Aktualności

2023-02-14 16:07

Pycha, grzech który zdobywa serca kapłanów – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Największym, najbardziej pospolitym i rozpowszechnionym grzechem, kapłanów jest pycha. To ona jest zresztą źródłem wszystkich pozostałych grzechów. Kiedy stwarzałem ludzkość z niczego, nadałem jej godność i prawa. Kapłaństwo jest najwyższą godnością ludzką, ale nie jest ponad prawem – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Teraz przyjrzyj się uważnie sobie. Pozwól Mi zbadać twoje serce. Jak daleko postąpiłeś na Mojej drodze? Zastanów się czy dostrzegasz w sobie niebezpieczeństwo tego grzechu? Czy pytasz Mnie o zdanie, zanim podejmiesz decyzję? Czy starasz się we wszystkim postępować tak, jak Ja bym postąpił? Czy prosisz Mnie o pomoc? Czy prosisz wytrwale i pokornie? Czy potrafisz przyjmować Moje natchnienia, jeżeli nie są po twojej myśli? Czy potrafisz z miłością przyjąć uwagi na własny temat? Czy rozważasz ich słuszność, zanim je odrzucisz? Czy zastanawiasz się nad tym, co powinieneś w sobie poprawić?

Pielęgnowanie i rozwijanie w sobie cnoty pokory jest najważniejszą rzeczą w walce z grzechem pychy. Należy z nim walczyć, upokarzając się w duchu przede Mną. Człowiek jest przecież tylko prochem i pyłem. Cała reszta to Moja i tylko wyłącznie Moja łaska. Rozważaj dziś w sercu, jak cienka jest linia między świętością i grzechem. Jak nędzne i słabe naczynie, do którego wlewam Moją Boską łaskę – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Matka Najświętsza jest drogą prowadzącą do Chrystusa. św. Bonawentura

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...