Aktualności

2022-10-15 16:15

44. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża – 16 październik

św. Jan Paweł II o Kaplicy Na Brzegu

Kaplica Na Brzegu Na Szlaku Papieskim

Kard. Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową przez konklawe, 16 października 1978 roku. Papież-Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej przez ponad 26 lat. Był pierwszym od ponad 450 lat biskupem Rzymu nie pochodzącym z Włoch. Kardynał Karol Wojtyła zastąpił papieża Jana Pawła I, który zmarł zaledwie po 33 dniach pontyfikatu.

 

Konklawe wybrało kardynała z Polski 16 października 1978 roku. Tego dnia o godzinie 18.17 zgromadzeni na placu św. Piotra w Rzymie ujrzeli smugę białego dymu z kaplicy Sykstyńskiej, a pół godziny później usłyszeli historyczne słowa: Habemus papam.

Niedługo potem nowy papież ukazał się zgromadzonym na placu św. Piotra i z balkonu bazyliki zwrócił się do wiernych płynnie po włosku. Jan Paweł II nawiązał do tego, że kardynałowie wybrali następcę Piotra, który nie pochodzi z Włoch. Papież Polak ujął słuchaczy skromnością i bezpośredniością: Wezwali go z dalekiego kraju… Nie wiem, czy będę umiał wysłowić się w waszym, naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie.

Przesłaniem Jana Pawła II stały się słowa wygłoszone w homilli podczas mszy inauguracyjnej, odprawionej 22 października 1978 roku: Nie lękajcie się, otwórzcie dla niego drzwi, otwórzcie dla niego granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, kierunków cywilizacyjnych, nie lękajcie się.

W czasie trwania pontyfikatu Jan Paweł II odbył 104 zagraniczne pielgrzymki do 132 krajów, a w ich trakcie odwiedził 900 miast i miejscowości. Pokonał 1,7 miliona kilometrów, co odpowiada 30-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Pielgrzymki do najodleglejszych geograficznie, religijnie i światopoglądowo krajów wyznaczyły cały rytm i program pontyfikatu, a także jego najważniejsze wydarzenia, zwłaszcza zaś były impulsem do historycznych gestów papieża, wyrażających wolę dialogu, pojednania i wyciągnięcia ręki.

Jako pierwszy papież w dziejach odwiedził kościół luterański (w 1983 roku), synagogę (w 1986 roku) i meczet (w 2000 roku).

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Po trwającym niespełna sześć lat procesie beatyfikacyjnym został ogłoszony błogosławionym 1 maja 2011 r. . Na dzień wspomnienia liturgicznego wybrano 22 października – czyli rocznicę inauguracji pontyfikatu.

5 lipca 2013 r. za zgodą papieża Franciszka Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret uznający cud przypisywany wstawiennictwu bł. Jana Pawła II. Zdarzył się on 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji papieża Polaka na Kostaryce.

Kanonizował Jana Pawła II 27 kwietnia 2014 r. papież Franciszek.

.

Św. Janie Pawle II módl się za nami!

czytaj więcej...