Aktualności

2023-01-08 16:07

Rodzice mają wychowywać dzieci do NIEBA nie do PIEKŁA – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Chcę, aby rodzice nauczyli swoje potomstwo czcić Boga i odróżniać dobro od zła, aby w późniejszym życiu napełnione dobrym przykładem dzieci dokonywały dobrych wyborów. Ta ofiara poświęcenia własnego życia dla życia i wychowania innych żąda szacunku i miłości. Dlatego dzieci winny kochać i szanować swoich rodziców, bo poprzez nich otrzymują dar życia, aby mogły poznać i pokochać Boga – mówi Bóg Ojciec.

Powierzając rodzicom wychowanie nowego człowieka, pragnę, aby wychowali go do Nieba, nie do Piekła. Będą przede Mną odpowiadać za swoje dzieci, za ich życie i wybory – mówi Bóg Ojciec do rodziców. Nowy człowiek nie może być traktowany jako dopełnienie zachcianek współczesnej rodziny. Rodzice mają prawo do ochrony swoich dzieci przed wszelkim złym wpływem z zewnątrz, bo oni w pełni odpowiadają za ukształtowanie swoich dzieci. Dlatego rodzice otrzymują prawo do decydowania o wszystkim względem swoich dzieci, od wykształcenia, wyżywienia i leczenia aż po wszelkie sposoby spędzania przez nie wolnego czasu. Nie bójcie się, trwajcie w łasce uświęcającej i żyjcie życiem sakramentalnym. Ja zawsze jestem po stronie ojca i po stronie matki.

Wiara rodziców katolików, powinna być wiarą ich dzieci i dzieci mają obowiązek naśladować i kontynuować wiarę rodziców. Rodzice nie zniewalają dzieci, nakazując im swoją wiarę i wychowując je w niej z miłością – mówi Bóg Ojciec do rodziców.

Moje czwarte przykazanie ustanawia władzę rodzicielską nad dziećmi. Jest to władza oparta na miłości. Dzieci są obowiązane słuchać swoich rodziców, szanować ich i kochać, a rodzice są obowiązani wychowywać je w miłości i bojaźni Bożej, aby przez całe swoje późniejsze życie dążyły do Zbawienia.

Drogie dzieci, mówi nam Maryja słowami Mądrości, nasyćcie się mymi owocami, to znaczy Jezusem, Owocem Żywota, który dla was wydałam na świat. św. Ludwik Grignion de Montfort

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...