Aktualności

2017-07-18 18:38

bł. Achilles Puchała i bł. Herman Stępień, prezbiterzy i męczennicy – 19 lipca

1907-achilles_1

Józef Puchała urodził się w 18 marca 1911 r. we wsi Kosina koło Łańcuta. 
W gimnazjum Józef wstąpił do Rycerstwa Niepokalanej i stał się jego aktywnym członkiem. W 1927 r. został przyjęty we Lwowie do franciszkanów konwentualnych i otrzymał zakonne imię Achilles. Śluby wieczyste złożył w 1932 r., a następnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie. W 1936 r. przyjął święcenia kapłańskie i jeszcze przez rok kontynuował studia.

czytaj więcej...

2017-07-17 18:51

św. Szymon z Lipnicy, kapłan – 18 lipiec

sw-szymon-z-lipnicy

Urodził się około 1437 roku w Lipnicy. Studiował na Akademii Krakowskiej, po czym pod wpływem kazań św. Jana Kapistrana wstąpił do bernardynów. Pełnił wiele funkcji w zakonie, m. in. był gwardianem w Tarnowie, kaznodzieją w Stradomiu i Krakowie, magistrem nowicjatu. Podróżował do Akwilei, Pawii, Rzymu oraz do Ziemi Świętej. W zakonie odznaczał się surowością życia, nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej.

czytaj więcej...

2017-07-16 21:21

XVI Niedziela Zwykła (Rok C ) – 17 lipca

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka

EWANGELIA (Łk 10,38-42)

ODŁOŻYĆ INNE SPRAWY

bp Antoni Długosz

W życiu są sprawy bardzo ważne

i mniej istotne

czytaj więcej...

2017-07-16 19:02

bł. Paweł Piotr Gojdič, biskup – 17 lipca

1707-pawel_1

Urodził się 17 lipca 1888 roku w Ruské Peklany, niedaleko Preszowa (Słowacja). Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w Preszowie, w 1907 roku postanowił iść w ślady ojca, który był kapłanem obrządku grekokatolickiego. Rozpoczął studia teologiczne. Ukończył je w 1911 roku i dniu 27 sierpnia tego roku przyjął święcenia kapłańskie. W pierwszych latach posługi powierzano mu wiele różnych urzędów: był zastępcą proboszcza, prefektem internatu, katechetą, pełnił także odpowiedzialne funkcje w kurii biskupiej.

czytaj więcej...

2017-07-15 19:04

16 lipca 2016 rok – Tour de Pologne przejechało przez Kasinę Wielką tuż obok Kaplicy Na Brzegu :)

16 lipca 2016 rok Tour de Pologne przejechało przez Kasinę Wielką tuż obok Kaplicy Na Brzegu :)

Przeżyjmy to jeszcze raz :) 

V etap Tour de Pologne trasa Wieliczka – Zakopane.

Wyścig przejechał przez Kasinę Wielką tuż obok Kaplicy Na Brzegu :)

Zobacz zdjęcia         Zobacz film

czytaj więcej...

2017-07-15 19:00

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – szkaplerz karmelitański – 16 lipca

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – szkaplerz karmelitański - Kaplica Na brzegu

Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel to znak przyjęty przez zakon karmelitański i zatwierdzony przez Kościół. Jest zewnętrznym wyrazem macierzyńskiej miłości Maryi do nas oraz naszego przyjęcia i odwzajemnienia tej miłości. Słowo szkaplerz oznacza szatę wierzchnią, którą mnisi przywdziewali na habit zakonny w czasie ręcznej pracy. Z biegiem czasu nabrał on znaczenia symbolicznego: w Karmelu zaczął wyrażać więź z Maryją, do czego przyczyniła się tradycja o maryjnym objawieniu i nadaniu przywilejów tym, którzy znak ten noszą i w nim umierają.
Szkaplerz symbolizuje ufność pokładaną w macierzyńskiej miłości Maryi, dzięki czemu skutecznie wstawia się Ona przed Bogiem w kwestii naszego wiecznego zbawienia. Wyraża też pragnienie naśladowania Jej stylu życia i cnót, szczególnie cnoty czystości przeżywanej według własnego stanu.

czytaj więcej...

2017-07-15 18:39

XV Niedziela Zwykła (Rok A) – 16 lipiec

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina-Wielka

EWANGELIA ( Mt 13,1-23)

BYĆ ŻYZNĄ GLEBĄ

ks. Mariusz Krawiec – paulista

Czy moje serce jest miejscem skalistym                                         czy też żyzną glebą?

czytaj więcej...

2017-07-14 18:39

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 15 lipca – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

„Nieskalana,

nietknięta, cała czysta Dziewico,

Boża Rodzicielko, Maryjo!

(…) Witaj,

bramo niebieska i drabino dla wejścia wszystkich!

Witaj,

Ty która otwierasz nam bramę do raju niebios!”  – św. Efrema Syryjczyk

czytaj więcej...

