Aktualności

2017-09-30 10:35

Reguła Mariańska. ZASYPIANIE W BOGU

REGUŁA MARIAŃSKA

RYCERSTWO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

 

Matka Boża: Jestem twoją Matką. Nigdy cię nie opuszczę. Nie obawiaj się, bo Ja zawsze będę z tobą, niezależnie od tego, co się wydarzy. Błogosław każdy dzień, bo każdy dzień jest dla ciebie nowym czasem do złożenia miłej Bogu ofiary. Składaj ją codziennie poprzez wszystkie małe wyrzeczenia podczas codziennych czynności, wszystkie westchnienia modlitewne i poprzez każde zawierzenie swoich lęków czy niepokojów Bogu. Nie staraj się nigdy załatwiać nic na własną rękę, ale zawsze zasięgaj rady Tego , kogo miłujesz.

 

Chciałabym nauczyć cię życia w pełni zjednoczenia z Bogiem. Oczywiście, nie stanie się to jednego dnia, ale pragnę, abyś wypełniając Moje rady, dążyła do tego zjednoczenia w twojej codzienności. Życie, jakie wiodłam, było adoracją Boga, adoracją wszystkich Trzech Osób Boskich we Mnie. Jezus, opuszczając Moje łono nigdy nie opuścił Mojego Serca. Pozostał w Nim doskonale zjednoczony ze swoim Ojcem i Duchem Świętym. Chcę, aby twoje życie było wiernym naśladowaniem Mojego. Naucz się jak poświęcić daną chwilę Bogu, aby była Jego chwałą na Ziemi.

 

Zaczniemy od snu, bo sen jest odpoczynkiem dla duszy czystej. W niej i w czasie spoczynku przebywa Duch Święty i napełnia ją swoimi darami. Nawet w śnie dusza jest pojona Bożą łaską, a Boża obecność daje jej siłę i chęć do wzrastania w świętości. Człowiek o czystym sercu udając się na spoczynek, składa więc duszę w ręce dobrego Boga, aby ją umocnił do dalszej drogi i usposobił na tę drogę we wszystkie potrzebne łaski. Dusza człowieka jeśli jest czysta i opróżniona ze światowych pragnień i pożądań, odpoczywając, oddaje chwałę Bogu, bo i we śnie podlega woli człowieka, a więc wznosi się w czasie spoczynku do Boga i z Niego czerpie radość nieuświadomioną, która jednak powiększa pragnienie duszy w dążeniu do Boga.

 

Sen jest błogim stanem, stanem pełnego zawierzenia dziecka swemu Ojcu, ponieważ dusza nie podlega wówczas rozumowi, ale tylko i wyłącznie woli i śmiało przystępuje do Tego, kogo miłuje. Aby tak się działo, dusza musi być jednak czysta. Należy więc pamiętać o rachunku sumienia i modlitwie wieczornej. Wszystkie niedoskonałości w uczynkach, słowach, myślach, a także wszelkie zaniechanie dobra powinno być uświadomione przez sumienie człowieka. Kiedy regularnie czyni się codzienny rachunek sumienia, grzechy pojawiają się nadal, ale zmniejsza się ich liczba i ciężkość, bo wzrasta świadomość grzechu, słabości i pragnienie poprawy.

 

Za grzechy musi pojawić się żal. Kiedy się pojawi, musi nastąpić w duszy skrucha, a później postanowienie poprawy. Nie uda się poprawić wszystkiego od razu i jednocześnie, dlatego codziennie można postanawiać o poprawie jakiejś konkretnej słabości i prosić, co jest konieczne, o pomoc Ducha Świętego, Anioła Stróża, świętego patrona. Ja również chętnie pomagam w dobrych postanowieniach Moich dzieci. Proście i liczcie na pomoc, sami jednak starając się ze wszystkich sił. Nie poddawajcie się, kiedy nie widzicie efektów swoich starań. To nic nie znaczy, jeśli tylko się nie poddacie. Dobry Bóg obdarzy was w końcu łaską, widząc wasze bezowocne wysiłki.

 

Po rachunku sumienia przeproście za wszystkie przewinienia waszych dusz i proście o przebaczenie. Przy tym dziękując za to, że Bóg jest miłosierny i przebacza wam wszystko. Odmówcie wieczorną modlitwę, pamiętając, że sen również należy poświęcić Bogu, aby w pełni należał do Niego. Usypiając, oddalcie od siebie troskę o sprawy doczesne, a miejcie świadomość, że możecie nie doczekać ranka i wielu z was umrze właśnie nocą. Zamartwianie się więc o kolejny dzień jest stratą czasu. Powierzajcie się więc Mojej opiece i oddawajcie w ręce waszego Ojca. Składajcie swoje dusze w Jego miłujące ręce, tak abyście byli przygotowani pozostawić swoje dusze w Jego rękach na zawsze. Jeśli więc obudzicie się rano, będziecie szczęśliwi, że żyjecie, aby jeszcze punktować za grzechy i modlić się o miłosierdzie dla tych, którzy najbardziej go potrzebują. Otrzymujecie bowiem szansę, aby oddać wasze dusze w ręce Boga i jeszcze więcej uświęcone. Ci zaś, którzy nie otrzymają już kolejnego dnia, otworzą oczy w nowej rzeczywistości, jednak bez lęku widząc się całych w rękach Boga, w którego rękach usypiali.

 

Pamiętajcie, w każdej sekundzie waszego życia należycie całkowicie do Boga i zależycie całkowicie od Niego. Jeżeli żyjecie, to dlatego, że tego pragnie Bóg, kiedy umieracie, to dlatego, że wasz czas na Ziemi skończył się i zabierzecie ze sobą tylko tyle, ile zdołaliście zgromadzić w czasie waszych dni. Wasze dary dla Boga nie mogą już wzrosnąć. Słowa, z którymi usypiacie, będą tymi samymi, z jakimi obudzicie się w przyszłym życiu. Składając więc wasze dusze w ręce Boga, wzywajcie imienia Jezusa, wspominajcie na Mnie, abym zawsze była blisko was. nie zapominajcie o waszych Aniołach Stróżach i patronach w Niebie, ale wypowiadajcie z miłością imię Mojego Syna. Niech rozbrzmiewa na Ziemi i chwała Jego niech odbija się echem po całym Niebie. – Dobranoc, Moje dzieci. Kiedy zechcecie odpowiedzieć i wzywać Mojego imienia, wówczas Ja będę wypowiadała imię „Jezus”. Jestem zawsze przy Moim Synu i jestem zawsze przy was. Nie lękajcie się nigdy, zawierzając się Mojej opiece.

 

Oddawajcie chwałę Bogu nawet we śnie, bo imię, którego wzywacie, usypiając, będzie wznosiło się echem w Niebie. Możecie nakazać waszym duszom, aby powtarzały je całą noc. Dusza człowieka w miłosnym uniesieniu nie śpi. Śpią wasze ciała. Dusze są tam, gdzie umieścicie je, usypiając. Korzystajcie z tej łaski, oddając każdą chwilę swego życia Bogu. Błogosławię was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...