Aktualności

2023-02-03 16:27

Kontemplacja Maryi. NIEPOKALANE SERCE MARYI. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi – szczególnie miłe Bogu i szczególnie znienawidzone przez szatana

KONTEMPLACJA MARYI

Pan Jezus: Moja Matka błogosławi ci w działaniu. Właśnie Ona jest potężną pomocą dla tych wszystkich sekund twojego umartwienia. Jest doskonałością w działaniu, pragnieniu i modlitwie. Kontemplacja Matki Najświętszej sięgnęła najwyższych wyżyn wiary, nadziei i miłości. Kto chce być doskonałym, powinien Ją we wszystkim naśladować wiernie i stale, bez wyjątku, stawiać Ją sobie za wzór świętości, choć nie niedościgniony, jednakże niezawodny i dostępny dla każdego. Przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie poprzez tą Służebnice Pańską. Jej wiara wynagrodziła Mi bezbożność tego pokolenia. Jej uczynki zasłoniły uczynki bezbożnych, Jej Serce zasłoniło obrzydliwość w ludzkich sercach. Jestem łagodny dzięki Jej wstawiennictwu.

 

Moje dziecko, kocham cię jeszcze więcej, kiedy uciekasz się Jej orędownictwa. Tak jak dobry syn pragnie, aby jego oblubienica była przez jego matkę kochana, tak i Ja pragnę, abyś była w szczerych i serdecznych stosunkach z Moją Najświętszą Matką, okazywała Jej miłość i wdzięczność, korzystała z Jej orędownictwa i rad, z których i Ja będąc pod Jej matczyną opieką korzystałem.

czytaj więcej...

2023-02-03 16:27

ROZWAŻANIA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

15 minutowa medytacja, o które prosiła Matka Boża – LUTYOFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIATYNI

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...

2023-02-03 16:27

Pierwsza Sobota Miesiąca – 4 luty

WYNAGRADZAJ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI ZA GRZECHY

Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności.

Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć.

W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. – Matka Boża do siostry Łucji. CZYTAJ WIĘCEJ

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

czytaj więcej...

2023-02-03 16:26

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi

W dniu 10.XII.1925 r. Matka Najświętsza objawiając się siostrze Łucji ukazała jej Swe Serce otoczone cierniami i powiedziała:

„Spójrz córko moja na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni ranią mnie co chwila – bluźnierstwami i zniewagami. Ty przynajmniej staraj się pocieszyć Mnie i oznajmij w Moim imieniu , że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do Zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię św., odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu wszystkich tajemnic Różańca św., a to wszystko aby wynagrodzić Mojemu Niepokalanemu Sercu”.

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA – ROZWAŻANIA

1. Wszystko, czego uprosić pragną od Serca Mojego przez pośrednictwo Serca Mej Matki udzielę im, jeszcze podczas nowenny, o ile usilnie prosić będą.

 .
2.Odczują specjalną pomoc i błogosławieństwo Mej Matki we wszystkich swoich przedsięwzięciach.

czytaj więcej...

2023-02-03 16:18

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca lutego

7 DZIEŃ NOWENNY – 4 luty

BÓG OJCIEC: W siódmym dniu nowenny rozważać będziesz Moją miłość zawartą w darze Pisma Świętego.

 

Od początku istnienia człowieka pisałem dla niego księgę o Mojej miłości. Mój Duch zstępował na oczyszczone umysły, aby przez nie mówić do człowieka na kartach Księgi miłości. Kiedy próbuję opisać ci Moją miłość, brakuje Mi słów, które możesz zrozumieć. Użyłem więc wielu słów, wielu czynów i wielu umysłów, aby opisać ci Moją miłość.

 

Pismo Święte jest historią nieszczęśliwej miłości Boga do człowieka. Miłości, która nigdy się nie poddaje i nie słabnie. Miłości odrzucanej, zdradzanej, pogardzanej i wykorzystywanej. Miłości niekochanej.

