Aktualności

2023-01-13 16:07

Rodzice chrzestni odpowiadają na Sądzie Bożym za własne i chrzestnych dzieci – Duch Święty

<— Powrót do czytelni

Niewiara jest grzechem wówczas, kiedy jest zawiniona. Nie jest grzechem, kiedy dotyczy dusz nieświadomych. Jednak dla chrześcijanina Chrzest jest zobowiązujący. Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani poprzez uczestnictwo w sakramencie do ochrony i rozwijania łaski wiary w chrzczonej duszy. Na Sądzie Bożym odpowiadają za łaskę wiary swoich własnych i chrzestnych dzieci. Sakramenty są wkraczaniem człowieka w nadprzyrodzone życie Boga, co ma wielkie konsekwencje w wieczności. Tajemnice te obejmują Bóstwo Wszechmogącego i Trójedynego Boga.  – mówi Duch Święty

Rodzicem chrzestnym jest się do końca życia i chodź nie posiada on równej władzy wychowawczej jak ojciec i matka, to jego odpowiedzialność przede Mną jest zobowiązująca. Jeśli twoje dziecko chrzestne odwróciło się od wiary Katolickiej, żyje bez Sakramentu Małżeństwa, rozwodzi się, wchodzi w kolejne związki, ma dzieci z poza małżeństwa, jest alkoholikiem, itd., nie żyje przykazaniami Bożymi i kościelnymi, wina jego spadnie również i na ciebie. Rodzicu chrzestny, jeśli w porę nie zareagujesz na grzech popełniany przez twoje chrzestne dziecko poniesiesz tego przerażające konsekwencje w wieczności.

Nieświadomość i lekceważenie tej tajemnicy tak powszechnie nie zwalczane jest grzechem Kościoła, który chrzci, ale nie naucza. Chrzci, ale nie upomina. Chrzci, ale nie uświadamia odpowiedzialności, jaką niesie z sobą ten sakrament dla wszystkich jego uczestników. Każdy kapłan ma obowiązek uświadomić uczestników udzielonego przez siebie sakramentu o tajemnicach i konsekwencjach Chrztu.

 

Kościół w swoich pasterzach ponosi odpowiedzialność za zanik katechezy i powszechną ignorancję wiernych, której nie zapobiega i z którą nie walczy. Powszechna laicyzacja społeczeństwa jest konsekwencją laicyzacji kapłanów, którzy więcej rozumieją świat niż Boga.mówi Duch Święty

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...