Idźmy tulmy się jak dziatki

<—  Powrót – strona główna pieśni 

Idźmy, tulmy się jak dziatki
Do Serca Maryi Matki.
Czy nas nęka życia trud,
Czy to winy czerni brud.
Idźmy, idźmy ufnym krokiem,
Rzewnym sercem, łzawym okiem.
To serce zna dzieci głos,
Odwróci bolesny cios.

Ach, to serce dobroć sama
Najczulszej z córek Adama
Jest otwarte w każdy czas,
Samo szuka, wzywa nas:
„Pójdźcie do mnie, dziatki moje.
Wyczerpnijcie łaski zdroje.
Kto mnie znajdzie, życie ma.
Temu Syn zbawienie da”.

To Maryi Serca chwałą,
Że zgubionym Zbawcę dało.
Jemuś winien, świecie, cud,
Że Bóg zstąpił zbawić lud.
Pod nim Jezusa nosiła,
Do niego rzewnie tuliła.
Wychowała, by Bóg – Syn,
Zgładził długi naszych win.