Aktualności

2020-04-02 18:07

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Piątek dzień poświęcony NSPJ

2020-04-02 18:03

ROK 2020 – ROK ŁASKI, ROK JUBILEUSZU – 250. LAT KAPLICY NA BRZEGU

Obecny Rok 2020, jest szczególnym rokiem wylania łask na naszą Parafię, nasze rodziny i wszystkich czcicieli Dziewicy Niepokalanej, Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu, która od 250. lat Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie nad naszą Małą Ojczyzną.

Prośmy Maryję, aby nadal przez kolejne wieki pozostała tu w Kaplicy Na Brzegu z nami, którzy nie jesteśmy Jej godni i prowadziła nas, nasze rodziny i kolejne pokolenia do Jej Syna, Jezusa Chrystusa naszego Boga i Zbawiciela.

Wykorzystajmy dany nam z woli Bożej Rok Łaski, Rok Jubileuszu, przez który nasza Królowa Jasnogórska w Kaplicy Na Brzegu chce go nam udzielić, abyśmy nie stali się jak mieszkańcy Betlejem, którzy NIE PRZYJĘLI DO SWOICH DOMÓW (DO SERC) JEZUSA I  PRZESPALI CZAS JEGO NARODZENIA.

Historia Kaplicy

czytaj więcej...

2020-04-02 18:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

2020-04-02 17:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2020-04-02 17:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2019 rok

2020-04-01 18:11

Ewangelia na dziś – 2 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (J 8, 51-59) – Abraham ujrzał mój dzień

(…) Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.

————–

Jezus nie szuka swojej chwały. On szuka chwały Ojca. Możemy się dziwić, jak to możliwe, że Żydzi, którzy tak dobrze znali Słowo Boże, nie rozpoznali i nie przyjęli Jezusa. Czy nie jesteśmy do nich podobni? Znamy Ewangelię, a jednak nie zawsze przyjmujemy ją w pełni, pozostawiamy sobie możliwość własnych interpretacji i wyborów nie zawsze z nią zgodnych.

 

Jezu, przepraszam Cię za te chwile, kiedy wybiórczo traktuję Ewangelię, ulegając pokusie niewierności.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-04-01 18:11

15. rocznica narodzin dla nieba św. Jana Pawła II – 2 kwietnia

Jan Paweł II o Kaplicy Na Brzegu

W sobotę 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 w swoich watykańskich apartamentach zmarł św. Jan Paweł II. Cały świat pogrążył się w żałobie. W pogrzebie Ojca Świętego uczestniczyło w sumie ponad miliard ludzi. Jeszcze nigdy w historii świat nie widział takiej rozpaczy. Przyszły tłumy dzieci i młodzieży. Dziś mija 15-ta rocznica Jego narodzin dla nieba.

czytaj więcej...

2020-04-01 18:09

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 2 kwiecień

Dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca – po raz kolejny mamy szczególną okazję, aby podziękować Panu Jezusowi za sakrament kapłaństwa i za Najświętszy Sakrament, oraz aby modlić się o nowe święte katolickie powołania kapłańskie i zakonne.

.

Prośmy Ducha Świętego, aby rozpalił w naszych sercach «gorliwość o dom Pański» i o jego największy skarb, którym nie jest jakiś przedmiot czy teoria, lecz Ciało i Krew naszego Boga i Zbawiciela. Być może moglibyśmy uczyć się tego od św. Ojca Pio z Pietrelciny, świętego czciciela Eucharystii żyjącego w naszych czasach. Oto jego słowa: 

«O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?»”abp. Jan Paweł Lenga.

.

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

czytaj więcej...

2020-03-31 18:15

Określenia Ducha Świętego. DUCH POKOJU

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Córko, zapiszesz dziś nowe słowa. Przynoszę ci pokój, pokój duszy i ciała. Uwalniam cię od dręczyciela twojej duszy i kusiciela ciała. Jestem Duchem Pokoju. Wszechmogącym Duchem Pokoju. Tam, gdzie jestem wzywany, przynoszę Mój pokój, dlatego odczuwasz Moja obecność jako ulgę i odpoczynek. Chcę ci udzielić Mojego pokoju, który jak rzeka opływa twoją duszę i swoimi strumieniami obejmuje wszystkie dziedziny twojego życia. Modląc się do Mnie i powierzając Mi twoje zmartwienia, pozwalasz Mi przejąć kontrolę nad tym, czego nie możesz ogarnąć. Uwalniasz się przez to od niepokoju i lęku, bo wiesz, że sprawy te są już w bezpiecznych rękach. Poprzez stałe powierzanie uczysz się zaufania coraz głębszego. Szczytem tego działania jest zupełne uwolnienie duszy od niepokoju i lęku. Moja miłość wypełnia wówczas całą duszę człowieka, nie pozostawiając miejsca na lęk.

czytaj więcej...

