Aktualności

2021-10-20 17:11

15 Obietnic Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty

Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny.
.
Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusowi de la Roche, który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę „Psałterz Maryi”, jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe.

Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:

1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:11

Cmentarz Parafialny w Kasinie Wielkiej – Wszystkich Świętych

Ponad 1500 grobów, ponad 4000 nazwisk, ponad 5000 zdjęć grobów. To dwa cmentarze Parafialne w Kasinie Wielkiej – cmentarz na Pańskim i na Kaletowie.

Wiemy, że nie każdy może być na grobie bliskiej osoby. Dlatego dzięki Matce Bożej Częstochowskiej, Matce Miłosierdzia w Kaplicy Na Brzegu, stworzyliśmy możliwość duchowego łączenia się w każdej chwili przez modlitwę z naszymi bliskimi, którzy spoczywają na naszych obu cmentarzach w Kasinie Wielkiej wchodząc na wirtualny Cmentarz Parafialny (miesięczne wejścia liczymy w tysiącach i stale rośnie, co pokazuje jak bardzo potrzeba modlitwy za Duszami).

Miesiąc listopad to czas szczególnej modlitwy za zmarłymi. Zadbajmy o porządek na grobach bliskich nam zmarłych. Pamiętajmy, że jesteśmy wszyscy zobowiązani do modlitwy za zmarłymi, nie tylko w listopadzie, ale przez cały rok. Jak mówią Dusze czyśćcowe to nieoceniona pomoc i ulga w cierpieniu dla nich.

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

czytaj więcej...

2021-10-20 17:11

Ewangelia na dziś – 21 październik 2021 rok

EWANGELIA (Łk 12, 49-53) – Ewangelia powodem rozłamu

(…) Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu.

————–

Dzisiejsza Ewangelia należy do tych, które możemy określić jako niewygodne. Jezus przynosi rozłam i ogień, a nie pokój. Jak to rozumieć? O jakim ogniu mówi Jezus? Ogień ten, nie zostanie przyjęty przez wszystkich. Człowiek wierzący, pragnący żyć ogniem wiary i prawdy, stojący po stronie krzyża będzie często odrzucany, nierozumiany, nawet we własnej rodzinie. Jednak nie może się tym zrażać. Powinien nieść miłość Boga innym, dawać świadectwo, modlić się za swoich bliskich, aby zrozumieli, że wiara daje szczęście.

 

Jezu, pragnę zawsze stać po Twojej stronie, proszę o wytrwałość i radość głoszenia Twojej miłości.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-10-20 17:09

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 21 październik – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Wysławiamy Cię, umiłowany Jezu

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. – św. Ludwik Grignion de Montfort

Jezu, wielbimy Cię i kochamy w tym Sakramencie, który upamiętnia Twoją krzyżową mękę. Wiemy, że jesteś prawdziwie obecny na ołtarzu w Hostii świętej i ko­chasz nas z taką samą miłością, z jaką kochałeś, gdy umierałeś na krzyżu.

.

Dziękujmy Ci, o Panie, i wielbimy Cię wraz ze wszystkimi, którzy w tej chwili wielbią Ciebie i kochają Cię.

.

Jezu obecny w Najświętszej Eucharystii, wpatrujemy się w Ciebie oczami pełnymi wiary. Eucharystia zawiera Twoje Ciało, złożone w ofierze za nas i Twoją Krew, przelaną za nas wszystkich. Ty ofiarujesz nam Swoje Ciało i Krew, aby nas wesprzeć na drodze do życia wiecznego i chwalebnego zmartwychwstania. Tobie zawierzamy siebie i w Tobie pokładamy nadzieję.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:08

Litania do Najdroższej KRWI Chrystusa Pana. Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

2021-10-20 17:08

Powód Moich łez – Maryja

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Powodem Mojego płaczu – płaczu waszej Mamy – są Moje liczne dzieci, które żyją zapomniawszy o Bogu, zanurzone w przyjemnościach cielesnych i biegnące bez ratunku ku swemu zatraceniu.

 

Dla wielu z nich – z powodu ich obojętności – Moje łzy płynęły zupełnie na próżno.

 

Główną jednak przyczyną Mojego płaczu są Kapłani, synowie najmilsi, źrenica Moich oczu, ci synowie Mi poświęceni.

 

Widzisz, że Mnie już nie kochają, że Mnie już nie chcą? Czy widzisz, że nie słuchają już słów Mojego Syna, że często Go zdradzają? Jak bardzo Jezus – obecny w Eucharystii – jest przez wielu zapomniany, pozostawiony samotnie w Tabernakulum. Często obrażają Go świętokradztwami i łatwo popełnianymi zaniedbaniami.

