PIEKŁO ISTNIEJE – św. Faustyna

2017-10-31 09:13

Jednym z kłamstw szatana jest to, że piekło nie istnieje i że jego samego też nie ma.

Jedno zauważyłem, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały że jest piekło. (Dz 741)

Nie kończąca się MĘKA…