Matko Różańca świętego

<—  Powrót – strona główna pieśni 

Matko różańca świętego,
Broń nas od wszelkiego złego,
Wszak świat cały, lud niemały,
Przez te wieki Twej opieki
Doznaje.

Pomoc dajesz strapionemu,
Przybądź i mnie dziś grzesznemu.
Każdy tego żebrze i ja,
Kto Cię wielbi, o, Maryjo
Najświętsza.

Więzy, wszelkie utrapienie
Nikną na Twoje wspomnienie.
Chorzy przez Cię zdrowie mają,
Umarli z grobów powstają
Szczęśliwie.

Przez Twe najświętsze zasługi
Jezus niechaj grzechów długi
Nam odpuści, my statecznie
Służyć Tobie będziem wiecznie,
Maryjo.