Aktualności

2018-05-16 18:14

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 17 maj – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Sakrament jedności i pokoju

Panie, Jezu Chryste, Najświętszy Sakrament, Twój niewypowiedzialny Dar, jest źródłem jedności i pokoju. Chwała Tobie i dziękczynienie za Twoją obecność w Sakramencie Miłości i Pokoju.

Chcę adorować Twoją rzeczywistą obecność w Najświętszym Ciele i Najdroższej Krwi. Wierzę Twoim słowom: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, we Mnie trwa, a Ja w nim” (J 6, 56).

 .
Panie Jezu, Boże miłości i pokoju, Ty pragniesz, abyśmy stanowili jedno, jak Ty z Ojcem niebieskim stanowicie jedno (J17, 11). Dla naszego zjednoczenia z Tobą i w Tobie ustanowiłeś Najświętszy Sakrament Miłości, dając nam na pokarm siebie samego z Ciałem i Krwią, duszą, Bóstwem i Człowieczeństwem. W ten sposób żyjesz w nas wszystkich.

czytaj więcej...

2018-05-16 18:13

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2018-05-15 18:15

Nowenna do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego – 16 maj

2018-05-15 18:14

św. Andrzej Bobola, zakonnik i męczennik, Patron Polski – 16 maj

Urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Mając 20 lat wstąpił do jezuitów w Wilnie:, gdzie odbył studia. w 1622 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako kaznodzieja, spowiednik:, wychowawca młodzieży w Wilnie, Połocku, Warszawie, Łomży Pińsku. Podejmował szczególne wysiłki na rzecz pojednania prawosławnych z katolikami. Jego gorliwość, którą określa nadane mu określenie „łowca dusz duszochwat”, była powodem wrogości ortodoksów w czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał.

czytaj więcej...

2018-05-14 18:18

św. Zofia, wdowa i męczennica – 15 maj

.

Według tekstów z VII wieku zginęła w Rzymie podczas prześladowań chrześcijan za czasów Hadriana I. 

Kult Świętej rozwinął się w połowie VII wieku z chwilą sprowadzenia jej relikwii do alzackiego klasztoru w Eschau oraz za pontyfikatu papieża Sylwestra II.

W ikonografii św. Zofia przedstawiana jest w otoczeniu trzech córek: Wiary NadzieiMiłości, które według opowieści poniosły męczeńską śmierć ze swoją matką.

czytaj więcej...

2018-05-14 18:15

Nowenna do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego – 15 maj

2018-05-13 18:18

św. Macieja, Apostoła – Święto – 14 maj

EWANGELIA (J 15,9-17) – czytania

Serca pełne miłości

o. Jarosław Krawiec OP

Jezus uczy się miłości od Ojca i przekazuje tę miłość nam, czyniąc z miłości przykazanie. Mamy się wzajemnie miłować, bo sami zostaliśmy zanurzeni w oceanie odwiecznej Miłości. Dobrze jednak wiemy, że sami z siebie nie potrafimy tak kochać. Aby nasze serca stały się zdolne do jeszcze większej miłości, potrzebują oczyszczenia łaską Ducha Świętego. Jezus mówi, że warunkiem trwania w miłości jest zachowywanie przykazań.

czytaj więcej...

2018-05-13 18:15

Nowenna do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego – 14 maj

2018-05-13 18:13

św. Maciej, Apostoł – 14 maj

Był jednym z 72 uczniów Jezusa. Wybrany przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie. Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych informacji. Według tradycji Maciej Apostoł głosił Ewangelię w Judei, Etiopii, Kolchidzie.

Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej podaje, że w Jerozolimie poniósł męczeńską śmierć przez ukamienowanie, natomiast Klemens Aleksandryjski odnotowuje, że zmarł śmiercią naturalną.

czytaj więcej...

2018-05-12 18:21

Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej – 37. rocznica zamachu na Jana Pawła II – 13 maj

101. rocznica objawień 

37. rocznica zamachu na Jana Pawła II

Jest miesiąc maj, a każdy jego dzień przepełniony jest czcią Matki Bożej. Podarowaliśmy Jej najpiękniejszy miesiąc roku. Niektóre majowe dni są szczególne, bo obdarzone wspomnieniem jakiegoś tytułu chwały naszej umiłowanej Matki.
Wśród świąt, jakie znalazły się w maryjnym miesiącu jest jedno zupełnie niezwykłe – święto Matki Bożej Fatimskiej. Wprawdzie ma ono tylko rangę wspomnienia, jest ciche i skromne, ale pod tą liturgiczną pokorą kryje się wielkość i wywyższenie Maryi.

