Aktualności

2017-09-13 18:26

Obietnice dane przez Pana Jezusa za uczczenie Krzyża

jezus_na_krzyzu

Ja zaś, nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat mi jest ukrzyżowany, a ja światu.              

                                                          Gal 6, 14 

1. Ci, którzy zawiesili w swoim mieszkaniu albo w pracy krzyż i ozdabiają go kwiatami, otrzymują w swoim zawodzie w pracy wykonywanej, oraz we wszystkich przedsięwzięciach wiele błogosławieństwa i korzyści, a w swoich cierpieniach i kłopotach szybką pociechę i pomoc.

2. czytaj dalej obietnice

 

2017-09-13 18:19

Podwyższenie Krzyża – Święto – 14 wrzesień

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (J 3,13-17)

PRZEZ KRZYŻ DO CHWAŁY

kard. Marian Jaworski

Dziś powinniśmy umieścić krzyż Jezusa przede wszystkim w swoim sercu

czytaj więcej...

2017-09-13 18:18

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 14 wrzesień – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Kasina Wielka Kaplica Na Brzegu Eucharystia

Eucharystia źródłem modlitwy

.

Panie Jezu, wierzymy, że jesteś prawdziwie obecny w tym Sakramencie miłości.

.
Ty miłujesz nas nieskończoną miłością. Witasz nas z szeroko otwartymi ramionami, pozdrawiasz nas łaską i pokojem. Ty nieustannie myślisz o nas, oferując każdą formę modlitwy do Ojca, prosząc o to wszystko, co czyni nas prawdziwie szczęśliwymi i świętymi.

.

Panie Jezu, Chryste. Z Twojej woli i z Twojej Łaski dane nam jest uczestniczyć w  modlitwie, otwierać przed Tobą serca i umysły, abyś Ty sam mógł nas prowadzić, przemieniać i kształtować.

Niech czas naszej modlitwy będzie ku Twojej chwale, tak, aby wszystkie nasze myśli, pragnienia i czyny skierowane były ku Twojej służbie i ku Twojej miłości.

czytaj więcej...

2017-09-12 18:38

82. rocznica objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia

faustyna2

13-14 września tego roku obchodzimy 82 rocznicę objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia. To modlitwa przetłumaczona na wiele języków, którą odmawiają ludzie na całym świecie. 82 lat temu Pan Jezus podyktował ją świętej siostrze Faustynie po polsku.

Skąd w ogóle wzięła się Koronka do Bożego miłosierdzia?

Koronka do Bożego Miłosierdzia, to jedyna – oprócz Ojcze nasz – modlitwa, której słowa podyktował sam Jezus! Stało się to 13 września, w piątek, w 1935 roku w Wilnie.
czytaj więcej...

2017-09-12 18:21

Objawienia Fatimskie – Piąte Objawienie: 13 września 1917 roku

objawienie-w-fatimie
Fragmenty z książki Antonio Borelli
Jak poprzednio, seria zjawisk atmosferycznych dostrzeżona została przez zgromadzonych tam ludzi w liczbie około 15-20 tysięcy osób (a może i więcej): nagłe ochłodzenie atmosfery, zblednięcie słońca do tego stopnia, że można było widzieć gwiazdy, oraz rodzaj deszczu jakby płatków kwiatów czy śniegu, które znikały przed dotknięciem ziemi. Tym razem pojawiła się na horyzoncie świetlista kula, która powoli i majestatycznie zaczęła się przesuwać ze wschodu na zachód, a przy końcu objawienia z powrotem.
czytaj więcej...

2017-09-12 18:12

św. Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła – 13 września

Jan chryzostom

„Niechaj nikt nie wstydzi się świętych znaków naszego zbawienia i tego najwyższego dobra, przez które żyjemy i przez które jesteśmy. Nośmy więc krzyż Chrystusa jak wieniec, bo wszystko, co się do nas odnosi, przez krzyż się wypełnia”

Tak pięknie o krzyżu, jako znaku naszego zbawienia, mówił jeden z najznakomitszych kaznodziejów w dziejach Kościoła, Jan zwany Chryzostomem, czyli „złotoustym”.

czytaj więcej...

2017-09-11 18:51

Najświętsze Imię Maryi – 12 września

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie – „imieniny” Matki Bożej – przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.

Maryję nazywamy naszą Matką; jest Ona – zgodnie z wolą Chrystusa, wyrażoną na krzyżu – Matką całego Kościoła. Po Wniebowzięciu została ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Polacy czczą Ją także jako Królową Polski. Maryja jest naszą Wspomożycielką i Pośredniczką, jedyną ucieczką grzeszników. W ciągu wieków  w historii Kościoła powstały setki różnorodnych tytułów (wymienianych np. w Litanii Loretańskiej), za pomocą których wzywamy opieki i orędownictwa Matki Bożej. Warto przypomnieć sobie przy okazji dzisiejszego wspomnienia tytuły, wymienione w Litanii Loretańskiej czy przepięknym, starożytnym hymnie greckim – Akatyście.

czytaj więcej...

