Aktualności

2023-04-02 16:07

Piekło jest pełne zakochanych – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Zabieganie o czystość powinno być dla was tak ważne, jak noszenie ubrania dla ochrony przed gąszczem insektów. Złe duchy poprzez nieczystość wyżerają bowiem z wnętrza człowieka wszystko, co dobre. Są jak pasożyty, które raz dopuszczone do swojej ofiary, oszpecają ją i doprowadzają do śmierci. To samo robią z wami ci, którym pozwalacie się uwieść i doprowadzić do nieczystości, ci,  z którymi pozostajecie w nieczystych relacjach, nazywając je miłością. Piekło jest pełne zakochanych, Moje dzieci – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Każda nieczystość prowadzi do powstania ran i chorych relacji międzyludzkich, z których nie może płynąć miłość. Ja jestem Miłością. Poprzez łamanie Moich przykazań zawsze pogrążacie się w świecie zła, w którym miłość nie istnieje. Żądza i pragnienie posiadania drugiego człowieka nie jest miłością, o czym przekonujecie się przy pierwszych trudnościach. Uzależnienie psychiczono-fizyczne nie jest miłością, ani żaden rodzaj zauroczenia. Są to wszystko rodzaje sideł, jakich używają złe duchy dla zwabienia, oszukania i zniszczenia dusz ludzkich.

Nieczystość, która nie jest zwalczana [post, modlitwa, Ofiara Mszy św., spowiedź], rozwija się w ciężkie uzależnienia, perwersje i zdziczenie, bo wolą Szatana jest odebrać ludzkości jej godność i podobieństwo Boże. Grzech zawsze prowadzi do następnego grzechu, a każdy kolejny grzech jest szpetniejszy od poprzedniego i mocniej pęta duszę. Dlatego grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu bardzo szybko prowadzą do zniewoleń, z której później latami trudno się wyzwolić – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Najważniejszą naszą czynnością jest, aby tak starać się żyć, by coraz bardziej stawać się własnością Niepokalanej, codziennie coraz bardziej Jej. św. Maksymilian M. Kolbe

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...