Aktualności

2017-10-06 06:42

Reguła Mariańska. SENS ŻYCIA – WOLA BOŻA

REGUŁA MARIAŃSKA

RYCERSTWO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Matka Boża: Plan Boży wypełnia całe życie człowieka, dlatego człowiek powinien być przywiązany do Słowa Bożego i do świętych sakramentów i do niczego więcej. To bardzo trudne, ale możliwe, dlatego kto naprawdę pragnie pozostać wolny dla pełnienia służby Bożej. Ludzkie plany wielokrotnie przekreślają Wolę Bożą, a już na pewno utrudniają jej realizację. Człowiek oddany Woli Bożej nie powinien snuć planów, bo nie wie, czego żąda od Niego Bóg. Powinien zupełnie zdać się na Wolę Boga, a wówczas nie będzie dla niego trudnością słuchanie głosu Bożego i przyjmowanie Woli Bożej dla swojego życia. 

 

Moje życie było zaplanowane w Boskim umyśle, zanim się narodziłam. Tak jest z wami wszystkimi. Moje życie nie mogło być doskonalsze, ponieważ zaplanował je Bóg, jak więc mogłabym się unosić pychą wobec Jego mądrości, planując cokolwiek. Wielokrotnie również doświadczacie, że wasze plany nie ziszczają się, a wydarzenia, których nie mogliście przewidzieć, niszczą wszystkie wasze osiągnięcia i nie pozwalają wam cieszyć się realizacją waszych planów. To dlatego, że wasze plany nie były planami Boga. On przeznaczył wam inne cele, inne miejsca, inne zadania. Pozwólcie poprowadzić się Duchowi Świętemu. Módlcie się o wypełnieni Woli Bożej w waszym życiu. Nie marnujcie czasu na pracę, która może być przekreślona Wolą Bożą. Idźcie prosto do celu, jaki wyznaczył wam Bóg, a przy końcu swoich dni nie będziecie musieli żałować całego swego życia, widząc, jak różne było wasze powołanie wobec tego, czemu się oddaliście. 

 

Człowiek ma tylko jedno życie. Z perspektywy Nieba jest ono na tyle udane, na ile wypełniła się w nim Wola Boża. Choćbyście osiągnęli po ludzku bardzo wiele, wobec Boga poznacie, że zmarnowaliście wszystkie lata swojego życia, jeśli nie szukaliście Woli Bożej. Wasze życie na Ziemi ma tylko służyć przygotowania was do zadań, jakie macie podjąć w przyszłości. Niebo nie jest miejscem dla umarłych, ale dla żywych. Dopiero w Niebie tak naprawdę żyjemy i kochamy w pełnej wolności i radości, oddając chwałę Bogu i uczestnicząc w Jego życiu. 

 

Spójrzcie na Moje życie. Czy było nadzwyczajne z punktu widzenia ludzkiego? Byłam ubogą kobietą wychowującą jednego Syna. Kobiety w Izraelu szczyciły się licznym potomstwem, byłam więc bardzo uboga wobec nich. Józef pracował całymi dniami, aby zapewnić nam godziwe warunki, ale zawsze żyliśmy skromnie. Nasz dom pozostał ubogi. Nie powiększyliśmy jego sypialni. Urodziliśmy się ubodzy i umarliśmy ubodzy. Z punktu widzenia człowieka, nie osiągnęliśmy nic, a Jezus, owoc Mojego życia, został uznany za bluźniercę i ukrzyżowany jako hańba całego narodu. Zupełnie nic nie przyniosło Mi sławy. Wobec krewnych, ludzi bliskich byliśmy tylko biednymi ludźmi, których spotkało wile nieszczęść, a Ja najbiedniejszą z biednych wdową, która straciła jedynego Syna i pozostała porzucona przez Boga za swoje grzechy. Oto obraz jaki widzieli ludzie. Jednak obraz, jaki malował Bóg, był zupełnie inny. W skrytości Mojego Serca przeżywałam Boskie cuda, obdarzona skarbem nieśmiertelnym, jakiego nikt nigdy nie zdoła Mi odebrać i w swoich najciemniejszych godzinach wciąż byłam najbogatszą istotą na Ziemi i nie mogłabym nawet pomyśleć o innym losie niż ten, który przeznaczył Mi Bóg. 

 

Chcę wam uświadomić, że nie tylko Ja, jako Matka Boga, pragnąc dla siebie czegoś innego niż tego, co zaplanował Bóg, przyniosłabym powszechne nieszczęście całemu światu, ale każdy z was, odrzucając Wolę Bożą dla swojego życia, przynosi nieszczęście całemu światu. Nie wiecie przecież, jak wielkie są plany Boga wobec was. Jak wiele macie uczynić dla Niego i dla Zbawienia ludzi. Pomyślcie o tym, co by było, gdybym nie poszła drogą wyznaczoną Mi odwiecznym planem Boga i przenieście ten obraz w swoje życie. Ile istnień ludzkich mogłoby zostać uratowanych, jeśli słuchalibyście natchnień Boga? Ile istnień ludzkich zginie z powodu nieposłuszeństwa Woli Bożej i waszego uporu w życiu tylko dla siebie i zaspokajaniu własnych zachcianek. Żaden człowiek nie żyje tylko dla siebie i żaden człowiek nie odpowiada tylko za siebie. Każdemu człowiekowi Bóg przeznaczył dusze, o które zapyta go w godzinę śmierci.

 

Nie marnujcie życia na zajmowanie się swoimi sprawami i swoimi planami. Oddajcie się zupełnie w ręce Boga, bo tylko tak możecie zapobiec wielkiemu złu, które poprzez was dokonuje się w świecie. Wszystkie nieszczęścia, wojny, kataklizmy, morderstwa, są konsekwencją niesłuchania Słowa Boga i niepełnienia Jego Woli. Każdy człowiek odrzucając Wolę Bożą, sprowadza nieszczęście na cały świat. Nikt nie jest wyłączony ze świata i z odpowiedzialności za świat, dlatego żyjąc źle, nie pogrąża tylko siebie, ale sprowadza na świat wojny, choroby, kataklizmy i inne przekleństwa Ziemi. Grzech ma okrutne konsekwencje, które dotykają dobrych i złych. Pomyślcie o odpowiedzialności za te wszystkie nieszczęścia, które spotykają was samych i innych. Jeśli nie chcecie być za nie odpowiedzialni, otwórzcie się zupełnie na Wolę Bożą i przyjmijcie ją w swoim życiu, aby Bóg mógł działać poprzez was i realizować swoją zbawczą Wolę wobec świata. 

 

Miłosierdzie Boże musi wylewać się na świat przez święte i oddane dusze. Okażcie zaufanie Bogu i weźcie na siebie krzyż Mojego Syna, aby poprzez was mógł być łaskawy, mógł się litować nad światem i mógł czynić dobro, które zawsze jest Jego Wolą. Uwierzcie, że odwieczny plan Boga jest doskonalszy niż wasze plany i oddajcie się na służbę Boga w wypełnianiu Jego Woli nad światem. Błogosławię was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...