 

Tymczasem powinni się formować z wielką pokorą i pod Moimi rozkazami: kochając i trwając w pełnej jedności z Papieżem i Kościołem, żyjąc i głosząc jedynie Ewangelię. To dziś tak bardzo potrzebne!

czytaj więcej...

2021-10-20 17:08

CZWARTEK. Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Panie, Ty zachęcałeś nas, byśmy wołali o nowych pracowników do Twojej Winnicy. Wejrzyj na wiele młodych, odważnych i czystych serc i wlej w nie pragnienie życia tylko dla Ciebie. Pomóż im odczytać Twoją wolę, poznać ją, ukochać i realizować. Udziel im obficie darów Twojego Ducha, aby na drodze swojego powołania nigdy się nie zaparli i nie zawrócili.

 

Maryjo, Mistrzyni życia duchowego i Wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych módl się za nimi. Amen.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:08

Podejmij Żertwę za kapłańskie serce

WYNAGRADZAJ JEZUSOWI ZA WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE KAPŁANA

Obietnica Pana Jezusa dla tych, którzy podejmą żertwę za kapłana: BĘDĘ TAKĄ DUSZĘ KOCHAŁ PODWÓJNIE; ZA NIĄ SAMĄ I ZA KAPŁANA, ZA KTÓREGO PODJĘTO OFIARĘ ŻERTWY.

Rysunek przedstawia: mniejsze serce z napisem IHS, to serce kapłana. Większe serce, to żertwa ofiarna ochraniająca serce kapłana.

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

2021-10-20 17:08

bł. Jakub Strzemię, biskup – 21 październik

Był franciszkaninem. Pełnił funkcję gwardiana misyjnego Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie. Zasłynął jako gorliwy misjonarz wschodnich Kresów. W 1391 roku został arcybiskupem Halicza na Rusi, gdzie konsekwentnie pracował nad ożywieniem życia religijnego w rozległej archidiecezji. Doradca Władysława Jagiełły. Senator. Prowadził życie skromne i ubogie. W swej pobożności miał szczególny kult do Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi  Panny.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:08

ORĘDZIA O POŚCIE. Post od mięsa w piątek

ORĘDZIA O POŚCIE

Pan Jezus: Nie chcę, aby post był łamany. Chcę, aby był surowo przestrzegany. Nie ma praw ważnych i mniej ważnych, bo jeśli łamie się jedno, wkrótce złamie się i drugie, dlatego musicie być stanowczy i przejrzyści w prawie. Tak niech oznacza tak, a nie niech oznacza nie. Nie możecie ulegać szatanowi, dopuszczając jakiekolwiek wyjątki. Jestem pobłażliwy, dzieci, i kocham was, ale nie ulegajcie złudnemu wrażeniu, że jestem starym, zbolałym Bogiem, który będzie zamykał oczy na drobne przewinienia. Będę, jeśli są nieświadome, ale nie będę, jeśli ktoś grzesząc, liczy na Moją pobłażliwość i łaskę. Nie chcę więcej tego u was widzieć. 

W tak przebiegły sposób szatan wdarł się do Mojej świątyni, poprzez małe ustępstwa (dyspensy). Wy jesteście świątynią Mojego Ducha. Te drzwi winny być dla szatana zaryglowane. Moje prawa są jasne i zrozumiałe, nie czyńcie odstępstwa. Nie ma miejsca w waszych sercach na jakiekolwiek niejasności. Ja zawsze byłem i pozostanę jasny i bardzo jednoznaczny w Moim przekazie. Takimi bądźcie. Wiernymi. Amen.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:08

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Natura grzechu nieczystości

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Chcę przemienić duszę ludzką w duszę anielską. Uświęcenie temu właśnie służy, aby człowiek był czysty jak anioł, choć zaczyna swoją wędrówkę ku Niebu od ziemi. Abym mógł i pragnął działać w duszy ludzkiej tak, jak chcę, musi ona rozwinąć w sobie cnotę czystości. Ta cnota jest owocem walki o czystość i usposobieniem pożądającym czystości jako warunku przebywania z Bogiem i trwania w Bogu. Czy wiesz co to za choroba epilepsja? Atak tej choroby jest zniweczeniem dotychczasowych wysiłków chorego. Po ataku zapomina wszystko, czego się nauczył. Traci zdolności, które posiadał i owoce swojej pracy. Ta choroba jest najlepszym obrazem duszy chorej na nieczystość. Grzech nieczystości jest jak atak epilepsji. Dusza traci kontakt z Bogiem i zapomina Jego naukę. Powraca do przeszłości i traci całe nieraz lata nauki. To bardzo bolesne dla duszy i Boga, który jako nauczyciel i ojciec poświęcił tej duszy wiele czasu. W jednej chili traci te dusze i wszystkie jej zasługi.

