Aktualności

2018-11-10 20:33

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny,

Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej,

by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

 

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pomniki Pamięci Narodowej w Kasinie Wielkiej

czytaj więcej...

2018-11-10 18:22

100. rocznica – Święto Niepodległości – 11 listopada

Maria Konopnicka w jednym ze swych wierszy pytała:

Kochasz ty dom, rodzinny dom (…)? i dalej pisała:

„O, jeśli kochasz, jeśli chcesz

Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż,

Sercem ojczystych progów strzeż,

Serce w ojczystych ścianach złóż.” 

Dzisiaj Święto Niepodległości ! 100. rocznica!

W takiej uroczystej chwili jak nie zapytać siebie samych, czy rzeczywiście kochamy ten wspólny, polski dom, naszą Ojczyznę. Psalmista wołał: „Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość” (Ps 137, 1 – 6). A Edmund de Amicis – autor książki pt.: Serce– pisał: Kocham Ojczyznę, bo moja matka się tutaj urodziła, bo w tej świętej ziemi spoczywają ci wszyscy, których opłakuje matka i czci ojciec, bo miasto moje rodzinne, mowa, książki uczące mnie, bo mój brat, moja siostra, koledzy moi, cały wielki naród, wśród którego żyję, przyroda, co mnie otacza i wszystko, co widzę, co kocham, co podziwiam – jest częścią Ojczyzny.

czytaj więcej...

2018-11-10 18:18

XXXII Niedziela Zwykła (Rok B ) – 11 listopad

EWANGELIA (Mk 12,38-44) – czytania

ZAWIERZYĆ SIĘ BOGU

ks. Mariusz Krawiec SSP

Uboga wdowa, która wrzuca do skarbony całe swoje utrzymanie, jest symbolem osoby, która powierza swój los całkowicie Bogu. Jezus, przytaczając to wydarzenie, zachęca nas do oddania Najwyższemu całego naszego majątku – tak duchowego, jak i materialnego. Zawierzamy się Bogu. Oddajemy Mu cały nasz umysł, serce i wolę – TOTUS TUUS, Cały Twój. Tym sposobem będziemy przez Pana prowadzeni i uświęcani. Przekonamy się w krótkim czasie, jak pięknym doświadczeniem jest to, gdy Bóg jest w naszym życiu realnie obecny. Nawet krzyże, które niewątpliwie nas nie ominą, będą przeżywane w inny sposób, w łączności z krzyżem Chrystusa, źródłem wszelkich łask.
czytaj więcej...

2018-11-10 18:16

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy

2018-11-10 18:13

św. Marcin z Tours, biskup – 11 listopada

Marcin urodził się ok. 316 r. w Panonii, na terenie dzisiejszych Węgier, w rodzinie pogańskiej.Ojciec był trybunem wojskowym.  Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens oddał połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz. Pod wpływem tego wydarzenia przyjął chrzest i opuścił wojsko (356). Miał wtedy 18 lat. Odwiedził swoich rodziców których doprowadził do chrześcijaństwa. Następnie udał się do św. Hilarego, biskupa Poitiers, stając się jego uczniem. Po pewnym czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobliżu Genui. W 361 roku założył pierwszy klasztor w Galii – w Ligugé. Dziesięć lat później, mimo jego sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Torus.

czytaj więcej...

2018-11-10 18:12

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 10 listopad – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

.

Na choroby naszego czasu – rozdarcia wewnętrzne, brak zdrowych zasad i przekonań, bezustanny pośpiech, wysiłek zagłuszania niedosytu wewnętrznego i niezadowolenia – 

 

lekarstwem są ludzie, którzy stoją mocno przy Maryi, opierając się na fundamencie wieczności, i nie dają się zachwiać w swoich poglądach i działaniach przez zmienne i modne opinie, teorie i błędy.  św. Teresa Benedykta od Krzyża 

czytaj więcej...

2018-11-09 18:14

św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła – 10 listopada

Urodził się około 400 roku w Tuscji. Papież Celestyn I mianował go archidiakonem. Kiedy przebywał jako legat w Galii, został obrany papieżem (440). Jego pontyfikat przypadł na czasy licznych sporów teologicznych i zamieszania pośród hierarchii kościelnej. Musiał zwalczać liczne herezje oraz tendencje odśrodkowe, podejmowane przez episkopaty Afryki Północnej, Galii. Poprzez swoich legatów brał udział na soborze w Chelcedonie (451). Przeprowadził uznanie prymatu stolicy Piotrowej zarówno przez cesarza zachodniego Walentyniana III, jak i przez Konstantynopol. Bronił Italię i Rzym przed najazdami barbarzyńców.

czytaj więcej...

2018-11-08 18:18

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Święto – 9 listopada

EWANGELIA (J 2,13-22) – czytania

JESTEŚMY ŚWIĄTYNIĄ BOGA

o. Jarosław Krawiec OP

Świątynia zbudowana z kamienia jest symbolem żywego Kościoła. Dlatego w święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie, katedry papieża, przywołujemy słowa Jezusa mówiącego o świątyni swego ciała. Pamiętajmy przy tym, że każdy wierzący stanowi świątynię Ducha Świętego. Jesteśmy Bożą budowlą, której fundamentem jest Jezus Chrystus. Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian zwraca uwagę na naszą odpowiedzialność za to, jak i z czego budujemy świątynię naszego życia: „A czy ktoś […] buduje ze złota, srebra, szlachetnych kamieni, drewna, siana lub słomy, to okaże się w dniu, w którym wyjdzie na jaw dzieło każdego” (1 Kor 3, 12-13).

czytaj więcej...

2018-11-08 18:17

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 9 listopad – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Setnik włócznią przebił bok Chrystusa.
Było to w piątek, około godziny trzeciej
po południu. Wtedy jeszcze męczyli się
dwaj łotrzy, ukrzyżowani obok Jezusa.

Trzeba było przyspieszyć śmierć:
żołnierze połamali łotrom kości.

Panu Jezusowi nie łamali kości,
ale setnik dla pewności
włócznią przebił bok Chrystusa.

Wypłynęła krew i woda,
znak niewątpliwej śmierci.

 

Nie jest najważniejsze, jak się to stało.
Najważniejsze jest to, że setnik publicznie wyznał:
Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym (Mk 15,39).

 

Dla nas są to już cuda Bożego Miłosierdzia, a godzina piętnasta
jest Godziną Miłosierdzia. Patrząc na obraz Chrystusa Miłosiernego
widzimy biały i czerwony promień. To Woda i Krew. Symbole sakramentów Kościoła: chrztu i Eucharystii.

czytaj więcej...

2018-11-08 18:17

Nowenna za zmarłych – 9 listopada

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY

„Za każdym razem, kiedy będziemy potrzebowali o coś prosić, zwracajmy się z ufnością do tych świętych dusz, pewni będąc, że za nami się wstawią do Boga. Jakież to szczęście dla nas, że w modlitwach, jakie za dusze czyśćcowe zanosimy, mamy tak wyborny środek na zapewnienie sobie nieba! Kiedy zechcemy prosić Boga o żal za grzechy, zwracajmy się do tych dusz, które tyle lat przebywały w płomieniach czyśćcowych! Kiedy zechcemy prosić o wytrwałość w dobrym, wzywajmy te dusze, które na skutek swej wytrwałości teraz oglądają Boga. W chorobie, w smutku, myślmy o czyśćcu i tych duszach, a nie zawiedziemy się” – św. Jan Maria Vianney.

 

Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za członków Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, Bractwa Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, dobrodziejów i współpracowników Zgromadzenia Księży Marianów. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa na zakończenie:

czytaj więcej...

2018-11-08 18:14

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – 9 listopad

Od XII wieku w tym dniu obchodzi się rocznicę poświęcenia bazyliki, którą cesarz Konstantyn Wielki wzniósł na Lateranie. Święto obchodzono początkowo tylko w Rzymie. Ponieważ bazylika na Lateranie jest „matką i głową wszystkich kościołów Miasta i Świata”, święto rozszerzono na cały obrządek rzymski, jako znak miłości i jedności ze Stolicą Piotrową, która „przewodniczy związkowi miłości” (św. Ignacy Antiocheński, List do Rzymian).
Pełna nazwa tej świątyni to: Papieska arcybazylika Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie. Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta i Świata.

czytaj więcej...

2018-11-07 18:22

Listopad miesiąc poświęcony pamięci o zmarłych

„Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne

ich wstawiennictwo za nami.”

.

Katechizm Kościoła Katolickiego

 

Dzięki swojej ofierze możesz zyskać dla dusz cierpiących w czyśćcu częściowe lub całkowite usunięcie oczyszczającej kary. Możesz pomóc duszom czyśćcowym poprzez:

czytaj więcej...

