Aktualności

2022-11-26 16:07

Po zawarciu Sakramentu Małżeństwa mężczyzna i kobieta stanowią odtąd jedną całość, choć są dwoma osobami – św. Agnieszka

<— Powrót do czytelni

Mężczyznę i kobietę, którzy pragną przyjąć to zaszczytne i odpowiedzialne zadanie /w Sakramencie Małżeństwa/, Bóg obdarza swoim błogosławieństwem, w którym On sam poprzez kapłana udziela im prawa i zdolności do powołania na świat potomstwa, i łask, jakich potrzebują do naśladowania Go w swojej rodzinie – mówi św. Agnieszka w Orędziach o małżeństwie.

Po zawarciu Sakramentu Małżeństwa mężczyzna i kobieta stanowią odtąd jedną całość, choć są dwoma osobami, jak jeden jest Bóg, choć w Trzech Osobach. Związani tak silnym i nierozerwalnym węzłem Bożego błogosławieństwa mają za zadanie naśladować Boga, upodobniając we wszystkim i łącząc swoją wolę, aby nie było wśród nich sprzeczności i podziałów. Tak Trzy Osoby Boskie posiadają jedną Wolę, tak małżonkowie mają posiadać jedną wolę. Jak Chrystus posiadał dwie natury różne sobie, tak małżonkowie stanowią jedno ciało, mimo różnych natur. Jak Chrystus i Kościół stanowią jedno Ciało, tak mężczyzna poślubiając kobietę, łączy się z nią w jedno ciało i trwa z nią złączony, choćby nie wiem ile miało go to kosztować, bo jak Chrystus oddał swoje życie za swoją Oblubienicę /Kościół/, tak mąż winien kochać swoją żonę, poświęcając dla niej swoje życie. Jak męczennicy oddali swoją krew Chrystusowi, tak żona winna oddać się mężowi. 

Miłość ludzka nie jest doskonała, ale połączona z Boską Sakramentem Małżeństwa jest zdolna do doskonałego naśladowania miłości Boskiej. Sakrament Małżeństwa jest umiejętnością Ducha Świętego, który jest Miłością Ojca i Syna – mówi św. Agnieszka w Orędziach o małżeństwie.

Wszystkie dary, cnoty i łaski Ducha Świętego Maryja rozdziela swoimi rękami, kiedy chce, jak chce i ile chce. św. Bernardyn

***

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania o Orędziach małżeńskich

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...