Czytaj więcej

2023-02-03 16:17

Kontemplacja Maryi. KRÓLOWA POLSKI. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Dziecko Moje, zapisz Moje słowa przestrogi dla twojego narodu: Narodzie, narodzie, ślesz swoje błogosławieństwa do obcych narodów, które swoim postępowaniem wzniecają gniew Boży. Oddal się od tych, którzy niszczą twoją ziemię. Nie przebywaj z tymi, którzy pożerają ci dzieci. Posłuchajcie Mnie wszyscy: jestem waszą Matką i z wielkim smutkiem patrzę na wasze czyny. Naśladujecie we wszystkim tych, którzy ściągają na siebie gniew Boga Najwyższego, którzy w swoich uczynkach obrażają Go i zasmucają Mnie śmiertelnie. Czy nie wiecie, że synowie narodów, którym hodujecie, usuwają Moje wizerunki i wyrzucają Mnie na bruk? Matkę, która przez tyle wieków świadczyła im dobrodziejstwa? Czy zawsze będziecie podziwiać wrogów swojego narodu? Czy zawsze będziecie się przed nimi kłaniać, zamiast szukać wsparcia i pociechy u Tego, który błogosławi i rządzi prawdziwie?

 

Chciałabym móc wymodlić wam przemianę życia tak, aby każdy kto żyje, zwrócił się szczerze do Boga, swego Stwórcy. Jak jednak mogę uprosić tę łaskę, skoro wy odwracacie się ode Mnie? Chciałabym móc zejść z Nieba i wziąć za rękę każde z was, wyprowadzić was z ciemności do światła, ocalić każdą duszę. Wyciągam do was ręce z Niebios. Czy nie widzicie jak bardzo zabiegam o waszą przyszłość?

czytaj więcej...

2023-02-03 16:12

Obecność Ducha Świętego w Kościele poprzez święte Sakramenty. WIĘŹ DUCHA ŚWIĘTEGO – MAŁŻEŃSTWO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Posłuchaj Mnie, jest jeszcze jeden sakrament, w którym udzielam Mojej mocy kapłanowi, aby działał w Moim imieniu. Najwyższym stanem zjednoczenia duszy z Chrystusem jest Mistyczne małżeństwo, w którym jedno oddaje się bezgranicznie drugiemu, tak że tworzą razem jedno ciało. Obraz tej doskonałej miłości został przeniesiony również do międzyludzkiego małżeństwa, którego powołaniem jest przyjęcie i wychowanie potomstwa dla Boga. Wspólna wola małżonków doprowadza ich do sakramentu, w którym Bóg udziela im swojej mocy miłowania.

 

Sposób, w jaki kocha Bóg, jest wolny od egoizmu. Podejmując zobowiązanie wydania na świat potomstwa dla Boga, małżeństwo otrzymuje moc łask Ducha Świętego, aby godnie wypełnić swoje powołanie. Zawarcie małżeństwa zawsze poprzedza hymn ku Mojej czci. To jest czas modlitwy o obfitość darów dla małżonków, aby rodzina, którą stworzą, była odzwierciedleniem doskonałej miłości Trójcy Przenajświętszej.

czytaj więcej...

2023-02-03 16:11

Ewangelia na dziś – 4 luty 2023 rok

EWANGELIA (Mk 6, 30-34) – Jezus lituje się nad tłumem

(…)  Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi.

————–

Jezus po powrocie apostołów z misji zaleca im wytchnienie. Uczniowie udają się na miejsce odpoczynku jednak zastają tam tłum spragniony Bożych słów. Wzruszony do głębi Jezus poświęca mu wiele czasu. Troska o siebie jest ważna, ważniejsza jednak jest troska o dobro bliźnich i o ich Zbawienie. Dlatego potrzebujemy roztropności, aby zrozumieć, kiedy większym dobrem jest rezygnacja z odpoczynku.

 

Jezu, mój Królu, naucz mnie właściwej hierarchii wartości, abym umiał dzielić swój czas dla Boga, bliźnich i siebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2023-02-03 16:09

św. Weronika – 4 luty

Weronika, towarzysząc Jezusowi niosącemu krzyż na Górę Kalwarię, wytarła Mu chustą twarz. Jak przekazuje tradycja, otrzymała w zamian odbity na płótnie obraz Jego oblicza.
Postać ta ani razu nie jest wspominana w Ewangeliach. Pojawia się dopiero w pismach apokryficznych ok. IV wieku. Jej istnienie było utrwalone w pamięci chrześcijan przez licznych twórców. W wiekach średnich, kiedy w Jerozolimie powstawało nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w jednej ze stacji upamiętniono otarcie twarzy Jezusa.

czytaj więcej...