.
13 maja to dzień, w którym Bóg uczynił dla nas wielkie rzeczy przez Maryję!

czytaj więcej...

2018-05-12 18:17

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (Rok B ) – 13 maj

EWANGELIA (Mk 16,15-20) – czytania

CZYŃCIE INNYCH ŚWIADKAMI

ks. Bartosz Mitkiewicz

Podczas Mszy św., po konsekracji chleba i wina, często słyszymy wypowiadane przez kapłana słowa: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie… Czym jest dzisiaj dla nas tajemnica Wniebowstąpienia? Jak przeżywa ją chrześcijanin XXI w.? Chyba różnie, ale prawdę mówiąc, często nijak.

czytaj więcej...

2018-05-12 18:15

Nowenna do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego – 13 maj

2018-05-12 18:14

Objawienia Fatimskie – Pierwsze Objawienie: 13 maja 1917 roku

Fragmenty z książki Antonio Borelli
Troje dzieci bawiło się właśnie w Cova da Iria, gdy dostrzegły dwa błyski, podobne do błyskawicy, po których ujrzeli Matkę Bożą nad drzewkiem. Była to, zgodnie z opisem Siostry Łucji, „Pani ubrana na biało, bardziej błyszcząca niż słońce, promieniejąca światłem czystszym i intensywniejszym od kryształowego pucharu z wodą, prześwietlonego promieniami słonecznymi”. Jej nieopisanie piękna twarz nie była „ani smutna, ani radosna, raczej poważna”, z odcieniem łagodnego wyrzutu. Jej dłonie złożone jak do modlitwy, spoczywające na piersiach, zwrócone były ku górze. Z prawej dłoni zwisał różaniec.
czytaj więcej...

2018-05-11 18:21

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 12 maj – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

„Gdy wymawiam Zdrowaś Maryjo, wtedy uśmiecha się niebo, radują się aniołowie, ziemia się weseli i drżą szatani” –  św. Franciszek z Asyżu.

 

„O niepojęta, o najświętsza, godna umiłowania Dziewico, Imię Twoje tyle zawiera słodyczy, że niepodobna, gdy się je wymawia, nie zapłonąć miłością ku Tobie i Bogu, który Ci je nadał”  –  św. Bernard. 

 

Niech wargi nasze zawsze z najwyższą czcią i miłością szepczą to Imię. Zwłaszcza w pokusach, w chwilach ciężkich i w walkach. Wzywajmy tego Imienia w chwili ostatniej, rozstrzygającej, by wtedy ustami i sercem wzywać.

czytaj więcej...

2018-05-11 18:15

Nowenna do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego – 12 maj

2018-05-11 18:15

Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Fatimie

Fragmenty z książki Antonio Borelli

W czasie objawień Matki Bożej Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli 10, 9 i 7 lat. Urodzili się: 22 marca 1907, 11 czerwca 1908 i 11 marca 1910 r. Dzieci te mieszkały w Aljustrel, wiosce w parafii Fatima. Objawienia miały miejsce w małym gospodarstwie należącym do rodziców Łucji, zwanym Cova da Iria, jakieś 2,5 km od Fatimy w kierunku Leirii. Matka Boża ukazała się nad krzewem zwanym ilex, karłowatą odmianą dębu, mającym około 1 metra wysokości. Franciszek mógł tylko widzieć Matkę Bożą, nie mógł Jej jednak słyszeć. Hiacynta widziała i słyszała Ją. Natomiast Łucja widziała i słyszała Matkę Bożą oraz rozmawiała z Nią. Objawienia miały miejsce około południa.

czytaj więcej...

