Aktualności

2020-01-26 18:09

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 27 styczeń

PROŚBA O OCHRONĘ ANIOŁÓW

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Twoich aniołów, których posłałeś na ziemię dla dobra człowieka. Wzywam je władzą Jezusa Chrystusa i wyprawiam na wojnę za mnie i mój dom. Niechaj mnie i moich bliskich strzegą we wszystkich okolicznościach codziennego życia. Niech walczą za nas z zakusami złego. Niech chronią nas przed niebezpieczeństwem duszy i ciała.

.
Święci aniołowie, potężni mocą Bożą! Bądźcie naszymi przewodnikami i naszą mocą w walce o dobro. Bądźcie naszymi przyjaciółmi w życiu ziemskim i prowadźcie nas do wiecznego zbawienia. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

czytaj więcej...

2020-01-26 18:08

bł. Jerzego Matulewicza biskupa – 27 stycznia

„We wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą Chwałę Boga. Bóg i Jego Chwała niech się stanie ośrodkiem całego mojego życia.”

Bł. Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulaitis), zakonnik, biskup. Urodził się w 1871 roku w wielodzietnej rodzinie litewskiej, we wsi Lugine koło Mariampola na Suwalszczyźnie. Oboje rodzice umarli, gdy był małym dzieckiem. Po paru latach nauki w gimnazjum na prawach ekstemisty zachorował na gruźlicę kości. Choroba ta gnębiła go do końca życia.

czytaj więcej...

2020-01-25 18:13

Wezwania do Ducha Świętego – drugie wezwanie

Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.

Ojcze nasz…,  Zdrowaś Maryjo…,  Chwała Ojcu…

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. I odnów we mnie moc ducha.

2020-01-25 18:11

III Niedziela Zwykła (Rok A) – 26 styczeń

EWANGELIA (Mt 4,12-23) – czytania

ODWAŻNA DECYZJA

ks. Wojciech Kuzioła

W Jezusowym wezwaniu do nawrócenia Bóg wyciąga do człowieka pomocną dłoń. To wezwanie jest dziś skierowane także do Ciebie! Każdy bowiem potrzebuje nawrócenia. Nie trzeba być wielkim, zatwardziałym grzesznikiem, żeby posłyszeć słowa Chrystusa: Nawracajcie się! (Mt 4, 17). Bóg oczekuje od nas poprawy także z małych grzechów, z tych codziennych słabości, które obciążają nas w drodze do Królestwa Bożego.

czytaj więcej...

2020-01-25 18:09

św. Tymoteusza i Tytusa biskupów – 26 stycznia

 Tymoteusz i Tytus byli uczniami i pomocnikami św. Pawła Apostoła. Pierwszy z nich kierował Kościołem w Efezie, drugi na Krecie. Do nich adresowane są tzw. listy pasterskie, zawierające napomnienia dla pasterzy i wiernych.

czytaj więcej...

2020-01-24 18:16

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 25 styczeń – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

 Wiara Maryi była bardzo odważna, gdyż w chwili zwiastowania uwierzyła Ona w to, co po ludzku było niemożliwe, w Kanie Galilejskiej zaś nakłoniła Jezusa do dokonania pierwszego cudu, powodując w ten sposób objawienie się Jego mesjańskiej mocy (…) Maryja uczy chrześcijanina przeżywania wiary jako doświadczenia zmuszającego do wysiłku i zaangażowania, które na każdym etapie życia i w różnych sytuacjach wymaga odwagi i wytrwałości.

.

Kiedy myślę o wierze Maryi ogarnia mnie wielkie pragnienie, aby także moja wiara  była tak bardzo głęboka i odważna, dotykająca rzeczy niemożliwych, które Jej mocą stają się możliwe każdego dnia.

Strażniczko Wiary, módl się za mną kiedy wątpliwości budzą się w moim sercu, gdy brakuje sil i zapału;

naucz mnie wiary, która góry przenosi,

naucz mnie zawsze wierzyć i ufać Bogu jak dziecko.

czytaj więcej...

