Królowo ziem polskich

<—  Powrót – strona główna pieśni 

Królowo ziem polskich, morza, pól i gór,
Do stóp Twych padamy, przyjm błagalny chór.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,
Częstochowska Panno Maryjo.

Niech z wiarą, nadzieją, dla miłości Twej,
Do Ciebie lgną wierni jak do Matki swej.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,
Częstochowska Panno Maryjo.

O, Lilio śnieżysta, nas od grzechu strzeż
i cnoty praojców w domach naszych szerz.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,
Częstochowska Panno Maryjo.

Nad naszą krainą ręce swoje wznieś.
Błogosław Ojczyznę i w opiekę weź.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,
Częstochowska Panno Maryjo.