Aktualności

2022-10-25 16:16

POST. CZAS POKUTY. Nagroda dla poszczących

POST. CZAS POKUTY

Bóg Ojciec: Pokuta generuje także twoją nagrodę. To nie tylko wyrównanie długów, czyli zadośćuczynienie. Pokuta to wysłuchanie Mojej prośby skierowanej do świata. Za posłuszeństwo Mojemu słowu jest nagroda wieczna. Większość świata pozostaje głucha na Moje wołanie. To Mnie bardzo zasmuca. Twoje posłuszeństwo, twoja wiara i miłość składana jest w formie umartwiania twojego ciała przez post. Pomyśl, czym jest dla Mnie twoje posłuszeństwo wobec niewdzięczności i głuchoty większości świata.

 

Nagroda, o której mówię, nie dotyczy tylko przyszłego życia w wieczności, ale również doczesności. Po pierwsze słucham tych, którzy Mnie słuchają, a to oznacza, że inaczej słucham próśb poszczących, bo nie tylko wysłuchali Mojej prośby, ale także złamali samych siebie, aby ją wypełnić. Prośby tych ludzi są dla Mnie priorytetowe. Ci, którzy poszczą, są wysłuchiwani.

 

Po drugie, otrzymują również nagrodę w postaci Mojej troski o ich potrzeby doczesne. Głodujecie, kiedy inni się bawią. Inna jest wartość postu tych, których stoły się uginają. W ten sposób, zaznawszy dobrobytu, wybieracie nędzę, której nie znacie. Wybieracie ją tylko i wyłącznie na Moją prośbę, dlatego wartość tej dobrowolnej ofiary jest Mi tak miła. Jesteście w końcu z tego pokolenia, które je, nie dbając o jutro, ponieważ ma pełne spichlerze. Zostaną pełne. Jeśli innych będę musiał zmusić do głodu, aby przejrzeli i zobaczyli świat, który zasłaniają im brzuchy, uczynię to. Nie bójcie się jednak o siebie. Będę was żywił w każdym czasie.

 

Moje najdroższe dziecko, jest jeszcze nagroda, o której wam nie mówiłem. To jest nagroda wieczna. Post połączony z Ofiarą Mojego Syna jest ofiarą, która zapisuje się w księgach życia. Jeśli więc pościsz, rozpoczynaj post Mszą świętą, a w ten sposób połączysz obie ofiary i uczynisz wartość swojego umartwienia. Jeśli chcesz składać Mi wielkie ofiary, składaj Mi je zawsze w połączeniu z Ofiarą Mszy świętej, w której uczestniczysz. Wtedy zyskują one w Moich oczach. Post o chlebie i wodzie zanurzony w Męce i śmierci Mojego Syna jest przebłaganiem i otrzymuje Moją łaskę, którą rozlewam indywidualnie na dusze, jak również obdarzam nią społeczność, w imieniu której składana Mi jest ofiara.

Będziecie więc przyjmować nagrodę za czyny wasze, ale również za dobro, które zakwitnie dzięki łasce, do której zesłania się przyczyniliście. Nie zamykajcie więc swoich ofiar w swoich domach. Pamiętajcie, że one rozdmuchiwane są przez Anioły po całym świecie. Walczcie o rzeczy wielkie, czyniąc swoje małe akty zadośćuczynienia. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale

Środowy post od mięsa i o chlebie i wodzie

Piątek dniem postu od mięsa i o chlebie i wodzie

LITANIA POSZCZĄCEGO

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

 

czytaj więcej...