Już od rana rozśpiewana

<—  Powrót – strona główna pieśni 

Już od rana rozśpiewana chwal, o, duszo, Maryję.
Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom co dzień w niebo niech bije.
Cud, bo żywy, nad podziwy Jej wielmożność u Boga.
Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga.

Przez Cię czarta pycha starta i na wszystkie plemiona
Tyś otucha znów dla ducha, Panno błogosławiona.
Cud, bo żywy, nad podziwy Jej wielmożność u Boga.
Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga.

O, Królowo, Tyś na nowo światu rozradowaniem.
Z Twej opieki na wiek wieki chwałę niebios dostaniem.
Cud, bo żywy, nad podziwy Jej wielmożność u Boga.
Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga.

Bądź ochłodą i osłodą tym, co wiernie i stale
Twoje świątki i pamiątki podawają ku chwale.
Cud, bo żywy, nad podziwy Jej wielmożność u Boga.
Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga.