Aktualności

2019-03-21 18:11

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 22 marzec – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce Jezusa!

Jak drogo kosztowało Cię moje zbawienie.

Dla mnie opuściłeś chwałę nieba,

aby spocząć w ubogim żłobie.

Przyjąłeś nasze ciało

i zgodziłeś się na trudy ziemskiego życia.

W końcu przyjąłeś okrutną mękę i śmierć na krzyżu,

aby mnie zbawić. A teraz jak bardzo uniżasz się, ukrywając się w Hostii pod nikłą postacią chleba,

w której narażasz się na tyle zniewag i świętokradztw,

aby mnie umocnić na drodze do nieba,

pełnej walk, pokus i niebezpieczeństw.

.

Dzięki Ci, najsłodszy Zbawicielu, za Twoją nieskończoną miłość!

Dzięki Ci za wszystko, coś dla mnie uczynił i wycierpiał, aby mi wyjednać zbawienie.

Dopomóż mi i udziel swej łaski, abym godnie odpowiedział(a) 

Twym Boskim zamiarom i zasłużył(a) na udział w wiecznej radości w niebie.

Udziel mi też łaskawie tej łaski, o którą Cię proszę w tej modlitwie. Amen.

czytaj więcej...

2019-03-21 18:08

Droga Krzyżowa (warunki uzyskania odpustu zupełnego za odprawienie)

Obecność Matki Najświętszej obok Syna na drodze krzyżowej, a potem pod krzyżem, Jej ogromne duchowe cierpienie, które w jedności z Synem przeżywała i ofiarowała za zbawienie ludzi, uświadamia nam wielką rolę Maryi w dziele naszego odkupienia.

 

Odpust zupełny za Drogę Krzyżową

czytaj więcej...

2019-03-21 18:07

UKRYTE TORTURY JEZUSA W CIEMNICY LOCHU WIĘZIENNEGO

Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, wtedy Apostołowie przestraszyli się i wszyscy pouciekali.
Dlatego źródła oficjalne, jak Ewangelie, nie wspominają nic o torturach Pana Jezusa wycierpianych w nocy.
Pachołki znając nienawiść kapłanów i faryzeuszów do Jezusa, prześcigali się w torturowaniu, aby się przypodobać swoim mocodawcom. Jezus zdany był na łaskę i niełaskę pachołków. Służebnica Najświętszej Maryi Panny, siostra Nastalowa, miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i jej to uchylił Pan Jezus rąbka tej tajemnicy:

.
„Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą, bo tam nie miałem świadka. Siepacze wśród ciemności rozpoczęli straszną igraszkę: rzucali Mną z całej siły, ciągnęli za ręce w przeciwne strony, wbijali w Ciało Moje ostre igły i szydła, deptali w różny sposób, ściskali sznurami, usiłowali wyłamać mi palce z rąk, związali Mi oczy i bili kułakami, uderzali głową Moja o kamienny słup.
Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw.
W Moim Sercu jednak była dobroć i litość. Składałem te męczarnie w ofierze za wszystkich ludzi, za świat cały”.

czytaj więcej...

2019-03-21 17:58

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2019-03-20 18:09

Rekolekcje Wielkopostne z ks. Piotrem Glasem: Dlaczego warto żyć z Maryją? cz. III

Szczególnie trudna jest modlitwa poranna, kiedy w życiu może pojawić się chaos. Warto trzymać się wtedy Maryi: ona prowadzi nas do Boga – mówi ks. Piotr Glas w kolejnym odcinku rekolekcji na Wielki Post „Droga Krzyżowa z Maryją”.

 

 

zobacz poprzednie odcinki rekolekcji wielkopostnych 2019

czytaj więcej...

2019-03-20 18:08

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 21 marzec – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia źródłem życia

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. – św. Ludwik Grignion de Montfort

Panie, Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie, jesteś dla nas źródłem życia. Wielbię Ciebie, Panie, Jezu Chryste za to, że dla mnie stałeś się Chlebem życia. Twoje Boże słowo jest prawdą i mówi mi:

.

„Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywa tego chleba, będzie żył na wieki.

A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jeżeli nie będziecie  spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 51-53).

.

Panie daj mi pragnienie częstego przyjmowania Chleba Życia.

czytaj więcej...

2019-03-20 18:07

Czwartek. Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

Panie, Ty zachęcałeś nas, byśmy wołali o nowych pracowników do Twojej Winnicy. Wejrzyj na wiele młodych, odważnych i czystych serc i wlej w nie pragnienie życia tylko dla Ciebie. Pomóż im odczytać Twoją wolę, poznać ją, ukochać i realizować. Udziel im obficie darów Twojego Ducha, aby na drodze swojego powołania nigdy się nie zaparli i nie zawrócili.