2017-07-14 18:37

św. Bonawentura, biskup i doktor Kościoła – 15 lipca

św. Bonawentura, biskup i doktor Kościoła – Kaplica Na Brzegu

Mając 25 lat wstąpił do franciszkanów, przyjmując imię zakonne Bonawentura. Następnie skończył studia teologiczne i podjął wykłady. W lutym 1257 roku został generałem zakonu i na tym urzędzie zasłużył sobie na miano drugiego założyciela franciszkanów. Odbył wizytacje w Anglii, Flandrii, Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech. Bonawentura posiadał umiejętność łączenia życia czynnego, publicznego z bogatym życiem wewnętrznym. Miał wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. Papież Grzegorz X mianował go kardynałem-biskupem Albano. Delegacja papieska z wiadomością o nominacji zastała go przy myciu naczyń kuchennych w klasztorze. Przygotował sobór w Lyonie. Prowadził negocjacje w sprawie unii Kościoła katolickiego z greckim Kościołem ortodoksyjnym. Niestety, wkrótce potem została ona zerwana.

czytaj więcej...

2017-07-13 19:00

Bociany na wieży kościoła w Kasinie Wielkiej – zdjęcia

Bociany na kościele w Kasinie Wielkiej - Kaplica Na Brzegu

czytaj więcej...

2017-07-13 18:39

Piątek dzień poświęcony Sercu Jezusa – 14 lipca – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce-Pana-Jezusa-Kaplica-Na-Brzegu

Serce Jezusa!

Ty wszystko widzisz

i wiesz wszystko.

Spójrz,

jak trudne czasy przeżywa ludzkość.

Bezbożność i niewiara wciskają się

do ludzkich dusz,

Twoi wyznawcy odstępują od Ciebie

stając się Twymi wrogami.

Mnożą się grzechy i zbrodnie,

bezbożnicy usiłują rozbić

rodzinę chrześcijańską,

odwieść młodzież od Boga,

zapanować nad całym światem…

Najświętsze Serce Jezusa –  zmiłuj się nad nami!

czytaj więcej...

2017-07-12 18:45

Objawienia Fatimskie – Trzecie Objawienie: 13 lipca 1917 roku

objawienie-w-fatimie
Fragmenty z książki Antonio Borelli
Podczas trzeciego objawienia niewielka szarawa chmurka nadciągnęła nad krzew, słońce zaćmiło się i chłodny powiew przeleciał nad wzgórzem, pomimo że była to pełnia lata. Pan Manuel Marto, ojciec Hiacynty i Franciszka, który wspomina te wydarzenia, podaje, że słyszał również szept czy raczej brzęczenie podobne do odgłosu wydawanego przez muchy uwięzione w pustym dzbanie. Dzieci zobaczyły odblask znanego już sobie światła, po czym nad krzewem ukazała się Matka Boża.

ŁUCJA: „Czego sobie Pani życzy ode mnie?”

czytaj więcej...

2017-07-12 18:39

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 13 lipca – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Kasina Wielka Kaplica Na Brzegu Eucharystia

Wysławiamy Cię, umiłowany Jezu

.

Jezu, wielbimy Cię i kochamy w tym Sakramencie, który upamiętnia Twoją krzyżową mękę. Wiemy, że jesteś prawdziwie obecny na ołtarzu w Hostii świętej i ko­chasz nas z taką samą miłością, z jaką kochałeś, gdy umierałeś na krzyżu.

.

Dziękujmy Ci, o Panie, i wielbimy Cię wraz ze wszystkimi, którzy w tej chwili wielbią Ciebie i kochają Cię.

.

Jezu obecny w Najświętszej Eucharystii, wpatrujemy się w Ciebie oczami pełnymi wiary. Eucharystia zawiera Twoje Ciało, złożone w ofierze za nas i Twoją Krew, przelaną za nas wszystkich. Ty ofiarujesz nam Swoje Ciało i Krew, aby nas wesprzeć na drodze do życia wiecznego i chwalebnego zmartwychwstania. Tobie zawierzamy siebie i w Tobie pokładamy nadzieję.

czytaj więcej...

2017-07-12 18:38

św. Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy – 13 lipca

św. Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy Kaplica Na Brzegu

Św. Andrzej Świerad, pustelnik (+ 1030). Według tekstu z 1064 roku, napisanego przez węgierskiego biskupa Maurusa, Święty pochodził z Polski. Wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru św. Hipolita na górze Zabór koło Nitry. Następnie przeniósł się na pustelnię w pobliżu klasztoru, gdzie zasłynął z surowej pokuty.

 

Św. Benedykt, pustelnik (+1033).

Towarzysz pustelniczego życia św. Andrzeja. Po jego śmierci opowiadał biskupowi Maurusowi o cnotach i umartwieniach swego mistrza. Kontynuował surowy tryb życia w pustelni. W trzy lata po śmierci św. Andrzeja napadli go zbójcy i zabili. Ciało wrzucili do rzeki Wag. Relikwie obu Świętych spoczywająw Nitrze. Obaj Święci odbierają szczególną cześć w Polsce – w Tropiu (nowosądeckie) i w Opatowcu.

czytaj więcej...

