Królowej anielskiej śpiewajmy

<—  Powrót – strona główna pieśni 

Królowej anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy Jej skroń.
Jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołajmy doń:
O, Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam
.

Przez Ciebie, o, Matko miłości, łask wszelkich udziela nam Bóg,
A my Ci hołd dajem wdzięczności, upadłszy do Twoich nóg.
O, Lilijo, jakżeś Ty wspaniała.
Wszelkich cnót rozlewasz woń
.

O, Tronie Boga wszechmocnego, o, Słońce nadziei i łask,
O, Różdżko przedziwna Jessego, jak wielki cnót Twych jest blask.
O, Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.