Aktualności

2022-10-02 16:07

Poprzez media człowiek łamie dziennie wielokrotnie wszystkie przykazania Boże – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Dzięki mediom (telewizja, radio, prasa, internat, itd.) Mój nieprzyjaciel osiągnął większy poziom grzechów ludzkich niż faktycznie ludzie są w stanie osiągnąć. Poprzez media człowiek jest w stanie w ciągu jednego dnia wielokrotnie złamać wszystkie Moje przykazania – mówi Bóg Ojciec w pierwszym przykazaniu.

Pierwsze przykazanie łamie już, umieszczając w centralnym miejscu swojego domu monitor, poprzez który słuchać będzie głosu Mojego nieprzyjaciela, który obraża Mnie bezustannie. Drugie przykazanie jest łamane najbardziej, w każdym emitowanym programie. Trzecie przykazanie jest łamane poprzez sam fakt odebrania Mi ludzkiego czasu w niedzielę i święta. Dni te powinny być poświęcone uwielbieniu Mnie, a są w całości oddane Mojemu nieprzyjacielowi. Czwarte przykazanie jest łamane poprzez nieposłuszeństwo i lekceważenie rodziców przez dzieci. Media zastępują dzieciom rodziców. Kolejne przykazanie to nie zabijaj, tymczasem poprzez media nie tylko obserwuje się proces zabijania, ale także samemu zabija się wielokrotnie w myślach lub grach. Obraz emitowany przez media potęguje i mnoży w nieskończoność łamanie szóstego przykazania. Kłamstwo i obmowa są ukazywane jako sposób na życie, a niszczenie ludzi poprzez obmowę nawet jako pewne dobro ofiarowane ludzkości w imię prawdy za wszelką cenę. Pozostałe przykazania są łamane poprzez rozbudzenie wszelkich pożądliwości w człowieku za pomocą zmysłów, co prowadzi do nieopanowanej żądzy posiadania za wszelką cenę rzeczy, praw i ludzi.

Dlatego uczestniczenie w tym bezbożnym świecie musi mieć złowrogi wpływ na duszę i powodować w niej utratę niewinności i zdolności przybliżania się do Boga – mówi Bóg Ojciec w pierwszym przykazaniu.

Maryja jest Lekarką od wszelkich serca boleści. św. Jan Damasceński

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...