2020-01-24 18:12

Wezwania do Ducha Świętego – pierwsze wezwanie

Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.

Ojcze nasz…,  Zdrowaś Maryjo…,  Chwała Ojcu…

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. I odnów we mnie moc ducha.

2020-01-24 18:11

Nawrócenie św. Pawła Apostoła – Święto – 25 stycznia

EWANGELIA (Mk 16,15-18) – czytania

NAWRÓCENIE

o. Jarosław Krawiec OP

Tylko raz w roku, właśnie dziś, Kościół świętuje czyjeś nawrócenie. Chodzi o Szawła z Tarsu, gorliwego prześladowcę chrześcijan, który jadąc do Damaszku, u bram miasta spotkał Jezusa. W tym spotkaniu było tyle gwałtowności, że przyszły Apostoł Narodów, olśniony niezwykłym blaskiem, spadł z konia i stracił wzrok. Słyszał też głos Jezusa.

czytaj więcej...

2020-01-24 18:10

Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Sobota dzień poświęcony Matce Bożej

2020-01-24 18:08

Nawrócenie św. Pawła – 25 stycznia

Niezwykłe bywają drogi, na których Chrystus spotyka człowieka. Są spotkania będące owocem powolnego, często wiele lat trwającego procesu dojrzewania do wiary na drodze intensywnych poszukiwań, studiów czy rozmyślań. Bywają jednak spotkania zupełnie niespodziewane, nagłe i dramatyczne, jak to na drodze do Damaszku (Dz 9, 1-9), które nazywamy „nawróceniem św. Pawła”.

czytaj więcej...

2020-01-23 18:12

Modlitwy do Ducha Świętego

2020-01-23 18:11

Ewangelia na dziś – 24 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Mk 3, 13-19) – Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.

————–

Jezus zaprasza „tych, których upatrzył sobie w Sercu”. Pragnie On, aby ci, których wybrał, przede wszystkim z Nim byli, czyli budowali więzi przyjaźni. Dzieli się z nimi swoją miłością, mądrością i mocą. Jezus nie wybiera najlepszych. Wśród apostołów jest Judasz, który Go zdradził, Piotr, który się Go wyparł, są inni, którzy w godzinie krzyża uciekli. Jezus daje każdemu szansę spotkania ze sobą i przyjęcia Jego miłości. Także i mnie „upatrzył sobie w sercu”.

 

Jezu, dziękuję Ci, że wciąż na nowo mnie wybierasz i zapraszasz do przyjaźni z Tobą.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-01-23 18:10

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Piątek dzień poświęcony NSPJ

2020-01-23 18:09

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2020-01-23 18:08

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 24 styczeń – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

To Serce Trójcy bije dla nas

w małym namiocie,

tabernakulum,

gdzie przebywa ukryte tak tajemniczo

w kręgu bieli,

przeniknięty subtelną ciszą.

Oto Twój królewski tron na ziemi,

Panie,

tron widoczny

który zbudowałeś dla nas.

Z radością widzisz nas

jak się do niego zbliżamy.

Zanurzasz pełne miłości

spojrzenie w naszych oczach

i nadstawiasz ucho

na nasz słaby szept.

czytaj więcej...

2020-01-23 18:08

św. Franciszka Salezego – 24 stycznia

Franciszek Salezy, choć mianowany został biskupem Genewy, ze względu na zakaz kalwinów nie mógł sprawować swojego urzędu w tym mieście. Dzięki swojej dobroci i łagodnemu usposobieniu, przywrócił do jedności z Kościołem katolickim ok. 70 tysięcy kalwinów. Praktykował tzw. devotio moderna, duchowość podkreślającą rozwój naturalnych cnót przez otwarcie się człowieka na działanie Bożej łaski. W miejsce surowych umartwień zalecał rozwijanie ducha modlitwy i służby wobec bliźnich.

czytaj więcej...