2018-11-07 18:18

Nowenna za zmarłych – 8 listopada

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY

„Jako katolicy wiemy dobrze, że jest czyściec. Jest to artykuł naszej wiary, że jeżeli pokuta nasza nie była odpowiednia do wielkości naszych grzechów, to chociaż grzechy nasze Pan Bóg nam przebaczył, gdyśmy się spowiadali, chociaż nas z wielkiej kary uwolnił, zostaniemy jednak dla uiszczenia się w zupełności z kary doczesnej skazani do czyśćca. Jeśli Bóg nie zostawia bez nagrody żadnej myśli dobrej, żadnego pragnienia i czynności chociażby najmniejszej, to nie zostawi także bez kary żadnego przewinienia. Pójdziemy do czyśćca i cierpieć będziemy, dopóki sprawiedliwość Boska nie uzna nas za zupełnie oczyszczonych” – św. Jan Maria Vianney.

 

Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, którzy za swego życia skrzywdzili nas lub naszych bliskich. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa na zakończenie:

czytaj więcej...

2018-11-07 18:17

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 8 listopad – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Podziękowanie za Wieczernik

.

Wspominamy dziś  wieczernikowy dar i chcemy Ci podziękować.
Zostałeś, Panie, na ziemi, by zapraszać na ucztą, by karmić nas swoim Ciałem. Słowa konsekracji, to jedyne słowa aktualnie wypowiadane przez Ciebie przy ołtarzach całego świata. Wieczernik jest wciąż otwarty i wciąż pełny.

.
Ty zaś, Panie, wciąż znajdujesz się przy stole i podajesz swoje Ciało jako pokarm, a swoją Krew jako napój.

.
Boski Zbawicielu, w Najświętszym Sakramencie pragnąłeś zostawić nam więcej aniżeli tylko swoją obecność. Jesteś tu jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

.
W każdej Uczcie Eucharystycznej mówisz przez kapłanów „To jest bowiem Kielich Krwi mojej, No­wego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. I w tej Najświętszej chwili ponawia się wśród nas ofiara Golgoty. Teraz ta sama ofiara, w sposób bezkrwawy, dzieje się pomiędzy nami.

czytaj więcej...

2018-11-06 18:19

Nabożeństwo Pierwszych Śród Miesiąca do Przeczystego Serca św. Józefa patrona Kościoła – 7 listopad

Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Józefa jest odpowiedzią na orędzie Fatimskie: 5. rodzajów zniewag. Pragniemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi przez Przeczyste Serce Józefa.

„KAŻDY Z WAS, KTO ODPRAWI TO NABOŻEŃSTWO, Z WIARĄ, MIŁOŚCIĄ I PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM, NIGDY NIE ZAZNA OGNIA PIEKIELNEGO I MÓJ PRZECZYSTY OBLUBIENIEC BĘDZIE SZCZEGÓLNIE CZUWAŁ NAD TYMI DZIEĆMI, ABY NIE ULEGŁY ONE POKUSIE I POZOSTAŁY ZAWSZE CZYSTE I WIERNE MOJEMU BOSKIEMU SYNOWI.” 

Akt poświęcenia się św. Józefowi

III Środa Pierwszego Miesiąca

czytaj więcej...

2018-11-06 18:18

Nowenna za zmarłych – 7 listopada

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY

„Pewną jest rzeczą, że nadzwyczaj mała jest liczba wybranych, którzy nie przechodzili przez płomienie czyśćcowe; że kary, jakie tam ponosili, są nad pojęcie nasze. Pewną jest rzeczą, że w rękach naszych mamy to wszystko, co potrzebne jest dla przyjścia z pomocą tym duszom nieszczęśliwym, to jest: modlitwy, pokuty, jałmużny, a nade wszystko Msze święte. Te dusze pełne miłości, wywdzięczając się, wyproszą dla nas tysiąc razy więcej, niż my im dajemy. Jeśli będziemy w czyśćcu, to nie omieszkają prosić Boga o tę samą łaskę dla nas, jaką myśmy wyprosili dla nich, bo one dobrze wiedzą, jakie tam straszne cierpienia” – św. Jan Maria Vianney.

 

Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, którzy dopuścili się grzechów przeciwko życiu: aborcji, eutanazji, morderstw, samobójstw, a także za tych, którzy za swego życia skrzywdzili nas lub naszych bliskich. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa na zakończenie:

czytaj więcej...

2018-11-05 18:31

Matko Miłosierdzia, racz spojrzeć na biedne Dusze …

Najświętsza Panno, Matko Miłosierdzia, racz spojrzeć na biedne Dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych.

 

Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko Miłosierdzia.

 

Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem.

 

Niech w niebie razem z aniołami i wszystkimi świętymi wychwalają Trójcę Przenajświętszą na wieki wieków. Amen.

 

Przez miłosierdzie Boże, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

czytaj więcej...

