Aktualności

2017-10-03 18:54

Reguła Mariańska. UKRYTE ŻYCIE W BOGU

REGUŁA MARIAŃSKA

RYCERSTWO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Matka Boża: Zapisz moje słowa dla wszystkich, którzy chcą podążać tą drogą. Tak bardzo pragnę, abyście byli do Mnie podobni. Dlatego nakreślam wam wzór życia chrześcijanina, codziennego życia, bez wielkich czynów, ale w ukryciu, z dala od pochwał i widzów, którzy oddają chwałę ludziom, a odbierają ją Bogu. W zaciszu waszych domów stańcie się żywymi ofiarami miłości, aby Bóg odbierał uwielbienie i chwałę w waszych sercach, aby wasze ofiary były widoczne dla Jego oczu i tylko dla Jego oczu; aby wasze ofiary były ukryte przed światem. To podoba się Mojemu Synowi. Pragnę przenieść się z wami do Nazaretu i każdego z was pielęgnować w Moim domu, jako Moje dziecko. Chcę każdego z was pouczać i każdego z was wychowywać, abyście byli pociechą Mojego Syna i odtrutką dla świata. Jeżeli będziecie uważnie słuchać Moich słów i postępować zgodnie z tym, o co was proszę, poprowadzę was prosto do Nieba. 

 

Chcę się o was troszczyć. Wasze Zbawienie i uświęcenie jest dla Mnie najważniejsze, bo oznacza to, że przyjdziecie do Mnie, do Nieba i będziemy już zawsze razem. Czego więcej mogłabym pragnąć jako Matka? Ci, którzy słuchają Mojego głosu i pragną postępować zgodnie z Moją wolą, przynoszą wielką ulgę Mojemu Sercu i pocieszają Mnie. Pomóżcie waszej Matce, a Ja pomogę wam we wszystkich waszych sprawach. Nie zapominajcie o Mnie. Jestem waszą Matką codziennie i pragnę codziennie przebywać z wami i pouczać was z miłością, abyście stali się tak bardzo podobni do Mnie i do Mojego Syna. Jesteście braćmi i siostrami Jezusa, jeżeli wypełniacie Jego Wolę. Chcę nauczyć was rozpoznawać i pełnić tę Wolę. 

 

Moja ofiara była znana Bogu i ponoszona w tajni Mojego Serca tylko dla Niego samego. Od dziś chcę, abyście starali się naśladować ten wzór w ciszy i ukryciu, tylko dla Niego samego. Jeśli czynicie to co dobre przed ludźmi i pragniecie od nich pochwał, co zostaje dla Mnie i dla Mojego Syna? Ukryjcie wasze cierpienia i ofiary, abyście byli pewni, że składacie je Bogu, a nie własnej pysze. Nazaret, o którym pragnę wam mówić, będzie odtąd symbolizował miejsce w waszych sercach, gdzie spotykacie się ze Mną i gdzie czcicie Boga. W tym miejscu chcę was pouczyć, przebywając z wami. Duchowy Nazaret, będzie odtąd waszą ucieczką i będzie zawsze z wami, bo w głębi waszych serc. Tam zawsze będę na was czekać, aby was pouczać na tej drodze. Chcę, abyście budowali w swoich sercach dom dla Boga, dom dla Jezusa, tak jak Ja budowałam go wraz z Józefem w Nazarecie. Wy również budujcie wasze ukryte domy z pomocą waszych świętych przyjaciół i Aniołów Stróżów, którzy nigdy was nie opuszczają. W cichym zakątku waszych serc będę przebywać od rana do nocy, tworząc wasze święte przybytki dla Boga.