2023-02-03 16:09

Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Sobota dzień poświęcony Matce Bożej

2023-02-03 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Sposób walki ze szkodliwą tendencją

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Pisz, Moje dziecko. Błogosławię cię i daję siłę. Chciałbym kontynuować Moje Orędzie. Kapłan odwrócony twarzą do ludu, a tyłem do swojego Boga, sprawuje Najświętszą Ofiarę dla ludzi i im stara się przypodobać. Jeśli kapłan ma świadomość tej tendencji, może z nią walczyć, nie podnosząc oczu z nad Ołtarza i nie nawiązując kontaktu wzrokowego z nikim aż do skończenia Ofiary. Mimo że jego ciało skierowane jest w złą stronę, jego duch szuka Boga. Jeśli nie ma w nim świadomości tego, co dzieje się z nim samoistnie, zaczyna coraz bardziej szukać akceptacji wiernych. Przygląda się im w czasie Ofiary, wyrabia sobie opinie, obserwuje ich ruchy i wygląd, żyje bardziej uczestnikami Mszy świętej niż samą Mszą świętą, a za tym idzie cały szereg wypaczeń, ustępstw i ukłonów w stronę człowieka popełnianych kosztem samego Boga.

 

Również wierni uczestniczący w nowej Ofierze, zamiast skupić się na istocie Mszy świętej, przyglądają się zanadto kapłanom, ich wyglądowi, zachowaniu i cechom zewnętrznym. Odwrócenie kapłana do ludzi stanowi niepotrzebną pokusę dla kobiet, które nie powinny zanadto przyglądać się kapłanom i odwrotnie.

czytaj więcej...

2023-02-03 16:07

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Serce przybytku – Tabernakulum

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

Z Księgi Wyjścia – Wj 25, 17-21

 

I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota: długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia; dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz Świadectwo, które dam tobie. 

 

Bóg Ojciec: Dziś chcę mówić o sercu Mojego przybytku, o Tabernakulum. Prototypem Tabernakulum w Starym Testamencie jest Arka Przymierza. Została wykonana dla złożenia w niej Tablic Świadectwa, jako rzecz najświętsza, miejsce, z którego miałem przemawiać do Mojżesza. [Wj 25, 10-22]. Moja obecność w tym miejscu była duchowa, podczas gdy w Tabernakulum jestem rzeczywiście obecny w Moim Synu pod postacią Chleba Eucharystycznego.

czytaj więcej...

2023-02-02 16:26

Do 346 zwiększyła się Lista kapłanów w Wielkim Czyśćcu. W NAJGORSZYM STANIE SĄ KAPŁANI, KTÓRZY LEKCEWAŻYLI MATKĘ BOŻĄ I WALCZYLI Z NIĄ ZA ŻYCIA

Od października 2021 roku, publikujemy Listę kapłanów w Wielkim Czyśćcu, a dokładniej 201 kapłanów z imienia i nazwiska, oraz stopnia w hierarchii kościelnej, którzy bardzo gorliwie proszą o modlitwę za nimi. Lista ta, zwiększyła się o kolejnych 145 kapłanów. Tak więc, obecnie publikujemy już 346 kapłanów w Wielkim Czyśćcu. Tych kapłanów, jak i wszystkich osób konsekrowanych jest przeogromna ilość, jednak ci „szczęściarze”, którzy są na podanej liście otrzymali od Boga szczególną łaskę, aby ich ujawnić z imienia, nazwiska i stopnia w kapłaństwie. Liczą bardzo na nasze modlitwy, posty, umartwienia, Msze św., itd.

Jeśli ktoś zna rodzinę poszczególnych kapłanów, warto ich poinformować, aby zwiększyli modlitwę za swoim kapłanem.

Ci kapłani wiedzą już wszystko jak żyli i jak postępowali. Jednak w najgorszym stanie i najcięższe kary są dla kapłanów, za Ofiarę Mszy św. [dopuszczanie kobiet do liturgii, udzielanie Komunii św. przez szafarzy, rozdawanie Komunii św. na rękę, na stojąco, itd.] oraz za obrazę Matki Najświętszej i umniejszanie Jej czci, oraz otwartą i skrytą walkę z Jej wizerunkami i miejscami Jej kultu.

