Królowo ziem polskich

<—  Powrót – strona główna pieśni 

1. Królowo ziem polskich, morza, pól i gór,
Do stóp Twych padamy, przyjm błagalny chór.

Ref. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,
Częstochowska Panno Maryjo.

2. Niech z wiarą, nadzieją, dla miłości Twej,
Do Ciebie lgną wierni jak do Matki swej.

Ref. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,

3. O, Lilio śnieżysta, nas od grzechu strzeż
i cnoty praojców w domach naszych szerz.

Ref. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,

4. Nad naszą krainą ręce Swoje wznieś.
Błogosław Ojczyznę i w opiekę weź.

Ref. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,