Aktualności

2017-10-05 17:13

Reguła Mariańska. ŚWIADECTWO ŻYCIA W BOGU

REGUŁA MARIAŃSKA

RYCERSTWO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Matka Boża: Dziś również skieruję do świata Moje pouczenie. Pouczę was o tym, co warto robić, a czego nie. Zajmujecie się bowiem wieloma rzeczami, a to nie jest konieczne. Człowiek powinien pamiętać o tym, że jego serce winno należeć do Boga i wasza modlitwa powinna kierować wasze myśli ku rzeczom duchowym. Serca należy strzec bardzo pilnie, bo łatwo oddaje się innym sprawom, sprawom świata i bardzo trudno jest je później od nich oderwać. Świat nie da wam szczęścia, ani posiadanie, ani gromadzenie, bo jeden podmuch Bożej sprawiedliwości odbierze wam całą chwałę tej ziemi. Serce człowieka jest stworzone przez Boga i dla Boga, dlatego tylko On potrafi je uszczęśliwić. 

 

Żyjąc w świecie, łatwiej jest zapomnieć o Bogu, niż żyjąc w klasztorze, a jednak dziś potrzeba świadectwa wiary na zewnątrz, w życiu czynnym. Chcę nauczyć was tego życia. Ja również pozostawałam między ludźmi i tworzyła jedną z wielu zwyczajnych rodzin. W każdy dzień jednak angażowałam wszystkie Moje siły i całe Moje Serce, aby był przeżyty zgodnie z Wolą Bożą. Chcę wam zwrócić uwagę na wasze zajęcia, prace i obowiązki. Często pochłaniają was bez reszty, a przecież nie są istotą życia, ale tłem dla miłości. Nie należy oddawać im serca, ale tylko wykorzystać je na chwałę Boga. Świadectwo składane przed ludźmi i wierność przynoszona Bogu, oto do czego mają wam służyć codzienne obowiązki. Cel nadrzędny powinien zawsze przyświecać każdej czynności i pracy. Ogród powinien być pielęgnowany jako wotum dla Boga, porządek utrzymywany ze względu na Boską harmonię, w której panuje doskonały ład. Czynności domowe wykonywane w duchu służby innym, a czynności zewnętrzne w duchu świadectwa. 

 

Wychodząc na zewnątrz zawsze przynosicie świadectwo ludziom. Albo dobre, albo złe. Jeśli twoja wola świadczenia o Prawdzie jest prawdziwa i szczera, dostaniesz możliwość udowodnienia jej. Świadcząc, pamiętajcie zawsze o miłości. Nikt, kto nie ma miłości, nie może o niej świadczyć. Właśnie miłość jest najlepszym świadectwem i najwięcej mówi o Prawdzie, najwięcej przekonuje do Prawdy. Miłość mówi dużo więcej niż słowa. Takie powinno być wasze świadectwo na zewnątrz, wypełnione od początku do końca miłością. 

 

To miłość może się objawiać poprzez miłosierdzie, pokorę, cierpliwość, wyrozumiałość wobec niedoskonałości innych, dokładność i sumienność w pracy, a także uczciwość. Zwróćcie również uwagę na wasze słowa. Narzekając, nie świadczcie o miłości, osądzając bliźnich, nie jesteście dobrymi świadkami. Rozprawiając z ciekawością o sprawach innych, marnujecie czas własny i cudzy, nie przynosząc nic Bogu. Starajcie się mówić tylko wówczas, gdy ma to jakiś wyższy cel. Nie otwierajcie ust bez zastanowienia, opowiadając wszystko, co zasłyszeliście. Niech wasze słowa będą cenne. Nie zachowujcie się jak niewierzący, których pochłaniają bez reszty sprawy i spory świata.

 

Zachowując wewnętrzny pokój starajcie się go roznosić wszędzie tam, gdzie zostaniecie posłani. Musicie się odróżniać od innych, aby być świadkami. Nie dołączajcie do rozmów, które nie są skierowane ku dobru. Nie bierzcie udziału w oszustwach, nawet najmniejszych. Bądźcie uważni, aby nie naśladować bez zastanowienia innych i ich wyborów. Postępujcie rozważnie, bo spoczywa na was odpowiedzialność świadczenia o Prawdzie i wasze złe uczynki będą postrzegane jako przyzwolenie na zło. Nie musicie wiele mówić, ani wile przekonywać. Musicie świadczyć, będąc wierni zawsze Bogu i zawsze szczęśliwi z powodu tej wierności, dzięki której doświadczacie obecności i łask Boga. Kiedy wasze świadectwo będzie prawdziwe, sami będziecie proszeni o rady, o pomoc, o pociechę. Musicie tylko zachować miłość i wierność, a wszystko będzie toczyło się zgodnie z Wolą Bożą.

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...