Aktualności

2022-09-17 16:15

POST. CZAS POKUTY. Historia postu II

POST. CZAS POKUTY

Bóg Ojciec: Posłuchaj Mnie, historia postu zaczyna się od pierwszych rodziców i jako forma pokuty przetrwała aż do dnia dzisiejszego. Ponieważ uczty zawsze towarzyszyły wielkim świętom i uroczystościom, a post odwrotnie. Jeśli przyjrzysz się kartą Pisma Świętego, zobaczysz na nich jak wiele razy post właśnie był w nich formą przebłagania. Pościł Abraham i Patriarchowie, pościł Izaak i Jakub, podczas gdy Ezaw przy pierwszej próbie wartości ciała i ducha stracił pierworództwo. Człowiek, który pości, potrafi rozpoznać chwilę próby i postąpić w niej mądrze. Ten, kto kieruje się pragnieniami ciała, do końca pozostanie człowiekiem cielesnym. Wejrzyj na synów Jakuba, którzy postąpili haniebnie wobec swojego brata [Józefa] i ojca, jak ciężko musieli pokutować za swój grzech, zanim stali się godni stanąć na czele dwunastu pokoleń Izraela. Głód był karą za prześladowanie wybrańca Bożego, poprzez który cały naród musiał pokutować za winy niesprawiedliwych braci.

 

Wezwany przez Boga naród wybrany będzie się musiał oczyścić przez wiele lat, pokutując na pustyni, zanim wejdzie do kraju mlekiem i miodem płynącego. Mojżesz przed otrzymaniem Prawa Bożego, które jest podwaliną relacji człowieka z Bogiem, udaję się na górę, gdzie pości przez 40 dni. Wspomnij na sędziów Izraela, na jego wodzów, którzy pościli przed wyruszeniem na znaczące bitwy, na królowę Esterę, która zdjęła swe szaty królewskie, aby pościć i przebłagać Boga za swój naród, wspomnij na Judytę, która pościła przed wyruszeniem do obozu wroga, wspomnij na pokutę Dawida, który czynił przebłaganie za swój upadek, a w końcu przypomnij sobie post Eliasza i głód, który jako pokuta został przez niego ściągnięty na Ziemię, wędrówkę Eliasza na spotkanie ze Mną, któremu towarzyszył wielki post. Zapamiętaj, jak zmusiłem do postu proroka Jonasza, więżąc go we wnętrzu wielkiej ryby. Wspomni wreszcie na pokutę Niniwy, którą uratował post.

Przez wszystkie pokolenia dawałem się ubłagać tym, którzy poszczą, a wszystkie wielkie wydarzenia były poprzedzone postem. Pierwszy prorok Nowego Przymierza w Chrystusie – święty Jan Chrzciciel sam siebie uczynił widzialną i głośną manifestacją pokuty, jako jedyną godną postawą wobec zbliżającej się do ludzkości łaski ujrzenia Króla i Odkupiciela. Sam Jezus, zanim przyjął Chrzest i publicznie objawił swoją obecność i rozpoczęcie dzieła Odkupienia świata, pościł na pustyni przez 40 dni i 40 nocy. Tak Kościół zrodzony z Jego przebitego boku przyjął post jako pierwszą i podstawową formę pokuty po odejściu Zbawiciela, Pana Młodego, z tego świata. W łonie Kościoła rozwinie się wiele form postu i wiele form pokuty. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale

Środowy post od mięsa i o chlebie i wodzie

Piątek dniem postu od mięsa i o chlebie i wodzie

LITANIA POSZCZĄCEGO

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

 

czytaj więcej...