 

Człowiek nieczysty uwstecznia się. Zamiast poruszać się do przodu, wciąż się cofa.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:06

Dzieci rodzące się ze związków bez Sakramentu Małżeństwa, jak i te poczęte przed ślubem, nie mają Bożego błogosławieństwa – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

ZWIĄZKI NIESAKRAMENTALNE SĄ PROSTĄ DROGĄ DO PIEKŁA – MATKA BOŻA 

Związki niesakramentalne ściągają przekleństwo na całą rodzinę. W tych domach, gdzie nie przestrzega się 10 przykazań Bożych tam nie ma Boga, tam bogiem jest szatan, ojciec kłamstwa. Dzieci rodzące się w grzechu bez błogosławieństwa Bożego /poza Sakramentem Małżeństwa/, są wiecznie nieszczęśliwe. Nie potrafią znaleźć pokoju, obciążone jarzmem upadku własnych rodziców same upadają w podobny sposób, bo dziedziczy się po rodzicach nie tylko wygląd i cechy charakteru, ale także duchowość i przynależące duszom duchowe powiązania ze światem Nieba lub Piekła.

Od pierwszej chwili powstania duszy jest ona przeze Mnie miłowana, ale odrzucenie przez człowieka Mojej miłości poprzez odrzucenie Moich przykazań /trwanie w związkach niesakramentalnych/ odcina Moje błogosławieństwo i wprowadza duchy nieczyste, które są zawsze duchami zniszczenia. Nie są to amorki o słodkich buziach.

Małżeństwo, które Ja pobłogosławię /Sakrament Małżeństwa/, tworzy dopiero rodzinę gotową na przyjęcie dzieci. Tylko w takich warunkach nie powstaną rany duchowe w waszych sercach, a dzieci, które poczniecie będą wolne /będą miały Moje błogosławieństwo/. Musicie mieć świadomość, że próbowanie się w relacjach z innymi bardzo was wewnętrznie upośledza /związki niesakramentalne/ – mówi Bóg Ojciec w Dekalogu

czytaj więcej...

2021-10-20 17:06

Wiersz o różańcu

W małej izdebce, tuż obok łóżka,   

z Różańcem w ręku klęczy staruszka.
Czemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

Wierzę, że małe paciorki z dębiny
moc mają ogromną, odpuszczają winy.
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy
ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy.

Pierwsza dziesiątka jest za papieża.
Niech nami kieruje, Bogu powierza.
Druga, w intencji całego Kościoła.
Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

Trzecia za męża, co zmarł i jest w niebie,
a może w czyśćcu, lub większej potrzebie.
Czwartą odmawiam w intencji syna…
Przy tych słowach – staruszka płakać zaczyna.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 2 październik

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)9

2021-10-20 17:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

INTENCJA NA OGÓLNA:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2021 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA:

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2021-10-20 16:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2021-10-20 16:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy

2021-10-19 17:16

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

ORĘDZIA O POŚCIE

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Matka Boża prosiła o post o chlebie i wodzie w środy i piątki. Jak nie dasz rady dwa dni to wybierz piątek. Jeśli nie dasz rady ani jednego dnia to zastosuj umartwienie, czyli tak samo środa i piątek: dwa dni bez mięsa.

 

Chleb, nie może mieć dodatków (słonecznik, dynia, itd…), Woda (nie może to być herbata, inne dodatki).

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Piątek dniem postu od mięsa

LITANIA POSZCZĄCEGO

czytaj więcej...

2021-10-19 17:12

św. Jan Kanty, prezbiter – 20 październik

Strzeż się obrazić kogo, bo przepraszać jest niebłogo.

św. Jan Kanty

.

Urodził się w 1390 roku w Kętach. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie później został profesorem. Pełnił funkcję kanonika i kustosza kolegiaty św. Floriana w Krakowie oraz przez krótki czas proboszcza w Olkuszu. Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Kilkakrotnie pieszo pielgrzymował do Rzymu. Przez całe życie kapłańskie powstrzymywał się od spożywania mięsa. Niezwykle pracowity przepisywał manuskrypty. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia.

czytaj więcej...

2021-10-19 17:11

św. Jana Kantego – Uroczystość w archidiecezji krakowskiej – 20 październik

EWANGELIA  (Łk 6, 27-38) – czytania

TAK „HARTUJE SIĘ” MIŁOŚĆ

ks. Mieczysław Łusiak 

Jezus namawia nas dziś do bezwarunkowej, czyli czystej miłości. Któż z nas nie chciałby być kochany taką miłością? Kto nauczy się takiej miłości, ten jej też doświadczy: „Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”. Kto nauczy się takiej miłości ma bowiem zapewnione życie wieczne w Niebie, gdzie Miłość będzie podstawowym doświadczeniem. Jednak nauka takiej miłości musi odbywać się w klimacie zgoła przeciwnym: w zetknięciu z nieprzyjaciółmi i w doświadczeniu niewdzięczności.

czytaj więcej...

