Aktualności

2019-09-14 18:15

Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, Królowa Męczenników – Święto – 15 wrzesień

EWANGELIA (J 19, 25-27) – czytania

NASZA MATKA MARYJA

ks. Mariusz Krawiec SSP

Jezus w tej najbardziej tragicznej, a jednocześnie najwznioślejszej chwili dał nam Maryję za Matkę. Odtąd Ona nie jest już tylko Matką Syna Bożego, ale każdego chrześcijanina. Przyzywamy Jej opieki i orędownictwa w ważnych dla nas chwilach. Tak wielu członków Kościoła na przestrzeni wieków doszło do świętości tylko dzięki swojemu przywiązaniu do Maryi. To Ona zdeptała Szatana, stając się drugą Ewą, gdy pierwsza uległa jego podszeptom w rajskim ogrodzie Eden. Warto przyzywać Maryję szczególnie w chwilach trudnych, gdy stajemy przed pokusami i gdy czujemy się osamotnieni w wierze.

czytaj więcej...

2019-09-14 18:11

Najświętsza Maryja Panna Bolesna, Królowa Męczenników – 15 września

„Nie można zliczyć, ile mieczów przeszyło serce Maryi. Bo całe Jej życie było jednym wielkim mieczem, jednym wielkim cierpieniem. Urodzić Syna po to aby umarł, i to na krzyżu.”

kard.Stefan Wyszyński

14 września w Kościele obchodzone jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a 15 września ukazywana jest Matka Boża Bolesna i Królowa Męczenników, nie tyle w aspekcie chrystologicznym, co historycznym. Przypominane są wtedy ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpień.

czytaj więcej...

2019-09-14 18:09

XXIV Niedziela Zwykła (Rok C ) – 15 wrzesień

EWANGELIA (Łk 15,1-10) – czytania

NIEWYGODNA EWANGELIA

ks. Wojciech Kuzioła 

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby zbawić każdego człowieka. Nie kocha jedynie pobożnych i grzecznych chrześcijan.

Przede wszystkim zależy mu na pogubionych i poranionych grzesznikach. Piętnasty rozdział Ewangelii spisanej przez Łukasza jest nazywany ewangelią Ewangelii. Fragment ten w całej pełni ukazuje istotę Dobrej Nowiny. Bóg kocha człowieka bez względu na to, na jakim etapie życia on się znajduje.

czytaj więcej...

2019-09-13 18:13

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 14 września – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

„Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu” (1 J 4, 15). A tych, którzy wiernie postępowali według tej zasady, nazywamy wyznawcami. Królową ich jest MARYJA!

 

Niepokalana nasza Pani wyznawała, iż Jezus jest Synem Bożym, wyznawała niezachwianie także wtedy, gdy On stanął przed Jej oczyma w bezgranicznej nędzy i słabości.

.

Jej wiara w Niego nie zachwiała się ani w stajence betlejemskiej, ani w czasie ucieczki do Egiptu, ani w smutkach wygnania, ani w warsztacie nazaretańskim przy twardej pracy, ani wtedy, gdy Go związano, biczowano i cierniem ukoronowano, ani wtedy, gdy zapadł na Niego wyrok śmierci i wleczono Go sromotnie na wzgórze Trupiej Głowy.

I chociaż opuścili Go wszyscy przyjaciele, Maryja szła Jego śladami niezachwianie wyznając Jego bóstwo.

 

I chociaż On krwawił na drzewie hańby jakby zdrajca i złoczyńca, Maryja ani na moment nie zwątpiła w Niego i stała obok, jakby chciała zawołać do całego świata: Ten, co tu na krzyżu, jak zdeptany robak wije się w bólu i kona, jest naprawdę Synem Boga żywego, Jezus Chrystus, któremu cześć i chwała na wieki!

czytaj więcej...

2019-09-13 18:11

Podwyższenie Krzyża – Święto – 14 wrzesień

EWANGELIA (J 3,13-17) – czytania

PRZEZ KRZYŻ DO CHWAŁY

kard. Marian Jaworski

Cierpienie ma swoje korzenie w nieprzestrzeganiu woli Boga. Utrata raju, czyli pełni szczęścia z Bogiem, to następstwo nieposłuszeństwa względem Jego woli. Natomiast krzyż Jezusa oznacza drogę wierności Bogu. Tym różni się on od innych cierpień – krzyży. Chrystus był posłuszny Bogu aż do śmierci krzyżowej i dlatego Bóg wywyższył Go ponad wszelkie stworzenie (por. Flp 2, 8-9). Wiara w Jezusa to wiara w Jego krzyż, w jego moc zbawczą, w chwałę i wywyższenie Zbawiciela (św. Andrzej z Krety). Trzeba nam stale wpatrywać się w Chrystusa Ukrzyżowanego.

czytaj więcej...