 

Maryjo, Mistrzyni życia duchowego i Wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych módl się za nimi. Amen.

czytaj więcej...

2019-03-20 18:06

68. rocznica nadania Aktu Konsekracji (Poświęcenia) Kaplicy Na Brzegu – 20 marca – biskup Stanisław Rospond

20 marzec 1951 – 20 marzec 2019

MODLITWA NA ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA KAPLICY

Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo dzień poświęcenia tej kaplicy, wysłuchaj prośby swojego ludu i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Historia Kaplicy

czytaj więcej...

2019-03-20 18:06

68. rocznica nadania Aktu Konsekracji (Poświęcenia) Kaplicy Na Brzegu

Fot: Akt Konsekracji (Poświęcenia)

20 marzec 1951 – 20 marzec 2019

Fragment z Historii Kaplicy Na Brzegu

(…) Po zakończeniu II wojny światowej mieszkaniec Kasiny Wielkiej Władysław Fornalprzebywając wcześniej w celi śmierci przysiągł Matce Bożej z Brzegu, że jeżeli odzyska wolność to ufunduje nową kaplicę. Na początku 1946 roku po kilku spotkaniach z mieszkańcami osiedla Brzegi, księdzem Janem Gimińskim i radą parafialną: Jan Nowak z dolnej Kasiny, Łukasik z Pańskiego, Pustelnik z Przymiarek, postanowili o budowie nowej kaplicy.

Mieszkańcy osiedla udostępniali większy teren pod budowę, lecz ksiądz proboszcz obawiał się, że gdy wybudują dużą kaplicę to parafia nie dostanie zezwolenia na budowę nowego kościoła.

W przeciągu roku kaplica została wybudowana, dzięki fundatorowi i licznym udziale mieszkańców (robocizna). Fachowcy którzy wykonywali prace: Adam Wójcik (majster), Jan Mazgaj, Marcin Mazgaj, Jan Ceklarz (murarze). Ołtarz, stolarka i dach:  Adam Solarz, Kiczmal z Przymiarek oraz bracia Józef i Jan Żaba. Polichromię wykonał Stanisław Ciężadlik z Mszany Dolnej.

czytaj więcej...

2019-03-19 18:07

Droga pokuty – Maryja

Najmilsi, idźcie za Mną drogą pokuty!

Broń, przy pomocy której powinniście prowadzić Moją walkę, to modlitwa i pokuta. Dzisiaj pragnę wam wskazać drogę pokuty. Każdy z was powinien ją przebyć.

 

Pierwszym etapem jest wyrzeczenie i zaparcie się siebie.

Trzeba się wyrzec samego siebie, wszystkich nieuporządkowanych przywiązań, namiętności, nieumiarkowanych pragnień i ambicji. W waszej pracy nie szukajcie ludzkiej pochwały, lecz kochajcie życie ukryte. W milczeniu, w pokorze, wypełniając wiernie wasze codzienne obowiązki.

Tym sposobem zostaje umartwiony egoizm, będący dla was największym niebezpieczeństwem, najłatwiejszą i najczęstszą zasadzką, którą Mój przeciwnik usiłuje zagrodzić wam drogę.

Staniecie się wtedy wewnętrznie wolni, łatwo wam będzie ujrzeć wyraźnie wolę Bożą i pojawi się w was nastawienie najbardziej sprzyjające jej doskonałemu wypełnieniu.

 

Drugim etapem jest dźwiganie własnego krzyża.

Na ten krzyż składają się napotykane trudności, pojawiające się wtedy, gdy chcemy wypełniać jedynie wolę Bożą. Zobowiązuje ona do codziennej wierności obowiązkom swojego stanu. Chodzi o wierność w najdoskonalszym wykonywaniu nawet najmniejszych rzeczy, o spełnianie wszystkiego z miłością, o przeżycie każdej chwili dnia zgodnie z Bożym pragnieniem.

Jakże cenny jest przede wszystkim dla was, ten drugi etap: cierpienie.

czytaj więcej...

2019-03-18 18:11

św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny – Uroczystość – 19 marzec

EWANGELIA (Mt 1,16.18-21.24a) – czytania

DAĆ SIĘ POPROWADZIĆ BOGU

ks. Mariusz Krawiec SSP

Maryja i Józef zostali wybrani przez Boga do szczególnej misji. Maryja otrzymała przywilej bycia matką Syna Bożego. Józef miał stać się ziemskim opiekunem Jezusa.   W dniu dzisiejszym w sposób szczególny oddajemy cześć świętemu Józefowi. Ten zakochany w Maryi mężczyzna przeżył niewątpliwie szok, gdy dowiedział się, że wybranka jego serca spodziewa się dziecka.

czytaj więcej...

