Aktualności

2021-01-15 17:11

Najświętsza Maryja Panna Królowa Pustelników – 16 styczeń

W Zakonie Paulinów 16 stycznia obchodzone jest święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Pustelników, Matki i Opiekunki Zakonu. Święto pod tym tytułem, obchodzone przed odnową liturgiczną Soboru Watykańskiego II, zatwierdziła Święta Kongregacja Obrzędów 29 stycznia 1963 r.

Nasza rodzina paulińska wyraża przez ten obchód swą wielką wdzięczność dla Najświętszej Maryi Panny za Jej opiekę nad nami, zgodnie z artykułem 20. naszych Konstytucji: „W posługiwaniu naszego zakonu od początku jego istnienia Maryja spełniała wyjątkową rolę. Była obecna w życiu i działalności paulińskiej. Zakon nasz czcił Ją zawsze jako Matkę, Panią i Królową oraz gorliwie szerzył to nabożeństwo.

czytaj więcej...

2021-01-15 17:11

Ewangelia na dziś – 16 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 2, 13-17) – Powołanie Mateusza

(…) Pójdź za Mną.

————–

W dzisiejszych czasach to opinia ludzka wyznacza kierunki działania i kryteria oceny człowieka, narzuca pewne schematy myślenia. Tymczasem Jezus nie kieruje się czyjąś opinią. Patrzy głęboko w ludzkie serce, bo wierzy w człowieka, w jego przemianę. O tym mówi właśnie dzisiejsza Ewangelia. To trudna i wymagająca Ewangelia, która idzie pod prąd wszelkiej opinii ludzkiej. To również trudna katecheza dla naszej mentalności.

 

Jezu, naucz mnie okazywać Twoją miłość, łaskawą, współczującą, naucz mnie przebaczać.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-01-15 17:09

Duch Kościoła. BIERZMOWANIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Św. Agnieszka: Dziś będzie o Duchu Świętym. O tym Kim był dla nas i jakie miejsce zajmuje teraz w waszej wierze. Zdaje się, że został odsunięty od ludzkich serc jako niezrozumiały i niepojęty. A w naszych czasach otrzymanie Go było drugim podstawowym sakramentem, koniecznym, aby w ogóle być chrześcijaninem. Bez darów Ducha Świętego bylibyśmy spłoszoną garstką mających nadzieję przeżyć. Z Duchem Świętym byliśmy dopiero chrześcijanami w pełni tego słowa znaczeniu. Duch Święty towarzyszył wszystkim naszym spotkaniom. Modliliśmy się do Niego w każdych trudnościach. Był właśnie Bogiem z nami, który uczył nas poznawać Jezusa i postępować według Jego Woli. Kiedy otrzymywaliśmy Ducha Świętego, stawaliśmy się z Nim złączeni poprzez ten sakrament. Nie tylko w chwili samego sakramentu, ale już na zawsze. To tak jakby schodził z Nieba, aby już na zawsze towarzyszyć nam w drodze do Nieba. Był jak dobra matka czuwająca nad rozwojem dziecka i przewodnik na drodze samotnej i nieznanej.

czytaj więcej...

2021-01-14 17:13

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2021-01-14 17:12

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

W każdy piątek całego roku w Polsce obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Wielu z nas niestety łamie ten nakaz oddając tym samym świadomie cześć wrogowi Jezusa Chrystusa, diabłu.

 

Jeśli chcesz pozwolić sobie na to, czego nie wolno, popełniasz świadomie grzech. Bóg mówi Moje „Tak”, oznacza „Tak”, a Moje „Nie”, oznacza „Nie”. Dyspensy, wyjątki, mała szkodliwość czynów i niekończące się usprawiedliwienia odsuwają nas od życia w Bogu, a tym samym od Zbawienia.

 

Za łamanie Przykazań Bożych i Kościelnych zostaniemy wtrąceni do więzienia pełnego ognia, z którego część już nigdy nie wyjdzie i podzieli los z katami, których ohydy i potworności nie możemy sobie nawet wyobrazić. Wybieramy więc świadomie wieczne potępienie czyli Piekło. Spowiedź jest wyznaniem grzechów, a gdzie jest pokutowanie?, a gdzie jest zadośćuczynienie?, a gdzie jest mocne postanowienie poprawy? Matka Boża mówi, że każdego dnia do Piekła idzie tysiące osób, w tym katolików co najbardziej boli Boga i Jej Serce bo nie czynią pokuty.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

czytaj więcej...

2021-01-14 17:11

Ewangelia na dziś – 15 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 2, 1-12) – Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów

(…) Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy.

————–

Dzisiejsza Ewangelia to przypomnienie, że wiara pomaga dostrzec innych, ich cierpienie i ból. Wiara ma wymiar wspólnotowy, społeczny – musi być rozdzielana. Każe nam iść do innych z darem miłości – z pomocą. Bardzo potrzebny jest drugi człowiek, który pomoże pokonać różne przeszkody i przyprowadzi do Jezusa, który jest naszym uzdrowieniem. Trzeba robić wszystko, by być w miejscu, gdzie przebywa Jezus.

 

Jezu, przymnóż mi wiary, że tylko Ty możesz mnie uzdrowić zarówno duchowo, jak i fizycznie.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-01-14 17:10

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Piątek dzień poświęcony NSPJ

2021-01-14 17:09

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 15 styczeń – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

O Jezu,

Ty przyjmując ludzką naturę,

stałeś się naszym Bratem,

pełnym miłości i dobroci.

Twoje braterskie Serce

podniosło nas do godności dzieci Bożych

i uczyniło dziedzicami Królestwa Niebieskiego. 

Obsypałeś nas, o Jezu, niezliczonymi łaskami i darami.

A my tak często zapominamy o tych wielkich dobrodziejstwach!

Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami.

czytaj więcej...

2021-01-13 17:11

Ewangelia na dziś – 14 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 1, 40-45) – Uzdrowienie trędowatego

(…) Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go.

————–

To, co może nas zastanowić i zafascynować, to prawda o dotknięciu przez Boga. Ewangelista pisze, że Jezus „dotknął go”. Takiego dotyku Boga dziś doświadczamy w Eucharystii. Trzeba mieć tylko wiarę trędowatego z Ewangelii i uczynić w życiu duchowym trzy kroki: przyjść do Jezusa, być pokornym i prosić o uzdrowienie i miłosierdzie. Trzeba otworzyć się na uzdrawiające dotknięcie Jezusa.

 

Jezu,  zmiłuj się nade mną! Oto nie ukrywam swych ran: Ty jesteś lekarzem, ja – chorym; Ty jesteś miłosierny, we mnie zaś wszystko woła o Twoje miłosierdzie.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-01-13 17:10

Powód Moich łez – Maryja

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Powodem Mojego płaczu – płaczu waszej Mamy – są Moje liczne dzieci, które żyją zapomniawszy o Bogu, zanurzone w przyjemnościach cielesnych i biegnące bez ratunku ku swemu zatraceniu.

 

Dla wielu z nich – z powodu ich obojętności – Moje łzy płynęły zupełnie na próżno.

 

Główną jednak przyczyną Mojego płaczu są Kapłani, synowie najmilsi, źrenica Moich oczu, ci synowie Mi poświęceni.

 

Widzisz, że Mnie już nie kochają, że Mnie już nie chcą? Czy widzisz, że nie słuchają już słów Mojego Syna, że często Go zdradzają? Jak bardzo Jezus – obecny w Eucharystii – jest przez wielu zapomniany, pozostawiony samotnie w Tabernakulum. Często obrażają Go świętokradztwami i łatwo popełnianymi zaniedbaniami.

 

Tymczasem powinni się formować z wielką pokorą i pod Moimi rozkazami: kochając i trwając w pełnej jedności z Papieżem i Kościołem, żyjąc i głosząc jedynie Ewangelię. To dziś tak bardzo potrzebne!

czytaj więcej...

2021-01-13 17:09

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 14 stycznia – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia źródłem świętości

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. – św. Ludwik Grignion de Montfort

Jezu Chryste, Arcykapłanie Nowego Przymierza, święty, niewinny, niepokalany w Najświętszym Sakramencie, Sam oddałeś nam siebie słabym i grzesznym ludziom, aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas swoim świętym ludem, czystym i dojrzałym do czynienia dobra.

.

Czczę Cię, Chryste, w Najświętszym Sakramencie i z podziwem uwielbiam Twoją niepojętą miłość, która kazała Ci pozostać z nami pod nikłą postacią chleba, aby nas uczyć miłości szlachetnej, bezinteresownej i ofiarnej i prowadzić nas, grzesznych ludzi, drogami świętości.

czytaj więcej...

2021-01-13 17:08

Litania do Najdroższej KRWI Chrystusa Pana. Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

2021-01-13 17:08

CZWARTEK. Modlitwy za kapłanów

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;

Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Litania do Chrystusa Kapłana

czytaj więcej...

2021-01-12 17:13

Środa dzień ku czci św. Józefa – 13 styczeń

PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA

Nowenna do św. Józefa

Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Józefie, 

Przesławny potomku Dawida, 

Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty Stróżu Dziewicy, 

Żywicielu Syna Bożego,  

Troskliwy Obrońco Chrystusa,  

Głowo Najświętszej Rodziny,  

Józefie najsprawiedliwszy,  

czytaj więcej...

2021-01-12 17:11

Ewangelia na dziś – 13 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 1, 29-39) – Jezus uzdrawia chorych

(…) Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.

————–

Jezus idzie się modlić po tym, jak uzdrowił wielu cierpiących ludzi. Teraz zanosi ich w modlitwie do Ojca. Miłość bliźniego musi czerpać moc od Ojca. Miłość bliźniego bez miłości Ojca może się zagubić i stać tylko zwyczajnym humanitaryzmem. Trzeba najpierw trwać na kontemplacji Ojca, aby iść z czynami dobroci do drugiego człowieka. Jakie miejsce zajmuje w moim życiu rozmowa z Ojcem?

