Aktualności

2022-08-31 16:09

83. rocznica wybuchu II wojny światowej – 1 września

Święty Boże

Kazimierz Wierzyński

 

Święty Boże,
Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny,
…Błogosław naszej broni!
Gdy ją piechur przyłoży do skroni,
Niech trafia najcelniej.
Święty Boże,
Wszechmocny a tajemny,
Który jesteś w niebie,
Niech żaden nasz pocisk
I żaden nasz wystrzał
Nie padnie daremnie
W okrutnej potrzebie.

 

Święty Boże,
O sprawiedliwą bijemy się rzecz,
O naszą wolną wolę,
O naszą ziemie i morze,
O matki krzyż na czole –
Pobłogosław nasz miecz.
O Polskie kości na Wawelu,
O cmentarze ojcowskie,
Na których znak Twój świeci.
O lata przeszłe i przyszłe,
O góry nasze, o Wisłę,
O nasze żony i dzieci,
O dolę daleką i bliską,
O prawa ludzkie i boskie,
O wszystko.

 

Święty Boże,
Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny!
Błogosław odważnym i dzielnym,
Błogosław naszej wojnie,
Błogosław naszym wojskom
I naszemu męstwu.
Usłysz nasze wołanie,
Który jesteś z nami
Wszechmocny Panie,
Daj nam zwycięstwo!

 

Wiersz ten powstał tuż przed wybuchem wojny i jeszcze 30 sierpnia 1939 roku ukazał się w „Gazecie Polskiej” jako przykład poezji patriotycznej zagrzewającej do boju o najważniejsze polskie wartości. Wzorowany jest na popularnej katolickiej modlitwie.

czytaj więcej...