Aktualności

2017-10-02 14:17

Reguła Mariańska. CODZIENNE ŚWIADOME PIELĘGNOWANIE BOGA W DUSZY

REGUŁA MARIAŃSKA

RYCERSTWO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Matka Boża: Moje dziecko, chciałabym, abyś była zupełnie podobna do Mnie. Im bardziej stajesz się podobna do Mnie, tym bardziej będziesz się podobać Bogu i tym więcej wypełnisz Wolę Bożą. Chciałabym przebywać z tobą, abyś wpatrując się we Mnie, stała się do Mnie podobna, będę cię pouczać, a ty słuchaj i proś. Przez posłuszeństwo i pokorę otrzymasz łaskę, która jest ci niezbędna do wypełnienia Mojej woli. 

 

Mówiłam ci wczoraj o miejscu w twoim sercu, gdzie przebywa Bóg, a Ja przebywam wszędzie razem z Nim. Bóg przebywa w tobie poprzez swoją łaskę, a Ja przebywam w Bogu poprzez miłosne zjednoczenie. Nie musicie tego dobrze pojmować. Musisz raczej uwierzyć, że Bóg mieszka w tobie i twoje serce jest Jego domem. Nazaret został udzielony wszystkim ochrzczonym duszom i mają rzeczywiście Tego, który ich zbawił. Łaska chrztu jest jednak przyćmiewana przez grzech, dlatego aby w pełni korzystać z jej owoców należy wspomagać swoją duszę przez inne sakramenty. Mały Jezus wzrasta w duszy, która Go miłuje, troszczy się o Niego i przede wszystkim jest świadoma Jego obecności we własnym sercu. 

 

Czcić Boga oznacza wierzyć w Niego, wierzyć Mu i oddawać chwałę poprzez miłość. Serce człowieka jest domem Boga. Jezus zamieszkuje je niezależnie od tego, czy jest piękne, pełne cnót i dobrze przygotowane dla Niego, czy też zupełnie nędzne i biedne. Bóg narodził się przecież w najnędzniejszej stajence, ponieważ ona jedna nie odmówiła Mu miejsca na Ziemi. Tak i wasze serca, jeśli tylko pragną Boga i przyzywają Go, są Jego mieszkaniem, w którym chętnie przebywa. 

 

Nasza praca będzie polegać na uświadomieniu sobie obecności Jezusa w waszych sercach i troszczeniu się o Niego jako o dar Boga. Poprzez każdą czynność i myśl oddaną Bogu. Jezus otrzymuje naszą miłość i wzrasta w sercu tego, kto Go miłuje. Będziemy dążyć do tego, aby wzrósł tak bardzo, że zawładnie zupełnie domem, w którym przebywa, a więc przemieni tego, w kim wzrasta w siebie samego. W tym celu będę was uczyć powolnego, ale ciągłego zapominania o sobie i uświadomienia sobie obecności Bożej w waszych duszach. Błogosławię cię, Moja córko, w imię Ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...