2019-09-13 18:11

Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Sobota dzień poświęcony Matce Bożej

2019-09-13 18:09

Podwyższenie Krzyża Świętego – 14 września

Litania do Krzyża Świętego

Największym dziełem Boga jest odkupienie człowieka, którego znakiem jest Krzyż. Dla jednych znak hańby, dla innych cierpienia, a dla nas, wierzących, znak miłości, nadziei i zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Jak często spoglądamy na Krzyż, dziękując Jezusowi za Jego mękę?

 

Święto dzisiejsze ustanowiono na pamiątkę znalezienia Krzyża świętego przez cesarzową Helenę i konsekracji bazyliki wzniesionej na Golgocie 14 września 335 roku. Później wspominano w tym dniu odzyskanie Krzyża świętego zrabowanego przez persów. 3 maja 630 roku w uroczystej procesji cesarz Herakliusz osobiście wniósł odzyskany Krzyż do bazyliki Grobu Chrystusowego.
.
Krzyż święty jest najdostojniejszą pamiątką Męki Pańskiej, dlatego zajmuje poczesne miejsce w świątyniach i domach katolickich.

czytaj więcej...

2019-09-13 18:08

Obietnice dane przez Pana Jezusa za uczczenie Krzyża

Ja zaś, nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat mi jest ukrzyżowany, a ja światu.

Gal 6, 14 

 

1. Ci, którzy zawiesili w swoim mieszkaniu albo w pracy krzyż i ozdabiają go kwiatami, otrzymują w swoim zawodzie w pracy wykonywanej, oraz we wszystkich przedsięwzięciach wiele błogosławieństwa i korzyści, a w swoich cierpieniach i kłopotach szybką pociechę i pomoc.

czytaj więcej...

2019-09-13 18:07

POLSKA POD KRZYŻEM – 14 wrzesień 2019 rok

Dołącz do akcji modlitewnej w sobotę 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Możesz tak samo łączyć się na modlitwie z miejsca, gdzie jesteś. Liczy się intencja i zaangażowanie Ciebie we wspólne dzieło ratowania Polski i Świata. 

Ja zaś, nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat mi jest ukrzyżowany, a ja światu.Gal 6, 14 

 

czytaj więcej...

2019-09-13 18:07

84. rocznica objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia

13-14 września tego roku obchodzimy 84 rocznicę objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia. To modlitwa przetłumaczona na wiele języków, którą odmawiają ludzie na całym świecie. 84 lat temu Pan Jezus podyktował ją świętej siostrze Faustynie po polsku.

Skąd w ogóle wzięła się Koronka do Bożego miłosierdzia?

Koronka do Bożego Miłosierdzia, to jedyna – oprócz Ojcze nasz – modlitwa, której słowa podyktował sam Jezus! Stało się to 13 września, w piątek, w 1935 roku w Wilnie.
czytaj więcej...

2019-09-12 18:14

Objawienia Fatimskie – Piąte Objawienie: 13 września 1917 roku

Fragmenty z książki Antonio Borelli
Jak poprzednio, seria zjawisk atmosferycznych dostrzeżona została przez zgromadzonych tam ludzi w liczbie około 15-20 tysięcy osób (a może i więcej): nagłe ochłodzenie atmosfery, zblednięcie słońca do tego stopnia, że można było widzieć gwiazdy, oraz rodzaj deszczu jakby płatków kwiatów czy śniegu, które znikały przed dotknięciem ziemi. Tym razem pojawiła się na horyzoncie świetlista kula, która powoli i majestatycznie zaczęła się przesuwać ze wschodu na zachód, a przy końcu objawienia z powrotem.
czytaj więcej...

2019-09-12 18:13

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 13 września – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

O Jezu!

Wiem, że byłeś dobry

i że oddałeś za nas swoje Serce.

Jest ono uwieńczone koroną cierniową

i naszymi grzechami.

Wiem,

że i dzisiaj modlisz się za nas,

byśmy nie upadali.

Jezu wspomóż nas,

kiedy grzeszymy.

Swoim Świętym Sercem spraw,

byśmy się wzajemnie miłowali.

czytaj więcej...

2019-09-12 18:11

Ewangelia na dziś – 13 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 6, 39-42) – Obłuda

(…) Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?
Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?

————–

Panie, pozwól mi spojrzeć na moje życie w świetle prawdy wiary, abym nie lekceważył własnych błędów, zauważając je tylko u innych. Abym nie zniekształcał innym widzenia rzeczywistości wiary.

czytaj więcej...

2019-09-12 18:09

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2019-09-12 18:08

św. Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła – 13 września

„Niechaj nikt nie wstydzi się świętych znaków naszego zbawienia i tego najwyższego dobra, przez które żyjemy i przez które jesteśmy. Nośmy więc krzyż Chrystusa jak wieniec, bo wszystko, co się do nas odnosi, przez krzyż się wypełnia”

Tak pięknie o krzyżu, jako znaku naszego zbawienia, mówił jeden z najznakomitszych kaznodziejów w dziejach Kościoła, Jan zwany Chryzostomem, czyli „złotoustym”.

czytaj więcej...

2019-09-11 18:13

Najświętsze Imię Maryi – 12 września

Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie – „imieniny” Matki Bożej – przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.