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU

czytaj więcej...

2023-02-02 16:25

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

Kto pości o chlebie i wodzie, ten nie będzie głodował. – Bóg Ojciec/Orędzia o Poście II/

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWAOrędzia o poście cz. III

PEŁNE ŻYCIE POKUTNE ZAWIERA SIĘ W

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

W każdy piątek całego roku w Polsce obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Wielu z nas niestety łamie ten nakaz oddając tym samym świadomie cześć wrogowi Jezusa Chrystusa, diabłu.

 

Jeśli chcesz pozwolić sobie na to, czego nie wolno, popełniasz świadomie grzech. Bóg mówi Moje „Tak”, oznacza „Tak”, a Moje „Nie”, oznacza „Nie”. Dyspensy, wyjątki, mała szkodliwość czynów i niekończące się usprawiedliwienia odsuwają nas od życia w Bogu, a tym samym od Zbawienia.

 

Za łamanie Przykazań Bożych i Kościelnych zostaniemy wtrąceni do więzienia pełnego ognia, z którego część już nigdy nie wyjdzie i podzieli los z katami, których ohydy i potworności nie możemy sobie nawet wyobrazić. Wybieramy więc świadomie wieczne potępienie czyli Piekło. Spowiedź jest wyznaniem grzechów, a gdzie jest pokutowanie?, a gdzie jest zadośćuczynienie?, a gdzie jest mocne postanowienie poprawy? Matka Boża mówi, że każdego dnia do Piekła idzie tysiące osób, w tym katolików co najbardziej boli Boga i Jej Serce bo nie czynią pokuty.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Środowy post od mięsa, a dla wytrwałych o CHLEBIE I WODZIE

Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale

LITANIA POSZCZĄCEGO

POST O CHLEBIE I WODZIE ZA OJCZYZNĘ – 27 DZIEŃ MIESIĄCA

czytaj więcej...

2023-02-02 16:19

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2023-02-02 16:19

Pierwszy Piątek Miesiąca – 3 luty

WYNAGRADZAJ BOŻEMU SERCU ZA GRZECHY

„W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak, że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów świętych i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką”. – Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii Alacoque 

” CI WSZYSCY, KTÓRZY JE POBOŻNIE ODPRAWIĄ NIE UMRĄ W GRZECHU CIĘŻKIM I BEZ SAKRAMENTÓW”

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

czytaj więcej...

2023-02-02 16:18

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca lutego

6 DZIEŃ NOWENNY – 3 luty

BÓG OJCIEC: W szóstym dniu nowenny rozważać będziesz ustanowienie Kościoła świętego na Ziemi.

 

Po odkupieniu ludzkości i zesłaniu Ducha Świętego wszystkie łaski, które chciałem wylać na Ziemię, zamknąłem w Kościele świętym, który powstał dla Zbawienia ludzkości. Wszyscy ludzie odkupieni Boską Krwią Jezusa mają prawo wejść do Kościoła i czerpać z niego nieskończone zasoby łask, jakie zostawiłem w nim dla każdej duszy. Warunkiem wejścia do Kościoła i czerpanie z jego bogactw jest jednak wiara we wszystko to, co Kościół określa tzw. Credo – wyznanie wiary. Pierwszą łaską, która umożliwia dostęp do reszty zawartych w Kościele łask, jest Chrzest św. Po nim dopiero dusza ma prawo do czerpania z innych sakramentów. Kościół jest jakby ustanowioną przeze Mnie oazą na pustyni, w której każdy wędrowiec znajdzie odpoczynek i pokrzepienie. W Kościele ukryłem wszystkie Moje skarby i tajemnice, a przede wszystkim jestem w nim obecny Ja sam, Ciałem – to jest Moim Synem i Duchem – to znaczy w Moim Duchu.