2020-03-31 18:09

Powód Moich łez – Maryja

Powodem Mojego płaczu – płaczu waszej Mamy – są Moje liczne dzieci, które żyją zapomniawszy o Bogu, zanurzone w przyjemnościach cielesnych i biegnące bez ratunku ku swemu zatraceniu.

 

Dla wielu z nich – z powodu ich obojętności – Moje łzy płynęły zupełnie na próżno.

 

Główną jednak przyczyną Mojego płaczu są Kapłani, synowie najmilsi, źrenica Moich oczu, ci synowie Mi poświęceni.

 

Widzisz, że Mnie już nie kochają, że Mnie już nie chcą? Czy widzisz, że nie słuchają już słów Mojego Syna, że często Go zdradzają? Jak bardzo Jezus – obecny w Eucharystii – jest przez wielu zapomniany, pozostawiony samotnie w Tabernakulum. Często obrażają Go świętokradztwami i łatwo popełnianymi zaniedbaniami.

 

Tymczasem powinni się formować z wielką pokorą i pod Moimi rozkazami: kochając i trwając w pełnej jedności z Papieżem i Kościołem, żyjąc i głosząc jedynie Ewangelię. To dziś tak bardzo potrzebne!

czytaj więcej...

2020-03-31 18:09

Nabożeństwo Pierwszych Śród Miesiąca do Przeczystego Serca św. Józefa patrona Kościoła – 1 kwiecień

Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Józefa jest odpowiedzią na orędzie Fatimskie: 5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi. Pragniemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi przez Przeczyste Serce Józefa.

„KAŻDY Z WAS, KTO ODPRAWI TO NABOŻEŃSTWO, Z WIARĄ, MIŁOŚCIĄ I PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM, NIGDY NIE ZAZNA OGNIA PIEKIELNEGO I MÓJ PRZECZYSTY OBLUBIENIEC BĘDZIE SZCZEGÓLNIE CZUWAŁ NAD TYMI DZIEĆMI, ABY NIE ULEGŁY ONE POKUSIE I POZOSTAŁY ZAWSZE CZYSTE I WIERNE MOJEMU BOSKIEMU SYNOWI.” 

Akt poświęcenia się św. Józefowi

V Środa Pierwszego Miesiąca

czytaj więcej...

2020-03-31 18:09

Litania do Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Środa dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu

2020-03-31 18:08

CZWARTEK. Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

Panie, Ty zachęcałeś nas, byśmy wołali o nowych pracowników do Twojej Winnicy. Wejrzyj na wiele młodych, odważnych i czystych serc i wlej w nie pragnienie życia tylko dla Ciebie. Pomóż im odczytać Twoją wolę, poznać ją, ukochać i realizować. Udziel im obficie darów Twojego Ducha, aby na drodze swojego powołania nigdy się nie zaparli i nie zawrócili.

 

Maryjo, Mistrzyni życia duchowego i Wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych módl się za nimi. Amen.

czytaj więcej...

2020-03-31 18:08

Patron Miesiąca Kwietnia – św. Bernadetta Soubirous

Modlitwy, Litanie do Matki Bożej

W kolejnym miesiącu pragniemy przybliżyć Wam następną postać, która swoim życiem i postępowaniem zasłużyła na chwałę Nieba.

W kwietniu będzie to św. Bernadetta Soubirous, dziewica i zakonnica. Przypominamy, że więcej informacji o świętej można znaleźć w panelu bocznym po prawej stronie.

Modlitwa różańcowa św. Bernadetty

„Paciorki koronki przesuwała całą resztę życia tak, jak w Lourdes. „Różaniec był jej modlitwą ulubioną” – powiedziała pewna przełożona generalna.

.

„Wieczorem udając się na spoczynek – tak radziła jednej z towarzyszek – niech siostra weźmie różaniec i niech zasypia, odmawiając go. W ten sposób siostra będzie postępować tak, jak małe dzieci, które zasypiając powtarzają: mama, mama, mama…”

czytaj więcej...

2020-03-31 18:08

CZWARTEK. Modlitwy za kapłanów

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;

Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Litania do Chrystusa Kapłana

czytaj więcej...