2017-09-09 18:27

XXIII Niedziela Zwykła (Rok A) – 10 wrzesień

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka

EWANGELIA (Mt 18,15-20)

MIŁOŚĆ BRATERSKA

abp Marian Gołębiewski

Ewangeliczny sposób rozwiązywania trudnych spraw dotyczących bliźniego wymaga odwagi

czytaj więcej...

2017-09-08 18:42

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 9 września – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

 

„Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu” (1 J 4, 15).

A tych, którzy wiernie postępowali według tej zasady, nazywamy wyznawcami. Królową ich jest Maryja!

Niepokalana nasza Pani wyznawała, iż Jezus jest Synem Bożym, wyznawała niezachwianie także wtedy, gdy On stanął przed Jej oczyma w bezgranicznej nędzy i słabości.

czytaj więcej...

2017-09-08 18:24

bł. Anieli Salawy, dziewicy – 9 września

BlAnielaSalawa2

W nowym kościele parafialnym w Kasinie Wielkiej znajduje się obraz bł. Anieli Salawy namalowany przez panią Marię Bogacz, artystę, malarza

Bł. Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 roku w Sieprawiu pod Krakowem. Jako młoda dziewczyna podjęła pracę służącej. Odznaczała się urodą. Mając 32 lata została tercjarka. Posługiwała chorym, później rannym w szpitalach. Była człowiekiem modlitwy i umartwienia.

czytaj więcej...

2017-09-07 18:23

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Siewnej – 8 września

siewna

8 września w święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny ( Matki Boskiej Siewnej ) rozpoczyna się cykl obrzędów związanych z uprawą zbóż. Dzień ten przypada na czas siewów ozimych, dlatego gospodarz, który na ten dzień nie ukończył siewów, a zaraz po tym dniu nie wziął się do siewu pszenicy, uważany był kiedyś za leniwego. Obecnie tego dnia każdy gospodarz stara się obsiać, choćby tylko symbolicznie, kawałek pola, by zapewnić sobie dobre plony w następnym roku.
.

Dlatego w polskiej tradycji ludowej Matka Boża, której pamiątkę narodzenia obchodzimy 8 września, jest postrzegana jako patronka jesiennych siewów i dlatego nazwano Ją Siewną.
.

czytaj więcej...

2017-09-07 18:21

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Siewnej – Święto – 8 wrzesień

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (Mt 1,18-23)

Nasza Orędowniczka u Boga

ks. Mariusz Krawiec SSP

Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej chwały,
bo z Ciebie narodziło się słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem

czytaj więcej...

2017-09-07 18:15

bł. Alanusa de la Roche – 8 września

4af6f5b52cd98fc9917c47329497618f

Jako młodzieniec wstąpił do dominikanów w Dinan. Odegrał pewną rolę w reformie swojego zakonu. Najwięcej jednak wsławił się rozpowszechnianiem Różańca Świętego. Jemu to właśnie różaniec zawdzięcza swój wygląd: Alan zaproponował podział na 15 dziesiątek, które razem tworzą 150 pozdrowień anielskich i 15 tajemnic do rozważania. Tak ułożony różaniec zakonnik nazwał Psałterzem Maryi. Był żarliwym propagatorem tej modlitwy. Dla nadania trwałości dziełu założył bractwo Różańca świętego w Douai w roku 1470. Za nim poszły dalsze. Według przekazów Matka Boża przekazała bł. Alanowi 15 obietnic przeznaczonych dla osób, które będą wiernie odmawiać różaniec.

czytaj więcej...

2017-09-07 18:14

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 8 wrzesień – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce-Pana-Jezusa-Kaplica-Na-Brzegu

Daj mi, Panie, serce wrażliwe,

aby mnie żadna próżna myśl nie oderwała od Ciebie.

Daj mi, Panie, serce szlachetne,

aby mnie żadna niegodna Ciebie namiętność nie usidliła.

Daj mi, Panie, serce proste i szczere,

aby się nie dało opanować przez żadną złą skłonność.

Pozwól mi, Panie, znosić Twoje kary w duchu pokuty,

a z Twoich dobrodziejstw korzystać rozumnie,

abym mógł kiedyś przeżywać wieczną radość w niebieskiej Ojczyźnie.

czytaj więcej...

2017-09-07 12:14

8 września – Akt Poświęcenia Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi

Fatimska

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września w polskich diecezjach, parafiach i rodzinach odnowiony zostanie Akt poświęcenia ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Do szczególnego zawierzenia Matce Bożej, z okazji setnej rocznicy objawień fatimskich zachęcili biskupi podczas czerwcowego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem.

czytaj więcej...