2018-05-11 18:14

św. Leopold Mandić z Hercegnovi, prezbiter – 12 maj

Bogdan Mandić urodził się 12 maja 1866 r. w Herceg Novi (Castelnuovo) w Dalmacji (obecnie Czarnogóra nieopodal granicy z Chorwacją). Był ostatnim z dwanaściorga dzieci w ubogiej chorwackiej rodzinie Piotra i Karoliny z domu Zarević. Wychował się w dużej biedzie materialnej, ale w atmosferze głębokiej miłości i pobożności. W 1884 roku wstąpił do kapucynów, przyjmując imię Leopold. Cztery lata później złożył śluby wieczyste. 20 września 1890 roku w Wenecji został wyświęcony na kapłana.

.
Był bardzo niewielkiego wzrostu – liczył zaledwie 135 centymetrów, utykał. Mówił na tyle niewyraźnie, że przełożeni odsuwali go od głoszenia kazań.

czytaj więcej...

2018-05-10 18:22

Nowenna do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego – 11 maj

2018-05-10 18:19

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 11 maj – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

O Jezu!

Ty przyjmując ludzką naturę,

stałeś się naszym Bratem,

pełnym miłości i dobroci.

Twoje braterskie Serce

podniosło nas do godności dzieci Bożych

i uczyniło dziedzicami Królestwa Niebieskiego. 

Obsypałeś nas, o Jezu,

niezliczonymi łaskami i darami.

A my tak często zapominamy o tych wielkich dobrodziejstwach!

Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami.

Amen.

czytaj więcej...

2018-05-09 18:19

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 10 maj – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia pamiątką Ofiary Chrystusa

Panie Jezu Chryste, obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Bądź uwielbiony pod postacią Chleba, o którym powiedziałeś: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane ( Kor 11, 24). Bądź uwielbiony, Jezu pod postacią wina, o którym powiedziałeś: To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26, 28).

.

Chwała i dziękczynienie składam Tobie, Panie Jezu, za ustanowienie Najświętszej Ofiary Mszy świętej, która uobecnia Twoją Ofiarę krzyżową dla mnie i dla wszystkich ludzi dobrej woli.

Odtąd wszędzie, gdzie kapłan przy ołtarzu wypowiada słowa przeistoczenie, uobecniasz się sam ze swoim Ciałem i Krwią dla dokonania odkupienia i zbawienia wszystkich kochających Ciebie ludzi.

czytaj więcej...

2018-05-08 18:15

Dni Krzyżowe – 7, 8, 9 maj

W poniedziałek, wtorek i środę przed Wniebowstąpieniem Pańskim odbywają się błagalne procesje ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych dla uproszenia dobrych urodzajów, stąd pochodzi nazwa tych dni: Dni błagalne (rogationes). W Polsce dni te otrzymały nazwę Dni Krzyżowych.
Pojawiły się one w V wieku we Francji, gdzie wskutek klęsk, które nawiedziły diecezję wienneńską, jej biskup św. Mamert zarządził uroczyste procesje błagalne przez trzy dni poprzedzające Wniebowstąpienie Pańskie. W VI wieku zwyczaj ten przyjął się w całej Francji. W roku 816 papież Leon III wprowadził te procesje w Rzymie i wkrótce przyjęły się one w całym Kościele.

Zakończenie Dni Krzyżowych od zawsze było w Kaplicy Na Brzegu

czytaj więcej...

2018-05-07 18:33

Życzenia Imieninowe dla Ks. Kard. Stanisława Dziwisza

W dniu imienin Księdza Kardynała składamy Waszej Eminencji serdecznie gratulacje oraz najlepsze życzenia.

 

Życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień życia, służby dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

 

Niech Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu błogosławi Księdzu Kardynałowi.

Szczęść Boże!

Ks. Kard. St. Dziwisz – Kaplica Na Brzegu – zdjęcia

 

czytaj więcej...

2018-05-07 18:27

św. Stanisława, biskupa i męczennika – Uroczystość – 8 maj

EWANGELIA (J 10,11-16) – czytania

Pasterz ludu

ks. Mariusz Szmajdziński

Już w starożytności sprawujący władzę byli obdarzani tytułem pasterza ludu. Przykładowo Homer nazywa tak Agamemnona (Iliada II 243), a Izajasz – Cyrusa (Iz 44, 28). Bóg też był obdarzany tym tytułem (Ps 23). Dopiero jednak w Jezusie ukazał się w całej pełni obraz pasterza. Dobry pasterz jest gotów w każdej chwili poświęcić swoje życie za owce. To nie jest już tylko troska, ale wyraz największej miłości.

czytaj więcej...