2020-03-31 18:07

„NIE WOLNO” oznacza „NIE WOLNO” – BÓG OJCIEC

<— Powrót do czytelni

Bóg przemawia do ludzi na różne sposoby, w różnym czasie i w każdym wieku. Jednak często ludzie są „niewidomi na Boże znaki”. Trwają w ślepocie ducha i myślą, że dobrze się mają. A mają się dobrze i tak też postępują jak podpowiada im nieprzyjaciel Zbawienia i odstępują od Prawa Bożego, które Bóg Ojciec przekazał przez Mojżesza, tak samo od prawa kościelnego, które jest uzupełnieniem 10 przykazań Bożych. W zamian za to odstąpienie od tego prawa, Stwórca mówi nam, że mamy piękne domy, pełne półki i lodówki, pełne garaże. Nie zważamy już na niedzielę jako Dzień Pański, która winna być oddawana w całości Bogu i przekształciliśmy ją na dzień odpoczynku, sportu, relaksu, spotkań towarzyskich i kulturalnych. Organizujemy w niedzielę festyny i inne plenerowe imprezy często pod znakiem Kościoła, aby się usprawiedliwić, że to czynimy na chwałę Bożą. Tymczasem Szatan przesuwa nam granicę grzechu coraz dalej i coraz dalej i coraz dalej przez co sami się usprawiedliwiamy, że to wyjątkowe okoliczności, i tak zwodzi on dzieci Kościoła i odciąga od Boga prowadząc je ku zatraceniu. 

A Bóg Ojciec mówi: Moje „TAK” oznacza „TAK”, a Moje „NIE” oznacza „NIE”. „NIE WOLNO” oznacza „NIE WOLNO”. Wybraliście dobra doczesne w zamian za dobra wieczne. Przychodzę aby dać wam jeszcze szansę. NAWRÓĆCIE SIĘ DO MNIE CAŁYM SERCEM I ODSTĄPCIE OD SWOICH GRZECHÓW, – A UWOLNIĘ WAS OD LĘKU I STRACHU, KTÓREMU DALIŚCIE SIĘ ZWIEŚĆ I ZNIEWOLIĆ, BARDZIEJ BOJĄC SIĘ O SWOJE CIAŁO NIŻ O DUSZĘ.

 

MARYJO, KRÓLOWO NASZA, UKRYJ NAS W TWOIM NIEPOKALANYM SERCU.

Czytaj więcej

2020-03-31 18:04

GRZECH RODZI CHOROBY. NAWRÓĆCIE SIĘ DO MNIE CAŁYM SERCEM – BÓG OJCIEC

<— Powrót do czytelni

 

Św. Faustyna w Dzienniczku zapisała, że Bóg już dawno by wymierzył sprawiedliwą karę dla ludzkości, której powierzył Ziemię z powody naszych niegodziwości, lekceważenia przykazań Bożych i Kościelnych, profanowania Mszy św., itd. sami wiemy co robimy kiedy inni nas nie widzą, i sami wiemy jak przed innymi udajemy jacy jesteśmy wspaniali. Duch Święty przemawia do nas i wyjaśnia, że pod tą cienką warstwą, którą pokazujemy jacy jesteśmy zadbani, poukładani, szczęśliwi, kryje się rozpacz i nieszczęście. W Piśmie św. czytamy, że Duch Święty przenika serca i zna je „na wylot”. Ta nieunikniona interwencja Boga ciągle się oddala jak pisze św. Faustyna w Dzienniczku, ponieważ ciągle i nieustannie interweniuje u Boga Matka Boża, która zakrywa nas, nasze przewinienia grzechowe, przed Najwyższym Majestatem Bożym.


Wyciągnijmy wnioski z obecnej sytuacji. Pan Jezus będąc w Ogrojcu pisze św. Łukasz w Ewangelii, że jeszcze więcej się modlił będąc w udręce, w obawie o życie, a my czy też tak robimy?, czy czas „wolny” obecny wykorzystujemy na modlitwę?, czy na telewizję co nowego?, czy internet? BÓG, MÓWI: NAWRÓĆCIE SIĘ DO MNIE CAŁYM SERCEM I ODWRÓĆCIE SIĘ OD GRZECHÓW.

Czytaj więcej

2020-03-30 18:11

Ewangelia na dziś – 31 marzec 2020 rok

EWANGELIA (J 8, 21-30) – Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem

(…) Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia.

————–

Jezus w swojej misji jest coraz bardziej samotny. Coraz bardziej opuszczony przez ludzi Jezus czuje bliskość i wsparcie Ojca, który jest z Nim. Wie, że największa miłość zostanie objawiona ludzkości w czasie Jego największej porażki, którą będzie dramat krzyża. To nie osąd, nie władza, nie potępienie, lecz bezbronna miłość ukrzyżowana będzie pociągać ku sobie wszystkich zranionych jadem grzechu.

