Aktualności

2022-04-03 16:07

Przemoc fizyczna lub i psychiczna jest również zabójstwem – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Przykazanie: „Nie zabijaj” odnosi się nie tylko do ciała, ale i do duszy. Dotyczy wszelkiej przemocy fizycznej i psychicznej, która pozostawia skutki w ciele i duszy. Jakiekolwiek znęcanie i zadawanie bólu jest czystym złem i nie może być niczym usprawiedliwione – mówi Bóg Ojciec w piątym przykazaniu.

Bezwzględny zakaz zabijania człowieka dotyczy również jego psychiki, dlatego nie tylko akt zabójstwa jest grzechem, ale także gniew, zazdrość, podjudzanie, niesprawiedliwość, przeklinanie, znęcanie się poprzez uprzykrzanie życia drugiego. Taki grzech popełniają wszyscy, którzy przez swoje namiętności, alkohol, używki, zdrady, kłótnie, rozrzutność i gwałtowność zamęczają swoje rodziny i są źródłem ich nieustannych cierpień. Dotyczy to zarówno współmałżonków, którzy zadają sobie cierpienia, rodziców, którzy gorszą swoje dzieci, jak i dzieci, które śmiertelnie zasmucają swoich rodziców, wpadając w złe towarzystwo, oszukując rodziców i nie słuchając ich rad. Dotyczy to też wspólnot zakonnych jak i kapłanów na plebaniach. 

Zadręczanie, zasmucanie i gniewanie innych skraca im życie i odbiera zdrowie, a ma również bardzo szerokie skutki duchowe. Wzajemna miłość jest podstawą zdrowego rozwoju – mówi Bóg Ojciec w piątym przykazaniu.

Na Kalwarii cierpienie Matki, u boku cierpiącego Jezusa, osiągnęło stopień przechodzący wszelką ludzką wyobraźnię. Było ono jednak w tajemniczy i nadprzyrodzony sposób owocne dla Odkupienia świata. św. Jan Paweł II

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...