2018-11-05 18:22

Nowenna za zmarłych – 6 listopada

SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY

„Jakże prędko zapominamy o duszach w czyśćcu cierpiących. Można powiedzieć, że pamięć o umarłych przemija razem z dźwiękiem dzwonów. Cierpcie, biedne dusze, płaczcie w tym ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą, daremne wasze wołania, nikt was nie usłyszy, nikt wam nie ulży. Oto, jak się wywdzięczamy, bracia drodzy, za miłość, za dobroć, jaką nam okazywali najbliżsi, najserdeczniejsi za życia. Nie bądźmy niewdzięczni, przewrotni, ponieważ pracując nad ich wybawieniem, pracujemy nad naszym własnym zbawieniem” – św. Jan Maria Vianney.

 

Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, od których za ich życia doznaliśmy jakiegokolwiek dobra, a także za nauczycieli, wychowawców oraz osoby, które oddały życie w obronie Ojczyzny. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa na zakończenie:

czytaj więcej...

2018-11-05 18:00

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – Listopad 2018 rok

2018-11-04 18:22

Nowenna za zmarłych – 5 listopada

PIĄTY DZIEŃ NOWENNY

„Dałby Bóg, żeby jedna z dusz przebywających w czyśćcu stanęła dziś na moim miejscu i opowiedziała sama męczarnie swoje; napełniłaby to miejsce swoimi jękami. Może wtedy by zmiękczyła i do modlitwy pobudziła serca wasze! O, jakże my cierpimy, uwolnijcie nas, bracia i siostry, z tych męczarni, tylko wy to możecie uskutecznić. O, gdybyście czuli, co to za boleść być w rozłączeniu z Bogiem! Któż to wysłowi? Goreć w ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą, ponosić bóle niesłychane, być trawionymi żalem, wiedząc, żeśmy mogli tego uniknąć!” – św. Jan Maria  Vianney.

 

Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za zmarłych nagle, nieprzygotowanych na śmierć, ofiary wojen, katastrof, kataklizmów, wypadków. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa na zakończenie:

czytaj więcej...

2018-11-04 18:14

święci Elżbieta i Zachariasz, rodzice św. Jana Chrzciciela – 5 listopada

Św. Elżbieta żona Zachariasza i matka Jana Chrzciciela. Według Ewangelii św. Łukasza pochodziła z rodu Arona. Uchodząca za bezpłodną, mimo podeszłego wieku urodziła syna. Jej brzemienność – przedstawiona w kontekście zwiastowania NMP – miała być dowodem, „że dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Maryja odwiedziła spokrewnioną z nią Elżbietę, która za natchnieniem Ducha Świętego poznała w niej Matkę Boga i powitała ją słowami: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.” Maryja pozostała przy Elżbiecie aż do jej rozwiązania.

czytaj więcej...

2018-11-03 18:17

Nowenna za zmarłych – 4 listopada

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY

Praktykowanie modlitwy o uwolnienie z czyśćca jest po modlitwie o nawrócenie grzeszników najmilsze Bogu. Dusze czyśćcowe nic dla siebie zrobić nie mogą, lecz mogą wiele dla swoich dobroczyńców. Gdybyśmy wiedzieli, jak wiele moglibyśmy otrzymać łask za pośrednictwem dusz czyśćcowych, nie byłyby one tak zapomniane.
Jeśli chcemy, bracia i siostry, zapewnić sobie niebo, to módlmy się bezustannie za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Pewny to znak wybrania i potężny środek do zbawienia – modlitwa za zmarłych. Bracia i siostry, ileż lat wypadnie nam cierpieć w czyśćcu, którzyśmy tyle popełnili grzechów, i pod pozorem, żeśmy się wyspowiadali, nie czynimy pokuty” – św. Jan Maria Vianney.

 

Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, znajomych. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa na zakończenie:

czytaj więcej...

2018-11-03 18:16

XXXI Niedziela Zwykła (Rok B ) – 4 listopad

EWANGELIA  (Mk 12, 28b-34) – czytania

„SŁUCHAJ” I „BĘDZIESZ MIŁOWAŁ”

ks. Mariusz Górny – paulista

Jaki sens mają dziś dla nas Boże przykazania? Czy znamy je i rozumiemy? Czy staramy się odnieść je do naszego życia i pojąć ich znaczenie? Według Jezusa najważniejsze z przykazań zaczyna się od polecenia „Słuchaj!”, bo wszelkie nakazy Boże mają znaczenie tylko wtedy, gdy uznajemy, że warto jest słuchać Pana.

czytaj więcej...