2017-07-11 18:53

św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik – 12 lipca

św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik

Św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik (974-1009). Pochodził z Niemiec. W czasie podróży z cesarzem Ottonem III do Rzymu, wstąpił do benedyktynów, przybierając imię Bonifacy. Papież Sylwester II mianował go biskupem misyjnym. Przez pewien czas przebywał na Rusi, Węgrzech i w kraju Jadźwingów. Cieszył się zaufaniem polskich władców. Brunon jest autorem trzech zachowanych do dziś utworów pisanych: Żywotu św. Wojciecha, Listu do cesarza Henryka II (1008) i

czytaj więcej...

2017-07-10 18:56

św. Benedykt z Nursji, opat, patron Europy – 11 lipca

św. Benedykt z Nursji, opat, patron Europy

Urodził się w Nursji około 480 roku. Był synem właściciela ziemskiego. Kształcił się w Rzymie, lecz przerwał naukę i podjął życie pustelnika w Affile. Po paru latach przeniósł się w góry niedaleko Subdiaco. Kiedy zaczęli gromadzić się wokół niego uczniowie, założył w okolicy 12 klasztorów. Później przeniósł się w ruiny opuszczonej, niewielkiej fortecy na Monte Cassino, gdzie założył opactwo. Tutaj napisał „Regułę”, która stała się podstawą życia monastycznego na Zachodzie. Zaleca w niej roztropność i umiar w modlitwie, pracy i spoczynku. Ukazuje drogę do doskonałości religijnej poprzez panowanie nad sobą, pokorę, posłuszeństwo.

czytaj więcej...

2017-07-10 18:35

św. Benedykta, opata – Święto – 11 lipiec

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka

EWANGELIA (Mt 19,27-29)

Przylgnięcie do Boga

ks. Mariusz Szmajdziński

Porzucić wszystko dla Chrystusa

czytaj więcej...

2017-07-09 16:31

Zmarł ks. kanonik Zbigniew Smajdor – proboszcz sanktuarium w Dobrej

ks. Zbigniew Smajdor - proboszcz sanktuarium w Dobrej - Kaplica Na Brzegu

7 lipca w wieku 62 lat i w 37 roku kapłaństwa zmarł ks. kanonik Zbigniew Smajdor.

Wprowadzenie ciała śp. Ks. Zbigniewa do kościoła parafialnego w Dobrej we wtorek (11 lipca) o godz. 17.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Dobrej w środę (12 lipca) o godz. 15.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

†  †  †     †  †  †     †  †  † 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie , a światłość wiekuista niech mu świeci na wieki. Amen.

czytaj więcej...

2017-07-08 19:11

baner - Intencje modlitewne na miesiąc - Kaplica Na Brzegu

2017-07-08 18:42

XIV Niedziela Zwykła (Rok A) – 9 lipca

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina-Wielka

EWANGELIA (Mt 11,25-30)

BÓG JEST WIERNY

ks. Wojciech Kuzioła

Weźcie moje jarzmo na siebie                           i uczcie się ode Mnie

czytaj więcej...

2017-07-07 18:43

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 8 lipiec – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

„Witaj gwiazdo morza, dziewic słońce samo, Rodzicielko Boga, szczęsna niebios bramo!

Wiedź nas, Nieskalana,

drogą, co nie myli,

byśmy widząc Pana, zawsze się cieszyli”.

Wesel się,

bo w Maryi masz rękojmię najważniejszej z łask,

rękojmię wiecznej szczęśliwości.

Oddaj siebie samego

swoich krewnych i znajomych bez zastrzeżeń i z niezachwianą ufnością Jej wstawiającej się wszechmocy.

czytaj więcej...

2017-07-07 18:39

św. Jan z Dukli – 8 lipiec – Patron Miesiąca

sw-jan-z-dukli

Patron Miesiąca

Urodził się w rodzinie mieszczańskiej. Po studiach na uniwersytecie w Krakowie wstąpił do zakonu franciszkanów. Zostawszy kapłanem pracował w różnych klasztorach Małopolski. Pod wpływem św. Jana Kapistrana przeniósł się do bernardynów. Działał w Krakowie, Poznaniu i Lwowie. Pod koniec życia stracił wzrok. Miał dar proroctwa. Św. Jan został beatyfikowany przez Klemensa XII (1733). Kanonizowany przez św. Jana Pawła II (1997).

czytaj więcej...

2017-07-06 19:23

Pierwszy Piątek Miesiąca – 7 lipca

Serce-Pana-Jezusa-Kaplica-Na-Brzegu

Wynagradzaj Bożemu Sercu za grzechy

„W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak, że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów świętych i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką”. – Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii Alacoque 

” CI WSZYSCY, KTÓRZY JE POBOŻNIE ODPRAWIĄ NIE UMRĄ W GRZECHU CIĘŻKIM I BEZ SAKRAMENTÓW”

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

czytaj więcej...