Aktualności

2017-10-02 15:36

Reguła Mariańska. ODŻYWIANIE BOGA W DUSZY, INTENCJE CZYNÓW

REGUŁA MARIAŃSKA

RYCERSTWO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Matka Boża: Moje dziecko, Jezus jest w tobie, pragnie przede wszystkim miłości. To pokarm duchowy dla Boga, który jest Bogiem ducha. Troszcząc się więc o Mojego Syna, pamiętaj o tym, że miłość jest tym, czego On potrzebuje. Dlatego w każdym swoim działaniu pamiętaj o miłości, która powinna być owocem każdego podejmowanego działania. Bez miłości wszystko traci sens. Jak sól, która utraciła swój smak, nie wnosi niczego do potrawy i w niczym jej nie służy, tak czyny bez miłości, słowa bez miłości i wszelkie działania bez miłości jest pozbawione sensu i nie przynosi Bogu nic, ponieważ On karmi się owocem tych czynów i starań, a nie nimi samymi.

 

Miłość nadaje sens życiu. Miłość nadaje sens wszystkiemu. Czynność zupełnie pozbawiona sensu zyskuje go dzięki miłości i tak każda praca może uświęcać duszę i przynosić owoc, radując Boga. Pamiętajcie więc, że nie czyny i ich ilość musi wzrastać, nie słowa i ich piękno, ale miłość w duszy. Starajcie się więc mniej działać, a więcej kochać. Niech miłość będzie przyczyną podejmowania czynów, a nie czyny same w sobie. Czyny muszą zawsze podążać za miłością, a nie miłość za czynami, bo wówczas dzieje się tak, że po odcedzeniu miłości od czynów, zostaje jej bardzo mało, albo wręcz okazuje się, że nigdy nie zdoła dogonić czynów. Nie chodzi o to, aby w każdym działaniu czekać na uczucie miłości, nie chodzi tu o uczucie, ale o wolę działania z miłości i z miłością. Intencja wszelkiego działania powinna byc czysta, a więc wypływać z miłości. 

 

Nie podejmujcie działań, jeśli ich powodem nie jest miłość. Sam Bóg działa tylko z miłości i nigdy nie działa inaczej. Ja również starałam się, aby każdy Mój czyn wypływał z miłości i był modlitwą skierowaną ku Bogu uwielbiając Go w Jego dziele Stworzenia, Wcielenia i Odkupienia. Chciałabym, aby każdy z was świadomie podejmował działania, nie mechanicznie, nie instynktownie, ale świadomie. Świadome życie chrześcijanina jest służbą Bogu i ludziom. Służba Bogu polega na pełnieniu Jego Woli, służba ludziom polega na pełnieniu Woli Boga wobec nich. 

 

Mija córko, cała sztuka doskonałego życia polega na służeniu z miłością i działaniu podlegającym tym wyższym celom, a więc wyższej Woli Stwórcy. Z perspektywy życia wiecznego człowiek widzi swoje życie i ocenia jego wartość zupełnie inaczej, niż spostrzegał to z perspektywy ludzkiej. Wszystko, czego dokonał z pobudek czysto ludzkich, jest zupełną stratą czasu. Wszystko, czego dokonał z pobudek Boskich, a więc kierując się służbą Miłości, ma wartość wieczną i nie ginie. Czasem więc działanie ma mniejszą wartość, niż zaniechanie działania. O tym bowiem co ma wartość, a co nie, decydują intencje wypełnione miłością, bądź je pozbawione. Każda chwila życia człowieka o tyle ma wartość, o ile jest wypełniona i kierowana miłością. Miłość to nie uczucie, ale pełnienie Woli Bożej. Nie bójcie się całkowicie oddać i poświęcić tej Woli, bo ona nadaje sens wszystkiemu. Błogosławię cie, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...