Aktualności

2019-01-13 17:00

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

W dniu dzisiejszym Kościół celebruje pamiątkę chrztu Chrystusa w Jordanie. Warto dziś wspomnieć własny chrzest. Dziękujmy Bogu za ten pierwszy otrzymany przez nas sakrament, bo dzięki niemu staliśmy się członkami Kościoła i zostaliśmy obdarzeni łaską nowego życia w Jezusie Chrystusie.

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

– W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

–  Amen.

By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu naszego chrztu.

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych? 
czytaj więcej...

2019-01-12 18:11

Chrzest Pański – Święto (Rok C) – 13 styczeń

EWANGELIA (Łk 3,15-16.21-22) – czytania

KIEDY ZOSTAŁEM OCHRZCZONY?

ks. Mariusz Habiniak

Chrzest Jezusa nad Jordanem jest objawieniem się Trójcy Świętej. Chrystus, przyjmując go, uniżył się jako sługa i baranek. Przyjął na siebie grzech świata. Chrzest z rąk Jana jest w pewnym sensie pierwszą stacją drogi krzyżowej Jezusa, która przez śmierć zaprowadzi Go do chwały zmartwychwstania.
Prawie każdy z nas wie, kiedy się urodził, natomiast niewielu pamięta i świętuje datę przyjęcia chrztu świętego. W perspektywie wiary i zbawienia dla ucznia Jezusa data chrztu powinna mieć znaczenie większe niż data urodzin.
czytaj więcej...

2019-01-12 18:09

Chrzest Pański

W ósmym dniu po uroczystości Narodzenia Pana Jezusa Kościół obchodzi uroczystość Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego – Trzech Króli – Kościół ukazuje nam nową tajemnicę – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

 

Opis Chrztu Pana Jezusa zostawili nam wszyscy trzej ewangeliści. Najbardziej szczegółowo  to wydarzenie opisał nam św. Mateusz: „Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?».

czytaj więcej...

2019-01-12 18:07

św. Hilary z Poitiers, biskup, doktor Kościoła – 13 styczeń

Życie św. Hilarego świadczy o tym, że już w pierwszych wiekach chrześcijanie odmawiali każdego dnia sto pięćdziesiąt Psalmów, dzieląc je na trzy części i odmawiając rano, w południe i wieczór. Podział ten znał już Hilary z Poitiers.

Możemy zatem widzieć w nim patrona Różańca Świętego, gdyż modlitwa ta powstała ze zwyczaju dzielenia Psałterza na trzy części.

czytaj więcej...

2019-01-11 18:13

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 12 stycznia – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Odmawianie Różańca podoba się Niepokalanej Pani naszej bez miary. Już samo Zdrowaś, które zgotowało Jej szczęście i rozkosz niebieską, tak Jej jest miłe, że św. Bernardyn ze Sieny pisze:

 

„I gdybyś po tysiąckroć razy w ciągu dnia pozdrawiał Maryję pozdrowieniem anielskim, to Ona pozdrawiałaby cię nawzajem po tysiąckroć razy z nieba”.

 

Jeśli każdego dnia przynajmniej jeden dziesiątek Różańca św. złożymy u stóp godnej uwielbienia Królowej, a można to uskutecznić nawet podczas cichej drogi, to wierz, iż nigdy nie będziesz tego żałował. Zwłaszcza w godzinę śmierci!

Boża Rodzicielka woła także do nas:

„Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka”

czytaj więcej...

2019-01-10 18:13

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 11 styczeń – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

O Jezu,

Ty przyjmując ludzką naturę,

stałeś się naszym Bratem,

pełnym miłości i dobroci.

Twoje braterskie Serce

podniosło nas do godności dzieci Bożych

i uczyniło dziedzicami Królestwa Niebieskiego. 

Obsypałeś nas, o Jezu, niezliczonymi łaskami i darami.

A my tak często zapominamy o tych wielkich dobrodziejstwach!

Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami.

czytaj więcej...

2019-01-09 18:12

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 10 stycznia – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia źródłem świętości

Jezu Chryste, Arcykapłanie Nowego Przymierza, święty, niewinny, niepokalany w Najświętszym Sakramencie, Sam oddałeś nam siebie słabym i grzesznym ludziom, aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas swoim świętym ludem, czystym i dojrzałym do czynienia dobra.

 

Czczę Cię, Chryste, w Najświętszym Sakramencie i z podziwem uwielbiam Twoją niepojętą miłość, która kazała Ci pozostać z nami pod nikłą postacią chleba, aby nas uczyć miłości szlachetnej, bezinteresownej i ofiarnej i prowadzić nas, grzesznych ludzi, drogami świętości.

.

