Aktualności

2022-10-17 16:16

POST. CZAS POKUTY. Syn Boży poszczący na Ziemi II

POST. CZAS POKUTY

Bóg Ojciec: Mówiłem ci o poście Mojego Syna na Ziemi. Musiał pościć, bo nie narodził się, aby jeść i pić, ale aby zbawić rodzaj ludzki. W swoim zachowaniu pozostawał doskonały. Wszystko, co robił, robił z konkretnego powodu. Posty Jezusa były zawsze związane z modlitwą. W ten sposób oddalał się od świata i jego potrzeb. Rezygnacja z jedzenia pozwalała oddalić się realnie od świata, ukryć i w ciszy oddawać się modlitwie. Każdy posiłek, szczególnie wspólny posiłek w świecie, jest spotkaniem z wieloma sprawami ze świata, zmartwieniami, nowinami, to wszystko odrywa myśli człowieka od Boga, jeśli więc chcesz doskonale przeżyć post, módl się w tym dniu więcej.

 

Walka z własną naturą zawsze umacnia wiarę, bo wiara przerasta wymiary Ziemi. Odczuwając niezaspokojone potrzeby, człowiek uczy się również cierpliwości w oczekiwaniu na pomoc Boga. Modlitwa i posty bardzo przyśpieszają tę pomoc. Właśnie z powodu słynnego jabłka post zawsze ujmuje Moje Serce i zawsze skutecznie odpędza szatana. Tak jak jedzenie jest odżywianiem ciała, tak post pozostaje odżywianiem duszy. Pokrzepia ją skuteczniej niż wino. Przez chwilę człowiek może żyć jak Anioł… bez potrzeb, samą modlitwą.

Dla Jezusa naturalniejsze więc wydawało się poszczenie niż jedzenie, bo w swojej Boskiej naturze nie zwykł odczuwać jakichkolwiek potrzeb, a jednak przyjąwszy ciało ludzkie, musiał zadać gwałt swojej doskonałej samowystarczalności i zmusić się do jedzenia i picia, odczuwania senności i zmęczenia, bólu, smutku i wszystkich konsekwencji ludzkiego grzechu. Post więc był dla niego umartwianiem tego, co przyjął na siebie dla pokuty. Pamiętaj więc, że będąc człowiekiem, zawsze będziesz się skłaniać ku temu, czego żąda od ciebie natura, ale w swojej duszy pozostajesz znacznie bliżej Boga i post przypomina ci o tym powołaniu, powołaniu do życia u boku samowystarczalnego Boga bez potrzeb, bez łaknienia, bez niezaspokojonych pragnień. Na Ziemi więc pość, bo to miejsce pokuty, aby po śmierci radować się wszelką obfitością. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale

Środowy post od mięsa i o chlebie i wodzie

Piątek dniem postu od mięsa i o chlebie i wodzie

LITANIA POSZCZĄCEGO

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

 

czytaj więcej...