 

Dom, który urządzałam w Nazarecie, miał jeden cel. Miał być mieszkaniem dla Jezusa. Wszystko powstawało dla Niego i z myślą o Nim. Każda Moja praca była przepełniona myślą o Nim i oczekiwaniem na Niego. Jeszcze zanim Anioł obwieścił Mi radosną nowinę, wszystko w Nazarecie było składaniem ofiary przyszłemu Mesjaszowi, który zawsze był pierwszy w Moim Sercu, zanim jeszcze począł się we Mnie z Ducha Świętego. Mój dom był miejscem oczekiwania na Mesjasza. Każda rzecz miała służyć temu oczekiwaniu i każda ofiara miała na celu uprosić Jego przybycie. Każdy przedmiot w Moim domu był przesiąknięty myślami o Zbawicielu, marzeniem, które przeniknęło wszystko i wypełniło wszystko swoją miłosną wonią. Sensem Mojego życia było nieustanne oczekiwanie na Mesjasza. Dla Niego klęczałam na modlitwie, dla Niego wyglądałam przez okno, wpatrując się w Niebo, dla Niego jadłam, dla Niego kładłam się spać, dla Niego czuwałam nocami, dla Niego sprzątałam, dla Niego szyłam, dla Niego wreszcie mówiłam i milczałam. Dla Niego płakałam i dla Niego uśmiechałam się i każda, każda najmniejsza czynność i każde drganie Mojego Serca było skierowane ku Niebu, aby zesłało na Ziemię swojego Mesjasza, naszego Zbawiciela, który będzie Bogiem na Ziemi, Bogiem w domu, Bogiem z nami. 

 

Nie myślcie więc, że Nazaret stał się miejscem przygotowanym dla Jezusa dopiero po zwiastowaniu Mi radosnej Nowiny, ależ nie. Nazaret był miejscem przygotowanym na przyjście Jezusa od zawsze. Najpierw było oczekiwanie i pragnienie, a dopiero później Nazaret, który stał się rzeczywistym domem dla Mesjasza jako odzwierciedlenie dla wewnętrznego domu Mojego Serca, jaki był już gotowy i oczekujący na Niego od wielu, wielu lat, budowałam go bowiem od chwili, kiedy usłyszałam radosną nowinę o tym, że Bóg obiecał nam Mesjasza. Odtąd nic innego już nigdy nie zajmowało Mojej myśli i Mojego Serca na równi z myślą i oczekiwaniem na Boga przychodzącego do ludzkości w ludzkim ciele. O jak bardzo żyłam tym jednym pragnieniem. Mogłam określić się na Ziemi jako ta, która oczekuje Mesjasza, to bowiem było Moją naturą i Moim powołaniem od początku Mojego życia. Kiedy się budziłam, budziła Mnie nadzieja, że może to dziś Mesjasz zstąpi na Ziemię, a kiedy usypiałam, miałam nadzieję, że tej nocy pewna święta wybrana niewiasta pocznie Boga na Ziemi. Oto Moje marzenia, którymi wypełnione były Moje myśli i Moje Serce, całe Moje dnie i noce, we wszystkim był On, tęsknota za Nim i pragnienie ujrzenia Go i poświęcenia się dla Niego. 

 

Nie myślcie więc, że Nazaret to miejsce stworzone dla Boga z powodu Jego narodzin i Jego obecności w ciele. Nazaret to miejsce Boga w świecie ducha, który widzi tylko Bóg, a dopiero później, obraz tego świata ducha przeniesiony w rzeczywistość ziemską. Budujcie więc wasze domy Jezusowi, wasze świątynie w waszych sercach, świadomie oczekując, że będzie do nich zstępował z wysokiego Nieba i będzie w nich przebywał wraz ze Mną, abyśmy razem mogli żyć na Ziemi jako rodzina. Chcę was pouczyć o tym, jak przygotować wasze serca do tego, aby zamieszkał w nich Mój Syn, abyście byli miłymi Mu domami, w których może skłonić swoją głowę. Nauczę was, jak macie postępować, abyście byli miłymi Mu przybytkami na Ziemi, z których nigdy już nie będzie wychodził. Jezus pragnie być poczętym w każdym ludzkim sercu i pragnie żyć w każdym ludzkim sercu. Wraz z łaską chrztu świętego dokonuje się to duchowe poczęcie w ludzkim sercu za sprawą Ducha Świętego, później jednak Jezus potrzebuje od was tak wielkiej troski, aby żył i wzrastał w waszych sercach. O tym chcę was pouczyć, abyście Go zauważali i troszczyli się o Niego, naśladując Moją matczyną troskę. Tego będę was uczyć w najbliższych dniach. Błogosławię was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...