Pamięci Władysławowi Fornalowi fundatorowi Kaplicy Na Brzegu i wizyty ks. bp Karola Wojtyły