Spraw, Panie Jezu Chryste, abym brzydził się każdym grzechem, bo niweczy moją świętość, i abym panował nad pokusami, które prowadzą do grzechu. Spraw natomiast, abym kochał Twoje Prawo i gorliwie Ci służył przez wszystkie dni mego życia, a kiedyś z aniołami wychwalał Twoje niezgłębione miłosierdzie.

czytaj więcej...

2019-01-08 18:15

Największy z Cudów film animacja

„Największy z cudów” to porywający, pełnometrażowy film animowany dający nowe spojrzenie na cud, jakim jest Msza Święta Kościoła katolickiego z aniołami i demonami w tle.

„Największy z cudów” po mistrzowsku ukazuje niewidoczne aspekty wiary katolickiej. Dzięki swoim aniołom, bohaterowie zaczynają rozumieć słowa papieża Benedykta XVI, które znalazły się w wywiadzie „Światło Świata”, jaki przeprowadził z nim niemiecki dziennikarz Peter Seewald. Tak mówił Ojciec Święty o Eucharystii: „Tu dzieje się coś wyjątkowego. On tu jest. Ten, przed którym padamy na kolana!”.

czytaj więcej...

2019-01-08 18:09

Podczas Mszy Świętej klękasz wśród legionu aniołów

W godzinie twojej śmierci będziesz miał największe pocieszenie za uczestnictwo w licznych Mszach św., ponieważ każdą Mszę św., zabierasz ze sobą na sąd. One będę wstawiać się za tobą. Proporcjonalnie do gorliwości, z jaką w nich uczestniczyłeś, twoja doczesna kara w czyśćcu będzie zmniejszona.

Msza św. gładzi grzechy lekkie, których nigdy nie wyznałeś na spowiedzi i Szatan w ten sposób będzie osłabiony wobec ciebie.

Uczestnicząc we Mszy św., przyczyniasz się do najbardziej skutecznej pomocy Duszom czyśćcowym. Jedna Msza św., w której uczestniczyłeś w czasie życia ma większe znaczenie niż wiele innych ofiarowanych za ciebie po śmierci.

Uczestnicząc we Mszy św., zostaniesz uwolniony od wielu niebezpieczeństw, nieszczęść, których w przeciwnym wypadku nie mógłbyś uniknąć.

czytaj więcej...

2019-01-07 18:14

125. urodziny św. Maksymiliana Marii Kolbe – 8 styczeń

Św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik urodził się 8 stycznia 1894 roku w  Zduńskiej Woli koło Łodzi. 

 

Święty Maksymilian Maria Kolbe ma również swoje miejsce przy Matce Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu.

W Kaplicy Na Brzegu są Relikwie świętego Maksymiliana Kolbe.

 

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. – J 15, 13

czytaj więcej...

2019-01-05 18:14

Objawienie Pańskie (Trzech Króli) – Uroczystość – 6 styczeń

EWANGELIA (Mt 2,1-12)

MĘDRCY W BETLEJEM

abp Stanisław Nowak

W święta Bożego Narodzenia cieszyliśmy się, że Bóg stał się człowiekiem i narodził się z Maryi Dziewicy w ubogiej stajni w Betlejem. W uroczystość Objawienia Pańskiego serca nasze wypełnia radość, że Bóg objawił swego Syna wszystkim narodom, które oddały Mu pokłon w osobach Mędrców ze Wschodu. Spełniły się w ten sposób słowa psalmu: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

czytaj więcej...

2019-01-05 18:10

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 6 styczeń

Papież św. Jan Paweł II zachęcał w encyklice Ecciesia de Eucharistia do kultu eucharystycznego i do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi (por. nr 26). W liście apostolskim Mane nobiscum Domine Papież pisał: „Niech wspólnoty zakonne i parafialne podejmą szczególne zobowiązanie do adoracji eucharystycznej poza Mszą św. Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie” (nr 18). Idąc za wskazaniami Ojca Świętego zaleca się, aby w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy św. dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu i odprawić adorację eucharystyczną połączoną z błogosławieństwem sakramentalnym.

czytaj więcej...

2019-01-05 18:09

Objawienie Pańskie – Trzej Królowie – 6 stycznia

Objawienie, nazywane z grecka Epifanią, oznacza zjawienie się, ukazanie się bóstwa w ludzkiej postaci. W liturgii zachodniej akcent uroczystości Objawienia pada na Trzech Królów. Pokłon mędrców, których do Jezusa przywiodła gwiazda, wskazuje, że cały wszechświat (gwiazda, a więc kosmos) został poruszony narodzeniem Chrystusa. Przybywają do Niego poganie (mędrcy), aby oddać cześć Bogu. Wydarzenie wskazuje na możliwość poznania Boga dzięki rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku.

czytaj więcej...

2019-01-05 18:08

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – 5 styczeń 2019 rok

2019-01-05 18:08

Pierwsza Sobota Miesiąca – 5 styczeń

WYNAGRADZAJ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI ZA GRZECHY

Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności.

Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć.

W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. – Matka Boża do siostry Łucji. CZYTAJ WIĘCEJ

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

czytaj więcej...

2019-01-04 18:08

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi

W dniu 10.XII.1925 r. Matka Najświętsza objawiając się siostrze Łucji ukazała jej Swe Serce otoczone cierniami i powiedziała:

„Spójrz córko moja na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni ranią mnie co chwila – bluźnierstwami i zniewagami. Ty przynajmniej staraj się pocieszyć Mnie i oznajmij w Moim imieniu , że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do Zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię św., odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu wszystkich tajemnic Różańca św., a to wszystko aby wynagrodzić Mojemu Niepokalanemu Sercu”.

 .

1. Wszystko, czego uprosić pragną od Serca Mojego przez pośrednictwo Serca Mej Matki udzielę im, jeszcze podczas nowenny, o ile usilnie prosić będą.

 .
2.Odczują specjalną pomoc i błogosławieństwo Mej Matki we wszystkich swoich przedsięwzięciach.

czytaj więcej...

2019-01-04 18:07

bł. Marcelina Darowska, zakonnica – 5 stycznia

„To zgromadzenie jest dla Polski”Pius IX

Urodziła się 16 stycznia 1827 r. w Szulakach w rodzinie ziemiańskiej. W młodości pracowała w majątku, a także uczyła wiejskie dzieci. Często też odwiedzała chorych. Od dzieciństwa myślała o życiu zakonnym. W  wieku 22 lat wyszła jednak za mąż za Karola Darowskiego. Obowiązki żony i matki wypełniała wzorowo, nie pamiętając o sobie. Po trzech latach jej mąż zmarł nagle na tyfus, w rok później zmarł ich maleńki synek.

czytaj więcej...

2019-01-03 18:19

Pierwszy Piątek Miesiąca – 4 styczeń

Wynagradzaj Bożemu Sercu za grzechy

„W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak, że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów świętych i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką”. – Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii Alacoque 

” CI WSZYSCY, KTÓRZY JE POBOŻNIE ODPRAWIĄ NIE UMRĄ W GRZECHU CIĘŻKIM I BEZ SAKRAMENTÓW”

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

czytaj więcej...

2019-01-03 18:10

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

SERCE BOŻE

Obietnice Serca Pana Jezusa dane św. Małgorzacie Alacoque

.

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.

.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.

.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.

czytaj więcej...

2019-01-02 18:18

Najświętsze Imię Jezus – Wspomnienie – 3 stycznia

EWANGELIA (J 1,29-34) – czytania

ZAPROSZENI ABY ŚWIADCZYĆ

ks. Mariusz Krawiec SSP

Naszym zadaniem tutaj na ziemi jest jak najpełniej naśladować Jezusa. Mamy o nim świadczyć przez czyny, czyli mówiąc najprościej – przez uczciwe życie, zgodne z przykazaniami. Jesteśmy także zaproszeni do mówienia o Jezusie. To niejednokrotnie wydaje się bardzo trudne. Zwłaszcza w takich miejscach, które uchodzą za świeckie: praca, szkoła, miejsce wypoczynku.

czytaj więcej...

2019-01-02 18:16

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 3 styczeń

Dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca – po raz kolejny mamy szczególną okazję, aby podziękować Panu Jezusowi za sakrament kapłaństwa i za Najświętszy Sakrament, oraz aby modlić się o nowe święte katolickie powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

.

Prośmy Ducha Świętego, aby rozpalił w naszych sercach «gorliwość o dom Pański» i o jego największy skarb, którym nie jest jakiś przedmiot czy teoria, lecz Ciało i Krew naszego Boga i Zbawiciela. Być może moglibyśmy uczyć się tego od św. Ojca Pio z Pietrelciny, świętego czciciela Eucharystii żyjącego w naszych czasach. Oto jego słowa: 

«O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?»”abp. Jan Paweł Lenga.

.

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

czytaj więcej...

2019-01-02 18:15

Najświętsze Imię Jezus – 3 stycznia

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Zdjęcie Ołtarz w Kaplicy Na Brzegu

Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, szczególnie w XIV i XV wieku.

Dla chrześcijan Imię Jezus oznacza osobę Syna Bożego, w którym jest pojednanie człowieka z Bogiem i wieczne zbawienie. Kościół zawsze otaczał to Imię głęboką czcią i wzywał je w modlitwach. Imię Jezus, po grecku „Iesous” (z hebrajskiego „Yeszua”, „Yehoszua”), oznacza „Jahwe zbawia” lub „Jahwe jest zbawieniem”. Imię to często zapisywane jest na ikonach czy wizerunkach jako monogram w języku greckim IHS – Jesus.

czytaj więcej...