Aktualności

2022-09-13 16:11

Podwyższenie Krzyża – Święto – 14 wrzesień

EWANGELIA (J 3,13-17) – czytania

PRZEZ KRZYŻ DO CHWAŁY

kard. Marian Jaworski

Cierpienie ma swoje korzenie w nieprzestrzeganiu woli Boga. Utrata raju, czyli pełni szczęścia z Bogiem, to następstwo nieposłuszeństwa względem Jego woli. Natomiast krzyż Jezusa oznacza drogę wierności Bogu. Tym różni się on od innych cierpień – krzyży. Chrystus był posłuszny Bogu aż do śmierci krzyżowej i dlatego Bóg wywyższył Go ponad wszelkie stworzenie (por. Flp 2, 8-9). Wiara w Jezusa to wiara w Jego krzyż, w jego moc zbawczą, w chwałę i wywyższenie Zbawiciela (św. Andrzej z Krety). Trzeba nam stale wpatrywać się w Chrystusa Ukrzyżowanego.

 

Pamiętamy czasy, kiedy usuwano ten symbol zbawienia ze szkół, z zakładów pracy, z sal szpitalnych. Dlaczego? Przecież człowiek, który wpatruje się w Ukrzyżowanego czerpie z Niego moc do wierności wartościom moralnym i do znoszenia własnych cierpień. Dziś powinniśmy umieścić krzyż Jezusa przede wszystkim w swoim sercu, tak aby był dla nas wewnętrznym światłem i umacniał nas w wierze, że nasza codzienna droga krzyżowa ma zbawczy, Boży sens i prowadzi do chwały zmartwychwstania. Święto Podwyższenia Krzyża Chrystusa niech nam pomoże zrozumieć, że krzyż jest drogą do pełni życia w Bogu. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć – powie Jezus do uczniów w drodze do Emaus – aby wejść do swej chwały? (Łk 24, 26).

„Wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”
(J 3, 14-15)

czytaj więcej...