2017-09-06 18:31

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 7 wrzesień

Kasina Wielka Kaplica Na Brzegu Eucharystia

Dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca – po raz kolejny mamy szczególną okazję, aby podziękować Panu Jezusowi za sakrament kapłaństwa i za Najświętszy Sakrament, oraz aby modlić się o nowe święte katolickie powołania kapłańskie.

.

Prośmy Ducha Świętego, aby rozpalił w naszych sercach «gorliwość o dom Pański» i o jego największy skarb, którym nie jest jakiś przedmiot czy teoria, lecz Ciało i Krew naszego Boga i Zbawiciela. Być może moglibyśmy uczyć się tego od św. Ojca Pio z Pietrelciny, świętego czciciela Eucharystii żyjącego w naszych czasach. Oto jego słowa: 

«O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?»” – abp. Jan Paweł Lenga.

.

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

czytaj więcej...

2017-09-04 19:00

Pamięci Władysławowi Fornalowi fundatorowi Kaplicy Na Brzegu i wizyty ks. bp Karola Wojtyły

Władysław Fornal fundator Kaplicy Na Brzegu

2017-09-04 18:13

św. Matka Teresa z Kalkuty, dziewica i zakonnica – 5 września

images

Przyszła na świat jako Agnes 27. 08. 1910 r. w Skopje w Jugosławii w mieszczańskiej rodzinie Bojaxhiu. Później często powtarzała, że jej rodzina była szczęśliwa.
Byliśmy bardzo ze sobą związani, zwłaszcza po śmierci ojca.
Razem z bratem i siostrą otrzymali bardzo staranne wykształcenie. Rodzice dbali również o ich wychowanie religijne.
Miałam 12 lat i mieszkałam z rodzicami w Skopje, kiedy po raz pierwszy zapragnęłam zostać zakonnicą.
Już wtedy uderzająca była jej gotowość do niesienia pomocy i wsparcia innych oraz bardzo życzliwy stosunek do ludzi wszystkich wyznań. Kiedy skończyłam 18 lat, postanowiłam opuścić dom i zostać zakonnicą. Od tamtej pory nie miałam cienia wątpliwości co do mojej decyzji.

czytaj więcej...

2017-09-03 19:00

Najświętsza Maryja Panna, Matka Pocieszenia – 4 września

Matka_Boża_Pocieszenia_Kaplica Na Brzegu

W zakonie augustiańskim od wieków istnieje nabożeństwo i cześć Najświętszej Maryi Panny jako Matki Pocieszenia. Nie wiadomo, jaka jest jego geneza. Według legendy, Matka Boża ukazała się św. Monice, ubrana w czarny strój ze skórzanym pasem, w odpowiedzi na jej prośby o pomoc i pociechę po śmierci męża, Patrycjusza. Obiecała specjalną opiekę i pociechę Monice oraz wszystkim tym, którzy ku Jej czci noszą skórzany pas.

czytaj więcej...

2017-09-03 18:41

Intencje modlitewne na miesiąc Wrzesień 2017

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka

Intencja na miesiąc Wrzesień:

Aby Matka Boska Jasnogórska w Kaplicy Na Brzegu  przemieniała serca wszystkich, nieprzyjaciół Tego Świętego Miejsca.

Intencja misyjna na Wrzesień:

Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2017-09-03 18:16

błogosławionych Marii Stelli i Towarzyszki – 4 września

męczennice z nowogrodka stela

1 sierpnia 1943 r. w Nowogródku (obecnie Białoruś) poniosło śmierć męczeńską z rąk nazistów 11 sióstr ze zgromadzenia nazaretanek. Swoje życie złożyły w ofierze za aresztowanych członków polskich rodzin i za kapłana. Ich beatyfikacji dokonał 5 marca 2000 r. św. Jan Paweł II.

Pierwsze siostry przybyły do Nowogródka we wrześniu 1929 r. Zajęły się tam wychowaniem religijnym i edukacją dzieci i młodzieży. Najpierw założyły internat, następnie szkołę powszechną. Otwarte na potrzeby ludzi w czasie pokoju, tym bardziej gorliwie służyły innym podczas okupacji wojennej. Po zajęciu tych ziem przez Niemców nastąpiła masowa eksterminacja mieszkającej tam ludności żydowskiej oraz Polaków.

czytaj więcej...

2017-09-03 18:12

Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września

rozpoczecie

jedni się cieszą a inni nie

 

zadzwonił dzwonek zaprosił dzieci
szkoła już wita choć słońce świeci
wrzesień nie będzie pieścił już labą
przekroczył progi z wielką powagą

czytaj więcej...

2017-09-02 18:23

XXII Niedziela Zwykła (Rok A) – 3 wrzesień

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka

EWANGELIA (Mt 16,21-27)

KRZYŻ Z PROMIENIAMI

ks. Zbigniew Godlewski

Nie ma Chrystusa bez krzyża i nie można bez krzyża służyć Chrystusowi

czytaj więcej...