCIEC

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...