2021-10-19 17:10

Dziś kapłanów nie obowiązują żadne formy zachowań i powściągliwości. Tymczasem ciążą na nich losy świata – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Jak zaraza pustoszy szeregi Moich synów grzech nieczystości. Sakrament święceń kapłańskich uzdalnia kapłana do życia w celibacie. Jeśli przestrzega on nakazanych form zachowań, jest bezpieczny i łaska Boża chroni jego duszę. Jeśli jest zuchwały wobec Boga, szybko traci tę łaskę i popada w grzech czasami na całe życie. Grzech nieczystości niezależnie od tego czy jest popełniony myślą, słowem lub czynem, jest grzechem ciężkim, choć różni się stopniem ciężkości – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Kościół od początku pouczał o formach powściągliwości kapłana wobec wiernych, aby zamiast walczyć z pokusami, kapłan nie dopuszczał do ich powstawania. Tymczasem dziś nie obowiązują kapłanów żadne normy zachowań. Nie lękają się o własne dusze, bo nie lękają się o Mnie. Nie unikają wszelkich form mediów, których pierwszym celem jest moralna deprawacja społeczeństw na całym świecie. Nie unikają też spotkań z kobietami, traktując je jako naturalną formę rozrywki, jak gdyby nadal trwali w świecie i mieli te same obowiązki i odpowiedzialność co reszta społeczeństwa. Tymczasem ciążą na nich losy świata, a Szatan nie opuszcza ich na krok, bo za każde rozgrzeszenie grzesznika i za każdego nawróconego do Boga człowieka jego nienawiść i podstęp wobec kapłana się potęguje.

Brak pokory w podejściu do własnej słabej natury prowadzi jednak do lekceważącego traktowania podstawowych form zachowania bezpieczeństwa wobec ataków złych duchów. Świadome wystawianie się na pokusy kończy się grzechem, dlatego już dopuszczanie do sytuacji mogących mącić wewnętrzny pokój duszy kapłana jest grzechem pychy – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

czytaj więcej...

2021-10-19 17:09

Środa dzień ku czci św. Józefa – 20 październik

PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA

Nowenna do św. Józefa

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚW. JÓZEFOWI

Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Michale,

Święty Józefie, 

Przesławny potomku Dawida, 

Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty Stróżu Dziewicy, 

czytaj więcej...

2021-10-18 17:11

Ewangelia na dziś – 19 październik 2021 rok

EWANGELIA (Łk 12, 35-38) – Oczekiwanie powrotu Pana

(…) Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie.

————–

Czy pamiętamy, że Jezus ma ponownie przyjść? Czy w ogóle dostrzegamy obecność Jezusa w swoim życiu? Czy myślimy o Nim, wykonując swoje obowiązki? Czy ofiarowujemy Mu swoje trudy? Czy dziękujemy za radości i dary, jakie od Niego otrzymujemy? Jezus w trosce o nas przypomina nam dziś, że każdy chrześcijanin, który chce ucztować z Nim, powinien czuwać. Co to znaczy? To proste, wystarczy czynić wszystko z miłości do Boga i ludzi, aby dobrze przeżyć życie, które On nam dał. 

 

Jezu, oddaję Ci każdy mój dzień. Chcę zawsze pamiętać o Tobie i Tobie ofiarować wszystko, co czynię.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-10-18 17:09

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – HETMANA MARYI – 19 październik

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

czytaj więcej...

2021-10-18 17:09

Duch Paraklet. WIECZNIE AKTUALNA OBIETNICA Z WIECZERNIKA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Św. Jan Apostoł: Zapisz więc, co pragnę ci powiedzieć o Duchu Świętym. Czytałaś dzisiaj o obietnicy, którą dał nam Chrystus, że da nam Pocieszyciela, który nam wszystko przypomni i który wszystkiego nas nauczy. Po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Mistrza pozostaliśmy rzeczywiście jako osieroceni i gdyby nie Matka Najświętsza nie wiedzielibyśmy, jak czekać na obiecanego Pocieszyciela. To Ona nauczyła nas swoją radą i przykładem. Z Jej mądrości czerpaliśmy do naszych opróżnionych serc. Obiecany Pocieszyciel i Nauczyciel dopiero otworzył w nas swoje ogrody, w których od tej pory przebywał i które pielęgnował.

czytaj więcej...