Aktualności

2022-10-05 16:15

POST. CZAS POKUTY. Życie sakramentalne w czasie postu

POST. CZAS POKUTY

Bóg Ojciec: Chcę mówić do ciebie i rozpalić was pragnieniem umiłowania postu, jako formy zdobywania łask i kształtowania duszy na Ziemi. Kiedy zyskuje posłuch wśród dusz, błogosławię. To jest tajemnica Mojego Serca, które skłania się ku dobremu, chętnie błogosławię, a odwracam wzrok od grzechu. Razi Mnie, rani Mnie grzech. Odchodzę więc z miejsc przepełnionych grzechem i zamieszkuję tam, gdzie pełniona jest Moja Wola.

 

Kiedy proszę o post i otrzymuję go, otwieram Moje usta, aby wspomóc tych, którzy walczą o Moją Wolę we własnym życiu. Osobiste życie jest dla każdego polem bitwy, polem zwycięstwa lub polem zguby. Nie oczekujcie rzeczy nadzwyczajnych, aby dowieść swojej wiary. Wszystko, co najważniejsze, dokonuje się wśród małych, nieistotnych z punktu widzenia świata rzeczy, codziennej krzątaninie, pracy, obowiązkach domowych i chwilach odpoczynku. Między tymi sprawami, które zdają się nie mieć znaczenia dla Boga, dokonuje się wasze życie i waży wasza wieczna przyszłość. Szala wagi przechyla się to na jedną to na drugą stronę. Dlatego każdy dzień jest ważny. Każda godzina się liczy. Każda minuta ma swoją wagę. Minuty znikają bez śladu na Ziemi, ale nie w wieczności. W Moim bezwymiarze, gdzie nie liczy się już czas, każda minuta ma jednak zapisany owoc, jaki przyniosła, dobry lub zły. Na Ziemi więc wśród mnóstwa drobiazgów wygrywacie lub przegrywacie życie. Dokonują się rzeczy, które zaważą o waszej wiecznej przyszłości. Dlatego nie lekceważcie żadnej minuty i dbajcie o te drobiazgi, aby w każdym z nich uwzględniona była Moja Wola.

 

Post jest jedną z tych rzeczy, która przeważa szalę w stronę nagrody wiecznej. Trudne zadanie, a jednak warte swojego trudu. Nie należy nigdy lekceważyć wagi postu. Pragnę, abyście walczyli o każdy post. Każdy jest na wagę złota. Jednym ze sposobów umacniania woli człowieka w tym dniu, jest poranne uczestnictwo w Ofierze Mszy świętej. Łaski płynące z tej Ofiary umacniają ludzkie serce, jednoczą je z poszczącym przed swoją śmiercią Chrystusem, który po spożyciu Ostatniej Wieczerzy ze smutkiem zapowiedział swoim uczniom, że nie będzie już więcej ani jadł, ani pił na Ziemi. To pełne smutku zdanie wypowiedział, zamykając już kielich rozkwitającego w nim życia. W pełni sił, w pełni doskonałości swojego człowieczeństwa, kiedy jako mężczyzna osiągnął pełnię swojego człowieczeństwa, w wieku rozkwitu i owocowania, zamknął się na życie, porzucając dla człowieka pokarm tej Ziemi.

 

Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy je i pije wraz z uczniami. Cieszy się darami Ziemi, przyjaźnią, pokarmem i winem. Przeżywa pełne nadzwyczajnej czułości chwile bliskiego rozstania, żegnając słodycz tej Ziemi. Od tej chwili nie zazna już miłości uczniów, pokrzepienia pokarmem i nie ugasi pragnienia. Całe błogosławieństwo Ziemi zostaje Mu odebrane, na co zgadza się z własnej Woli. Odsuwa od siebie kielich błogosławieństwa, a sięga po kielich przekleństwa, jaki wybrała Ziemia, łamiąc Boskie rozkazy.

 

Rozpoczynając twój post, pamiętaj o Ostatniej Wieczerzy i spróbuj zawsze rozpoczynać twoją ofiarę wraz Ofiarą Chrystusa poprzez uczestnictwo we Mszy świętej. Wraz z Chrystusem, składaj twoją ofiarę z pokarmu i napoju, z miłej ludzkiemu sercu atmosfery biesiadowania, kiedy ludzkie serca łączą się ze sobą, wspólnie czerpiąc błogosławieństwo Boże z darów Ziemi stworzonych przez Boga. Wszystko to ofiaruj, biorąc Chrystusa za rękę. Wraz z Nim wypowiedz podczas porannej Mszy świętej znamienne słowa: Odtąd nie będę już jadł i pił… aż wypełni się Wola Mojego Ojca. I od tej chwili podążaj w myślach za Jezusem, który rozpoczyna swoją Mękę. Ty rozpocznij swoją, jedząc tylko chleb i pijąc tylko wodę.

W ten sposób uświęcasz swoją ofiarę rozważaniem Męki Pańskiej i połączeniem twojej małej ofiary z wieczną Ofiarą z życia Boskiego Syna. Czerpiesz siłę z Jego siły i zwyciężasz Jego mocą a poprzez zjednoczenie mistyczne, kiedy przyjmujecie tego dnia Komunię świętą, dosłownie bierzecie udział w Męce Chrystusa, będąc obecnymi podczas Ostatniej Wieczerzy i dzieląc post i Ofiarę Chrystusa. Wraz z Nim wyrzekacie się dóbr tej Ziemi dla wypełnienia Woli Bożej. Wasza mała ofiara staje się częścią Męki Pańskiej, wsparciem biednego opuszczonego człowieczeństwa Chrystusa. Wstępujcie na miejsca śpiących Apostołów, którzy Go opuścili, i zamiast nich towarzyszycie Jezusowi w czasie Jego Męki od Ogrojca aż po krzyż. Tym jest uczestnictwo w porannej Ofierze Mszy świętej na Ziemi w czasie postu o chlebie i wodzie. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale

Środowy post od mięsa i o chlebie i wodzie

Piątek dniem postu od mięsa i o chlebie i wodzie

LITANIA POSZCZĄCEGO

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

 

czytaj więcej...