2019-03-18 18:09

Św. Józef postanawia opuścić Maryję. Jednak Archanioł Gabriel oznajmia mu tajemnicę Wcielenia Syna Bożego – s. Maria z Agredy

Mistyczne Miasto Boże (Żywot Najświętszej Maryi Panny) – s. Maria z Agredy

Św. Józef postanawia opuścić Maryję. Jednak Archanioł Gabriel oznajmia mu tajemnicę Wcielenia Syna Bożego – Rozdział XIX

czytaj więcej...

2019-03-18 18:08

św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Patron Kościoła Katolickiego – 19 marca

Odnośnie życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Osobą św. Józefa, jego pochodzeniem, rodziną, małżeństwem czy pracą zajmują się także apokryfy z pierwszych wieków.

.

Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Genealogię przytacza również św. Łukasz, jednak różni się ona od tej podanej przez pierwszego ewangelistę.

.

Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla.

czytaj więcej...

2019-03-18 18:02

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

„… być pozbawionym widoku dobrego Jezusa – co za męczeństwo!”

 

Św. Maria od Krzyża Rękopis z czyśćca 

W wielkim czyśćcu są różne stopnie. W najniższym i najbardziej bolesnym, będącym jakby chwilowym piekłem, znajdują się grzesznicy, którzy dopuścili się w życiu strasznych zbrodni. (…) Czyściec tych dusz jest straszliwy. Jest to piekło z tą tylko różnicą, że w piekle przeklina się Boga, podczas gdy w czyśćcu się Go błogosławi. (…) Pokutują teraz w czyśćcu za swą długotrwałą obojętność, znosząc niesłychane kary, pozostając w zapomnieniu, bez modlitw z ziemi… Jeśli nawet modlitwy są za nich ofiarowane, nie mogą z nich korzystać. Wreszcie są w tym czyśćcu zakonnicy, i zakonnice oziębli, zaniedbujący się w swych obowiązkach, obojętni względem Jezusa; także kapłani., którzy nie wypełniali swojej posługi z czcią należną Najwyższemu Majestatowi i za mało starali się o budzenie miłości względem dobrego Boga w duszach sobie powierzonych. Tak więc czyściec osób Bogu poświęconych, jest dłuższy i cięższy od czyśćca pozostałych ludzi. 

***

Bł. Anna Katarzyna Emmerich  Sekrety Dusz Czyśćcowych

Widziałam wiele stanów oczyszczenia. Widziałam zwłaszcza owych wygodnych bezczynnie siedzących kapłanów, którzy lubią powtarzać: „Zadowolę się jakimś małym kącikiem w niebie. Modle się przecież, odprawiam Msze, spowiadam itd.” Muszą oni znosić nieprawdopodobne udręki i usychać z tęsknoty. Muszą też widzieć przed sobą wszystkie Dusze, którym nie okazali pomocy. Muszą siedzieć bezczynnie trawieni wewnętrznym pragnieniem działania i pomagania innym.

 

Cała ich gnuśność staje się duchową udręką, spokój staje się niecierpliwością, bezczynność zamienia się w kajdany, a wszystkie te kary nie są sztucznym wynalazkiem lecz podobnie jak choroba przedziwny i logiczny sposób rodzą się ze zła.

czytaj więcej...

2019-03-17 18:08

Nowenna do św. Józefa. Dzień IX – 18 marzec

O chwalebny święty Józefie: przybrany ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny… przedstaw prośbę.

Modlitwa na dziewiąty dzień (18 marca)

Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, przy twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja Przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

czytaj więcej...

2019-03-16 18:09

II Niedziela Wielkiego Postu (Rok C ) – Sucha – 17 marzec

EWANGELIA (Łk 9,28b-36) – czytania

PRZEMIENIONE OBLICZE CHRYSTUSA

ks. Paweł Wojtas

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam fakt przemienienia Pańskiego na górze Tabor, gdzie Jezus objawił się wybranym uczniom jako zapowiadany Mesjasz. Przemienienie ukazało wypełnienie się w Jezusie pism prorockich o Mesjaszu, Synu Bożym i Synu Człowieczym. Potwierdziło także wszystkie starotestamentowe zapowiedzi dotyczące Jezusa, Jego Boskość i Jego zbawczą misję.

czytaj więcej...