 

Jezu, pragnę kontemplować Ciebie na krzyżu, aby Twoja bezbronna miłość leczyła moje zranione nieufnością serce.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-03-30 18:11

Ewangelia na dziś – 1 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (J 8, 31-42) – Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

(…) Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.

————–

Ten, kto odkrył i przyjął w swoim życiu Bożą miłość, przestaje być niewolnikiem grzechu, pokus i samego siebie, staje się synem Boga i Jego domownikiem. Co nie oznacza, że stanie się bezgrzeszny, lecz że będzie potrafił swój grzech przynosić Bogu i prosić o przebaczenie. Tylko wolność, którą daje nam Jezus, płynąca z Jego przebaczającej miłości, jest prawdziwa i nie ma nic wspólnego z samowolą czy swawolą. Tylko ten, kto czuje się kochany przez Boga i przyjmuje Jego przebaczenie, jest wolny i prawdziwy.

 

Jezu, proszę Cię, daj mi poznać prawdę o miłości Boga, która uczyni mnie wolnym.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-03-30 18:09

Środa dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu – Na Żywo /on-line/

Wykonując swoje codzienne obowiązki, ofiaruj je jako modlitwę w zjednoczeniu z Chrystusem, którego w tym samym czasie ktoś adoruje w kościołach i kaplicach.

Litania do Najświętszego Sakramentu Ołtarza

Transmisja z Gwiazda Niepokalanej, Światowe Centrum Modlitwy o Pokój, Niepokalanów

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza 

Z Dzienniczka św. siostry  Faustyny o adoracji i łączeniu się duchowo z adorującymi:

czytaj więcej...

2020-03-30 18:09

Określenia Ducha Świętego. DUCH MODLITWY

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty:  Modlitwa, która przynosi stokrotny owoc, to ta, która jest prowadzona przez Ducha Modlitwy. To Ja uzdalniam dusze do modlitwy. Uczę je ufności, pokory i wiary. Modlitwa przechodzi wiele etapów rozwoju, tak jak sam człowiek, zanim dojrzeje, aby wydać obfity owoc. Ja jestem Przewodnikiem i Mistrzem modlitwy. Zachęcam dusze, aby się modliły i pouczam je Moimi natchnieniami.

 

Dobra modlitwa nie zależy od słów, jakich się używa, ale od serca, które się otwiera na Boga w różnym stopniu. Pełne otwarcie serca na Boga i Jego Wolę przynosi największą chwałę Bogu i owocuje obfitością łask. Odwrócenie się od własnych cierpień i zwrócenie w kierunku cierpień Jezusa przynosi ulgę duszy i uzdrawia świat. Człowiek jednak nawet w modlitwie do Boga skłania się często do rozmyślania raczej o sobie i swoich potrzebach, zapominając wielokrotnie o Bogu. Jako Duch Modlitwy i Kontemplacji prowadzę myśl ludzką ku chwale Boga i ku Jego sprawom, odrywając duszę niejako od ziemi i jej trosk. Modlitwa, która nie angażuje Mnie, nie przyzywa Mnie i nie powierza się Mojemu prowadzeniu, kończy się tak, jak się zaczyna. Słowem: „Ja”. Prawdziwa modlitwa poszukuje Boga i uczy Go uwielbiać przez poznawanie Jego przymiotów.

czytaj więcej...

2020-03-30 18:08

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi – 31 marzec

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

Chwalebny Michale Archaniele, który walczyłeś z takim męstwem przeciw hufcom zbuntowanych aniołów, przybądź z pomocą konającym. Racz wejrzeć jak szatan krąży wokół ich łoża, by ich zgubić. Racz wejrzeć, jak się wysila, by ich utrzymać w więzach grzechu, pogrążyć w zatwardziałości i zatopić w otchłaniach piekła.

 

Miłosierny opiekunie dusz, przybądź z pomocą umierającym. Wzbudź w nich uczucia żywej wiary i szczerej skruchy. Ożyw w nich ufność. Rozpal w ich sercach święty ogień miłości Bożej. Złagodź ich cierpienia. Uproś im uległość dla Woli Bożej. Obroń ich w konaniu przed szatanem. Wreszcie, po odniesionym zwycięstwie, wprowadź ich do przybytku wybranych. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

czytaj więcej...

2020-03-30 18:08

Litania do Najdroższej KRWI Chrystusa Pana. Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii