Aktualności

2017-11-10 18:22

św. Marcin z Tours, biskup – 11 listopada

Marcin urodził się ok. 316 r. w Panonii, na terenie dzisiejszych Węgier, w rodzinie pogańskiej.Ojciec był trybunem wojskowym.  Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens oddał połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz. Pod wpływem tego wydarzenia przyjął chrzest i opuścił wojsko (356). Miał wtedy 18 lat. Odwiedził swoich rodziców których doprowadził do chrześcijaństwa. Następnie udał się do św. Hilarego, biskupa Poitiers, stając się jego uczniem. Po pewnym czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobliżu Genui. W 361 roku założył pierwszy klasztor w Galii – w Ligugé. Dziesięć lat później, mimo jego sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Torus.

czytaj więcej...

2017-11-09 18:18

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 10 listopad – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Setnik włócznią przebił bok Chrystusa.
Było to w piątek, około godziny trzeciej
po południu. Wtedy jeszcze męczyli się
dwaj łotrzy, ukrzyżowani obok Jezusa.

Trzeba było przyspieszyć śmierć:
żołnierze połamali łotrom kości.

Panu Jezusowi nie łamali kości,
ale setnik dla pewności
włócznią przebił bok Chrystusa.

Wypłynęła krew i woda,
znak niewątpliwej śmierci.

 

Nie jest najważniejsze, jak się to stało.
Najważniejsze jest to, że setnik publicznie wyznał:
Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym (Mk 15,39).

czytaj więcej...

2017-11-09 18:11

św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła – 10 listopada

Urodził się około 400 roku w Tuscji. Papież Celestyn I mianował go archidiakonem. Kiedy przebywał jako legat w Galii, został obrany papieżem (440). Jego pontyfikat przypadł na czasy licznych sporów teologicznych i zamieszania pośród hierarchii kościelnej. Musiał zwalczać liczne herezje oraz tendencje odśrodkowe, podejmowane przez episkopaty Afryki Północnej, Galii. Poprzez swoich legatów brał udział na soborze w Chelcedonie (451). Przeprowadził uznanie prymatu stolicy Piotrowej zarówno przez cesarza zachodniego Walentyniana III, jak i przez Konstantynopol. Bronił Italię i Rzym przed najazdami barbarzyńców.

czytaj więcej...

2017-11-08 18:33

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Święto – 9 listopada

EWANGELIA (J 2,13-22)

Dom naszego Ojca

ks. Mariusz Szmajdziński

Nie róbcie z domu mego Ojca targowiska

czytaj więcej...

2017-11-08 18:30

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – 9 listopad

Od XII wieku w tym dniu obchodzi się rocznicę poświęcenia bazyliki, którą cesarz Konstantyn Wielki wzniósł na Lateranie. Święto obchodzono początkowo tylko w Rzymie. Ponieważ bazylika na Lateranie jest „matką i głową wszystkich kościołów Miasta i Świata”, święto rozszerzono na cały obrządek rzymski, jako znak miłości i jedności ze Stolicą Piotrową, która „przewodniczy związkowi miłości” (św. Ignacy Antiocheński, List do Rzymian).
Pełna nazwa tej świątyni to: Papieska arcybazylika Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie. Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta i Świata.

czytaj więcej...

2017-11-08 18:19

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 9 listopad – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Podziękowanie za Wieczernik

.

Wspominamy dziś  wieczernikowy dar i chcemy Ci podziękować.
Zostałeś, Panie, na ziemi, by zapraszać na ucztą, by karmić nas swoim Ciałem. Słowa konsekracji, to jedyne słowa aktualnie wypowiadane przez Ciebie przy ołtarzach całego świata. Wieczernik jest wciąż otwarty i wciąż pełny.

.
Ty zaś, Panie, wciąż znajdujesz się przy stole i podajesz swoje Ciało jako pokarm, a swoją Krew jako napój.

.
Boski Zbawicielu, w Najświętszym Sakramencie pragnąłeś zostawić nam więcej aniżeli tylko swoją obecność. Jesteś tu jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

czytaj więcej...

2017-11-04 17:29

Intencje modlitewne na miesiąc Listopad 2017

czytaj więcej...

2017-11-04 17:27

XXXI Niedziela Zwykła (Rok A) – 5 listopad

EWANGELIA (Mt 23,1-12)

MÓWIĄ, ALE NIE CZYNIĄ

ks. Mariusz Szmajdziński

W dzisiejszej liturgii słowa padają ostre sformułowania pod adresem tych, którzy mieli być przewodnikami duchowymi Ludu Wybranego. Malachiasz gani kapłanów za sprzeniewierzenie się obowiązkom i łamanie przymierza, a także wypowiada słowa o przekleństwie. Jezus, wskazując na uczonych w Piśmie i faryzeuszy, zarzuca im hipokryzję.

czytaj więcej...

2017-11-04 17:14

święci Elżbieta i Zachariasz, rodzice św. Jana Chrzciciela – 5 listopada

Św. Zachariasz kapłan „z oddziału Abiasza”.  Ojciec Jana Chrzciciela. Sprawiedliwy mąż żyjący ze swoją żoną Elżbietą w bezdzietnym małżeństwie. Kiedy, wyznaczony przez losowanie, składał w świątyni ofiarę kadzenia, ukazał mu się anioł i przepowiedział, że jego żona urodzi syna, któremu ma nadać imię Jan. Z powodu niedowierzania został porażony niemową.

czytaj więcej...

2017-11-03 18:19

Pierwsza Sobota Miesiąca – 4 listopad

Wynagradzaj Niepokalanemu Sercu za grzechy

Święta Maryjo,

Ciebie Bóg Wszechmogący stworzył

w sprawiedliwości,

aby objawiać w Tobie wielkie miłosierdzie Swoje

i Swoją chwałę. 

Wysławiamy Niepokalane Poczęcie i Twoje Serce,

które Duch Święty obdarzył pełnią łaski,

a zarazem wyznajemy, żeś godna czci i chwały.

Dlatego na wynagrodzenie Twemu Sercu  za zniewagi Twojego Imienia

modlimy się Pozdrowieniem Anielskim: 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą ….

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

czytaj więcej...

2017-11-03 18:14

św. Karol Boromeusz, biskup – 4 listopada

Urodził się na zamku Arona w 1538 roku jako syn arystokratycznego rodu. Studia ukończył na uniwersytecie w Pawii, uzyskując doktorat obojga praw (1559). Znawca sztuki. Grał pięknie na wiolonczeli. W 23 roku życia mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu. Święcenia kapłańskie i biskupie przyjął dopiero dwa lata później. Po niespodziewanej śmierci brata, która była dla niego duchowym wstrząsem, podjął życie pełne pobożności i ascezy. Współpracując ze swoim wujem, papieżem Piusem IV doprowadził do końca Sobór Trydencki. Uchwały tego soboru wprowadził w swej diecezji. Założył pierwsze seminarium duchowne. Hojny dla ubogich, żył ubogo. Podczas zarazy w Mediolanie (1576) niósł pomoc chorym, oddał wszystko, nawet własne łóżko.

czytaj więcej...

2017-11-02 18:19

Pierwszy Piątek Miesiąca – 3 listopada

Wynagradzaj Bożemu Sercu za grzechy

„W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak, że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów świętych i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką”. – Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii Alacoque 

”CI WSZYSCY, KTÓRZY JE POBOŻNIE ODPRAWIĄ NIE UMRĄ W GRZECHU CIĘŻKIM I BEZ SAKRAMENTÓW”

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

czytaj więcej...

2017-11-02 18:15

Wspominamy kapłanów pracujących oraz pochodzących z Kasiny Wielkiej

Wspominamy kapłanów pracujących oraz pochodzących z Kasiny Wielkiej

czytaj więcej...

2017-11-01 18:28

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2 listopad

EWANGELIA (Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a)

Nadzieja życia wiecznego

ks. Mariusz Szmajdziński

Psalm 31, z którego są zaczerpnięte ostatnie słowa Jezusa, jest modlitwą Kościoła, odmawianą przed spoczynkiem. Stanowi wyraz nadziei, że człowiek powierzający Bogu swoją duszę obudzi się i następnego dnia wstanie do życia. Jest to więc zapowiedź zmartwychwstania. W tym duchu wypowiedział te słowa pokorny Sługa Pański. Umierający Jezus już na krzyżu ogłasza swoje zwycięstwo nad śmiercią i ciemnością grobu.

czytaj więcej...

2017-11-01 18:24

Wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny – 2 listopada

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa, którzy zmarli i już nie są na tym świecie, lecz teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

.

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.

Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny.

czytaj więcej...

2017-11-01 18:19

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 2 listopad

Dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca – po raz kolejny mamy szczególną okazję, aby podziękować Panu Jezusowi za sakrament kapłaństwa i za Najświętszy Sakrament, oraz aby modlić się o nowe święte katolickie powołania kapłańskie.

.

Prośmy Ducha Świętego, aby rozpalił w naszych sercach «gorliwość o dom Pański» i o jego największy skarb, którym nie jest jakiś przedmiot czy teoria, lecz Ciało i Krew naszego Boga i Zbawiciela. Być może moglibyśmy uczyć się tego od św. Ojca Pio z Pietrelciny, świętego czciciela Eucharystii żyjącego w naszych czasach. Oto jego słowa: 

«O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?»”abp. Jan Paweł Lenga.

.

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

czytaj więcej...

2017-11-01 18:14

Święci związani z Kaplicą Na Brzegu

czytaj więcej...

2017-10-31 18:21

Wszystkich Świętych – Uroczystość – 1 listopad

EWANGELIA (Mt 5,1-12a)

WIELKA JEST ICH NAGRODA W NIEBIE

abp Władysław Ziółek

Święci to także ludzie – pisał ksiądz Twardowski. Oni, podobnie jak my, kochali, cierpieli, cieszyli się i płakali, żyli samotnie albo zakładali rodziny, troszczyli się o chleb powszedni, zmagali się ze słabościami i grzechem… Cuda przed niczym ich nie chroniły.
Święty to ja nie jestem – powtarzamy czasami. Warto jednak zapytać: dlaczego nie jestem święty? I zastanowić się: czy chcę być święty?

czytaj więcej...

2017-10-31 18:18

Wszyscy Święci – 1 listopada

Dzisiejsza uroczystość – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych.

czytaj więcej...

2017-10-31 18:16

Listopad miesiąc poświęcony pamięci o zmarłych

„Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne

ich wstawiennictwo za nami.”

.

Katechizm Kościoła Katolickiego

.

Listopad wpisał się w polską tradycję jako miesiąc pamięci o bliskich zmarłych. W katolickiej tradycji w dniach 1 i 2 listopada wierzący bardzo mocno zagłębiają się w prawdy dotyczące życia wiecznego.

czytaj więcej...

2017-10-31 09:13

PIEKŁO ISTNIEJE – św. Faustyna

Jednym z kłamstw szatana jest to, że piekło nie istnieje i że jego samego też nie ma.

Jedno zauważyłem, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały że jest piekło. (Dz 741)

czytaj więcej...

2017-10-31 05:00

Jak można Duszom czyśćcowym pomagać?

Pamiętajmy, jeśli modlimy się za zmarłych i zachęcamy do tego innych, możemy liczyć na ich wstawiennictwo zarówno tu na ziemi, podczas naszej śmierci jak i po niej!

.

Przede wszystkim przez ofiarę Mszy Św. Której nie można niczym zastąpić.

.

Różaniec Św. jest najskuteczniejszy jako środek pomocy dla dusz czyśćcowych. Przez modlitwę różańcową co dzień wiele dusz zostaje wybawionych, które musiałyby długie lata cierpieć.

czytaj więcej...