2020-01-22 18:12

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 23 stycznia – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia pamiątką Ofiary Chrystusa

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. – św. Ludwik Grignion de Montfort

Panie Jezu Chryste, obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Bądź uwielbiony pod postacią Chleba, o którym powiedziałeś: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane ( Kor 11, 24). Bądź uwielbiony, Jezu pod postacią wina, o którym powiedziałeś: To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26, 28).

czytaj więcej...

2020-01-22 18:11

Ewangelia na dziś – 23 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Mk 3, 7-12) – Podziw tłumów dla Jezusa

(…) Szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach.

————–

Jezus w swojej działalności jest coraz bardziej znany i uznawany. Budzi podziw i szacunek, zachwyt i uwielbienie tłumów. Sam jednak ma wielki dystans do siebie i sławy, która Go otacza. Pragnie tylko jednego – aby człowiek odkrył miłość Ojca i się z nią spotkał. A co mnie pomaga nabierać w życiu właściwego dystansu zarówno do sukcesów,  jak i porażek? 

 

Jezu, wyzwól mnie od postawy kolekcjonera komplementów i chęci przypodobania się innym za wszelką cenę.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-01-22 18:09

Litania do Najdroższej KRWI Chrystusa Pana. Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

2020-01-22 18:09

Powód Moich łez – Maryja

Powodem Mojego płaczu – płaczu waszej Mamy – są Moje liczne dzieci, które żyją zapomniawszy o Bogu, zanurzone w przyjemnościach cielesnych i biegnące bez ratunku ku swemu zatraceniu.

 

Dla wielu z nich – z powodu ich obojętności – Moje łzy płynęły zupełnie na próżno.

 

Główną jednak przyczyną Mojego płaczu są Kapłani, synowie najmilsi, źrenica Moich oczu, ci synowie Mi poświęceni.

 

Widzisz, że Mnie już nie kochają, że Mnie już nie chcą? Czy widzisz, że nie słuchają już słów Mojego Syna, że często Go zdradzają? Jak bardzo Jezus – obecny w Eucharystii – jest przez wielu zapomniany, pozostawiony samotnie w Tabernakulum. Często obrażają Go świętokradztwami i łatwo popełnianymi zaniedbaniami.

 

Tymczasem powinni się formować z wielką pokorą i pod Moimi rozkazami: kochając i trwając w pełnej jedności z Papieżem i Kościołem, żyjąc i głosząc jedynie Ewangelię. To dziś tak bardzo potrzebne!

czytaj więcej...

2020-01-22 18:09

CZWARTEK. Modlitwy za kapłanów

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;

Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Litania do Chrystusa Kapłana

czytaj więcej...

2020-01-22 18:07

CZWARTEK. Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

Panie, Ty zachęcałeś nas, byśmy wołali o nowych pracowników do Twojej Winnicy. Wejrzyj na wiele młodych, odważnych i czystych serc i wlej w nie pragnienie życia tylko dla Ciebie. Pomóż im odczytać Twoją wolę, poznać ją, ukochać i realizować. Udziel im obficie darów Twojego Ducha, aby na drodze swojego powołania nigdy się nie zaparli i nie zawrócili.

 

Maryjo, Mistrzyni życia duchowego i Wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych módl się za nimi. Amen.

czytaj więcej...

2020-01-21 18:11

Ewangelia na dziś – 22 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Mk 3, 1-6) – Uzdrowienie w dzień szabatu

(…) Rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Stań tu na środku.

————–

Jezus jest zasmucony niewrażliwością serca faryzeuszy. Prawo i przepisy mają chronić i bronić życia, zdrowia, lecz nigdy nie mogą być narzędziem wygodnictwa, obojętności czy wręcz krzywdy. Pomimo oporu faryzeuszów On wybiera dobro i je czyni. Jezus uzdrawiał w szabat, bo uzdrowienie to nie praca, lecz oddawanie czci i chwały Ojcu. Pomyślę dziś: Jaka jest moja hierarchia wartości?

 

Proszę Cię, Jezu, wyzwalaj moje serce, abym miał odwagę wybierać dobro, moje i innych, ku Twojej chwale.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...