Maryję nazywamy naszą Matką; jest Ona – zgodnie z wolą Chrystusa, wyrażoną na krzyżu – Matką całego Kościoła. Po Wniebowzięciu została ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Polacy czczą Ją także jako Królową Polski. Maryja jest naszą Wspomożycielką i Pośredniczką, jedyną ucieczką grzeszników. W ciągu wieków  w historii Kościoła powstały setki różnorodnych tytułów (wymienianych np. w Litanii Loretańskiej), za pomocą których wzywamy opieki i orędownictwa Matki Bożej. Warto przypomnieć sobie przy okazji dzisiejszego wspomnienia tytuły, wymienione w Litanii Loretańskiej czy przepięknym, starożytnym hymnie greckim – Akatyście.

czytaj więcej...

2019-09-11 18:12

W rozmowie z Maryją – Tomasz a Kempis

O, najsłodsze Imię Maryi,                                     

Imię namaszczenia i łaski!

Zawsze trzeba myśleć o Tobie, zawsze wzywać Ciebie i czcią Cię otaczać. O, Imię niebiańskie i zaiste anielskie, które ustami ewangelisty Łukasza wiernym pobożnie jest zalecane:

„A Dziewicy było na imię Maryja” (Łk 1, 27).

O, święta i wszelkiej chwały najgodniejsza Maryjo. Tyś bramą nieba, Tyś drzwiami życia, Tyś świątynią Boga, Tyś świętym przybytkiem Ducha Świętego.

 

Ciebie wybrałem sobie za matkę i najwierniejszą obrończynię teraz i po skończeniu tego życia dla wysłużenia sobie chwały u błogosławionego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen. 

czytaj więcej...

2019-09-11 18:11

Ewangelia na dziś – 12 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 6, 27-38) – Przykazanie miłości nieprzyjaciół

(…) Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego.

————–

Zadziwia mnie, Panie, miara Twojej miłości do człowieka. Chcę Cię za to wysławiać przez wysiłek jej praktykowania. Niech utwierdza mnie w tym dobro z tego płynące.

czytaj więcej...

2019-09-11 18:10

O pełnym łask Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny i o tym jak w niebie odebrała Swoje Imię – s. Maria z Agredy

Mistyczne Miasto Boże (Żywot Najświętszej Maryi Panny) – s. Maria z Agredy

 

O pełnym łask Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny i o tym jak w niebie odebrała Swoje Imię – Rozdział VII

czytaj więcej...

2019-09-11 18:09

Najświętsza Maryja Panna Piekarska, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – 12 wrzesień

Piekary to największe śląskie sanktuarium maryjne. Jego początki sięgają II połowy XVII w. i wiążą się z obrazem Matki Bożej, namalowanym przez nieznanego malarza na początku XVI w. Obraz ten zyskał sławę w 1676 roku, kiedy to w Tarnowskich Górach wybuchła epidemia, która ustąpiła dopiero po złożeniu przez mieszkańców tego miasta obietnicy odbywania corocznej pielgrzymki do Piekar. Kilka lat później obraz Matki Bożej uznano za cudami słynący i przeniesiono do kościoła Świętego Krzyża w Opolu, w którym znajduje się do dziś. W Piekarach znajduje się natomiast jego replika z XVII w., która szybko również zasłynęła łaskami. Przedstawia ona Maryję trzymającą Dzieciątko na lewej ręce, w prawej zaś – jabłko. 

czytaj więcej...

2019-09-11 18:08

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 12 wrzesień – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia źródłem modlitwy

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. – św. Ludwik Grignion de Montfort

Panie Jezu, wierzymy, że jesteś prawdziwie obecny w tym Sakramencie miłości.

.
Ty miłujesz nas nieskończoną miłością. Witasz nas z szeroko otwartymi ramionami, pozdrawiasz nas łaską i pokojem. Ty nieustannie myślisz o nas, oferując każdą formę modlitwy do Ojca, prosząc o to wszystko, co czyni nas prawdziwie szczęśliwymi i świętymi.

czytaj więcej...

2019-09-11 18:07

Czwartek. Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

Panie, Ty zachęcałeś nas, byśmy wołali o nowych pracowników do Twojej Winnicy. Wejrzyj na wiele młodych, odważnych i czystych serc i wlej w nie pragnienie życia tylko dla Ciebie. Pomóż im odczytać Twoją wolę, poznać ją, ukochać i realizować. Udziel im obficie darów Twojego Ducha, aby na drodze swojego powołania nigdy się nie zaparli i nie zawrócili.

 

Maryjo, Mistrzyni życia duchowego i Wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych módl się za nimi. Amen.

czytaj więcej...

2019-09-10 18:11

Ewangelia na dziś – 11 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 6, 20-26) – Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

(…) Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.

————–

Pozwól mi, Panie, doświadczać głodu Twojej obecności w moim sercu, abym nie dał się podporządkować duchowi tego świata. Niech miłość okazywana bliźnim będzie znakiem przejścia ze śmierci grzechu do życia łaski.

czytaj więcej...