 

Jezu, pragnę uczyć się od Ciebie, że bez modlitwy nie ma właściwie ukierunkowanej miłości bliźniego.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-01-12 17:08

św. Hilary z Poitiers, biskup, doktor Kościoła – 13 styczeń

Życie św. Hilarego świadczy o tym, że już w pierwszych wiekach chrześcijanie odmawiali każdego dnia sto pięćdziesiąt Psalmów, dzieląc je na trzy części i odmawiając rano, w południe i wieczór. Podział ten znał już Hilary z Poitiers.

Możemy zatem widzieć w nim patrona Różańca Świętego, gdyż modlitwa ta powstała ze zwyczaju dzielenia Psałterza na trzy części.

czytaj więcej...

2021-01-11 17:12

Obecność Ducha Świętego w Kościele poprzez święte Sakramenty. OBMYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM – CHRZEST

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Pisz, córko. Objawiłem się twojej duszy podczas pierwszego sakramentu, jaki przyjęłaś w Kościele. Wtedy objąłem cię i wypełniłem Moją łaską. Wprowadziłem twoją duszę do wnętrza Mistycznego Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół. W Chrystusie, drugiej Osobie Boskiej, znalazłaś usprawiedliwienie wszelkiej ludzkiej słabości, jaka z winy pierwszych ludzi stała się twoim udziałem. Jednak w Boskim Synu wszystko jest święte, bo uświęcone Jego męczeńską Krwią spływającą z Krzyża Odkupienia. Ty również mocą Jego zasługi stałaś się świętą, obmytą z pierworodnego grzechu i uwolnioną z mocy Szatana. Moja łaska odnalazła cię i obdarowała nowym życiem.

czytaj więcej...

2021-01-11 17:11

Ewangelia na dziś – 12 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 1, 21-28) – Jezus naucza jak ten, który ma władzę

(…) Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę.

————–

Dzisiejsza Ewangelia jest dla mnie rachunkiem sumienia. Muszę postawić sobie pytania: Jak wygląda moje spotkanie ze Słowem Jezusa? Czy Ewangelia jest moją codzienną lekturą? Czy otwieram swoje serce na dar Słowa? Czy żyję Słowem Pana? Każde Słowo Jezusa powinno mieć ogromne znaczenie dla naszego codziennego życia, powinno stawać się słowem życia na dzisiaj. W Ewangelii szukajmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

 

Jezu, proszę, abym każdego dnia żył Twoim Słowem. Niech „Twoje Słowo mnie czyta”.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-01-11 17:09

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi – 12 styczeń

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

MODLITWA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W FATIMIE

Tak uczył Anioł Pokoju dzieci w Fatimie się modlić:

 

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję Najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Marii modlę się o nawrócenie grzeszników.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

czytaj więcej...

2021-01-10 17:11

Ewangelia na dziś – 11 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 1, 14-20) – Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

(…) Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.

————–

Do misji głoszenia Ewangelii Jezus powołuje nie tylko apostołów. Również my wszyscy ochrzczeni mamy być świadkami prawdy o Królestwie Bożym. Nasze życie ma być wypełnione wiarą w Ewangelię, w Chrystusa. Mamy też pomagać drugiemu człowiekowi, aby uwierzył w Jezusa i żył Ewangelią. Dziś iść za Jezusem to być przedłużeniem Jego Boskich ramion. To konkretne zadanie życiowe.

 

Jezu, proszę, umacniaj mnie, abym niestrudzenie kroczył za Tobą i był przedłużeniem Twoich Boskich ramion. To moje zadanie.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-01-10 17:08

Okres zwykły w roku liturgicznym – od 11 stycznia

34 tygodnie zwykłe

Oprócz okresów mających własny charakter zostają 33 lub 34 tygodnie w ciągu cyklu rocznego, w które nie obchodzi się żadnej szczególnej tajemnicy Chrystusa, lecz wspomina się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele. Ten czas nazywa się okresem zwykłym.

Okres zwykły zaczyna się w poniedziałek, który następuje po niedzieli Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową.
Część druga tego okresu zaczyna się w poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego i kończy się w sobotę po Uroczystości Chrystusa Króla a przed I Nieszporami 1. Niedziela Adwentu.

W liturgii tego okresu używamy szat koloru zielonego.

Cały rok liturgiczny składa się z następujących okresów:

czytaj więcej...

2021-01-09 17:12

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

W dniu dzisiejszym Kościół celebruje pamiątkę chrztu Chrystusa w Jordanie. Warto dziś wspomnieć własny chrzest. Dziękujmy Bogu za ten pierwszy otrzymany przez nas sakrament, bo dzięki niemu staliśmy się członkami Kościoła i zostaliśmy obdarzeni łaską nowego życia w Jezusie Chrystusie.

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

– W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

–  Amen.

By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu naszego chrztu.

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych? 
czytaj więcej...