2019-03-16 18:08

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami – 17 marzec

Wyśli sms o treści: MISJE na nr 72032

(koszt sms 2, 46 zł z VAT)

 

Przeżywamy dzisiaj Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię Chrystusa w Afryce, Azji i Oceanii oraz Ameryce Łacińskiej. Poprzez słowo i świadectwo miłości misjonarze prowadzą innych do Chrystusa, budzą nadzieję życia wiecznego i tworzą nowe wspólnoty wiary, w Tego, który jest umiłowanym Synem Boga.

 

Obejmijmy modlitwą wszystkich, którzy świadomi swego powołania misyjnego wspierają misje modlitwami, cierpieniem oraz ofiarami. Prośmy Boga, by nie zabrakło misjonarek i misjonarzy, będących znakiem nadziei dla tysięcy ubogich, chorych i potrzebujących pomocy.

czytaj więcej...

2019-03-16 18:08

Nowenna do św. Józefa. Dzień VIII – 17 marzec

O chwalebny święty Józefie: przybrany ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny… przedstaw prośbę.

Modlitwa na ósmy dzień (17 marca)

Święty Józefie, potężny nasz patronie! Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stał się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych. Prosimy Cię usilnie, aby Twoja obecność czczona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów.

czytaj więcej...

2019-03-16 18:07

św. Patryk, biskup – 17 marca

Patryk urodził się w Brytanii w 385 roku. Nosił celtyckie imię Sucat. Przypadek sprawił, że trafił właśnie do Irlandii. Porwany przez korsarzy, przez sześć lat pracował na Zielonej Wyspie jako pasterz owiec. Na przypadkowym statku udało mu się zbiec do północnej Francji i tam przygotowywał się do pracy na misjach. Do Irlandii wrócił już jako biskup.

czytaj więcej...

2019-03-16 18:06

Gorzkie Żale (warunki uzyskania odpustu zupełnego za odprawienie )

Polskie nabożeństwo rozpowszechnione przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy.

Tekst opublikowano w 1707 roku.

II Niedziela Wielkiego Postu

V Niedziela Wielkiego Postu

Część II

audio

Odpust zupełny za Gorzkie Żale

czytaj więcej...

2019-03-15 18:11

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 16 marzec – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

„Witaj gwiazdo morza, dziewic słońce samo, Rodzicielko Boga, szczęsna niebios bramo!

Wiedź nas, Nieskalana,

drogą, co nie myli,

byśmy widząc Pana, zawsze się cieszyli”.

Wesel się, bo w Maryi masz rękojmię najważniejszej z łask,

rękojmię wiecznej szczęśliwości.

 

Oddaj siebie samego,

swoich krewnych i znajomych bez zastrzeżeń i z niezachwianą ufnością Jej wstawiającej się wszechmocy.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

czytaj więcej...

2019-03-15 18:09

Matuchno Częstochowska

Matuchno Częstochowska jak mamy dziękować Bogu,

Że Twój Obraz znalazł się w Kaplicy Na Brzegu,

 

 

Parafianie Kasiny oraz rodzina Fornali,

Za dowód wdzięczności większą Kaplicę Ci wybudowali,

 

 

W uroczystości Maryjne ludzie z całej wioski,

Przychodzą do Ciebie, aby złożyć podziękowania oraz wszelkie troski,

 

 

Ty nam błogosławisz z Brzegowego Wzgórza,

Udzielasz łaski Bożych, świecisz w Kaplicy jako „Złota Róża”,

 

 

Wszyscy Kasinianie tak Cię ukochali,

Że pod wezwaniem Twoim nowy kościół wybudowali,

 

   

   Błogosław nam Matko w zimie czy to w lecie,

     Błogosław i prowadź w Trzecie Tysiąclecie,

 

.

Matuchno najmilsza niech Twe Imię słynie

Nie tylko w Kaplicy Na Brzegu i Parafii w Kasinie.

czytaj więcej...

2019-03-15 18:08

Mury z pierwszej Kaplicy – około 1770r.

15 marca 2014r. (sobota) rozpoczęło się odkrywanie murów z pierwszej kapliczki (około 1770 rok).

Zobacz zdjęcia

Historia Kaplicy

Od niepamiętnych czasów mieszkańcy Kasiny Wielkiej i okolic mają w wielkiej czci Obraz Matki Bożej Częstochowskiej umieszczony początkowo w małej Kapliczce zbudowanej z kamieni, gliny i pokrytej blachą na roli Brzegi… czytaj dalej

czytaj więcej...