Czytaj więcej

2023-02-02 16:17

Kontemplacja Maryi. KRÓLOWA POLSKI. Mój Syn czeka na swoją koronę

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Częstochowa jest Moją stolicą w tym kraju. Jeśli przybędziecie, dam wam dużo łaski, pobłogosławię wam bardzo. Nikt nie stanie wam na drodze, nie ma prawa, bo oto przybywają Moi synowie i Moje córki, aby modlić się do Mnie o Mojego Syna. Dałam wam Mojego Syna, dałam wam Go, służąc Moim życiem i oddałam Go wam na ofiarę za was. Teraz znów proście Mnie, abym wam Go dała, chcecie Go mieć za Króla. A Ja pragnę spełnić wasze pragnienie. Ja również pragnę, aby był wam Królem. Mój Syn czeka na swoją koronę. Czy odmówię wam Mojego orędownictwa? Wydałam Jego święte Ciało, Jego święte człowieczeństwo i Moje matczyne Serce na śmierć krzyżową, czy teraz nie uczynię wszystkiego, abyście mogli oddać Mu chwałę, aby był wywyższony tak, jak tego pragnie?

 

Przybywajcie do Mnie jak do rodzinnego domu [Jasna Góra]. Jestem wam Matką, jestem Matką Syna Bożego, o którego chwałę walczycie. Mój dom jest waszym domem. Nie wierzcie, że jesteście tu niemile widziani. Ja tu jestem Gospodarzem i Ja tu na was czekam, wasza Matka. Nie wszyscy muszą was kochać, są tacy, którzy się was obawiają, ale Ja zawsze na was czekam. Jeśli do Mnie przyjdziecie, będziemy razem się modlić. Stanę przed wami i będę zanosiła wasze prośby do Mojego Ojca. Nie bójcie się. To jest wasze miasto i wasza góra. Wasza Matka czeka tam na was zawsze i gorąco was powita. Chodźcie do Mnie, złóżcie na Moich dłoniach wasze pragnienia, a Ja razem z wami będę prosiła. Tęsknię za wami i za dniem, w którym przestaniecie być uciskani, to jednak jeszcze nie nastąpi. Teraz błogosławię wam Moi wierni synowie i Moje wierne córki, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

czytaj więcej...

2023-02-02 16:11

Ewangelia na dziś – 3 luty 2023 rok

EWANGELIA (Mk 6, 14-29) – Śmierć Jana Chrzciciela

(…)  Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego.

————–

Czy król Herod może nas czegoś nauczyć? Może być dla nas ostrzeżeniem przed złym postępowaniem, przede wszystkim przed uzależnianiem się od człowieka. Lekcja Heroda przynosi nam przerażającą prawdę o każdym z nas. Aby dopuścić się straszliwego grzechu, trzeba najpierw uśmiercić Boga w sercu, zepchnąć Go na dalszy plan, zgładzić w sobie głos sumienia.

 

Jezu, mój Królu, pobudzaj mnie w codziennej modlitwie, abym nie zabijał Bożego głosu, który przemawia do mnie w moim sumieniu, który każe mi iść za Prawdą, którą Ty jesteś.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2023-02-02 16:09

5. warunków dobrej spowiedzi. PIERWSZY PIĄTEK, PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

<— Powrót do czytelni

Sakrament Pokuty (spowiedź) usuwa grzechy, lecz nie usuwa KONSEKWENCJI po grzechu. Konsekwencje pozostają

5 warunków dobrej spowiedzi:

 

– rachunek sumienia,
– żal za grzechy,
– mocne postanowienie poprawy,
– wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź
– zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

św. Faustyna Kowalska o spowiedzi z Dzienniczka

Dziś powiedział mi Pan: „Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja krew i woda, która wyszła z serca Mojego, i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej, zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski.

czytaj więcej...

2023-02-02 16:09

św. Błażej, biskup, męczennik – Błogosławieństwo świec – 3 luty

Pochodził z Sebasty w Armenii. Studiował filozofię. Został lekarzem. Porzucił jednak swój zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w rodzinnym mieście. Podczas prześladowań za cesarza Licyniusza został aresztowany i uwięziony.
Po okrutnych torturach ścięty mieczem około 316 roku.
Patron m. in. kamieniarzy i miasta Dubrownika.

 

Przyzywany podczas chorób gardła, bowiem święty uleczył duszące się dziecko, w którego gardle utkwiła ość. Opiekun zwierząt. Jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.

czytaj więcej...

2023-02-02 16:09

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

SERCE BOŻE

Obietnice Serca Pana Jezusa dane św. Małgorzacie Alacoque

.

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.

.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.

.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.

.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.

czytaj więcej...

2023-02-02 16:09

Sakrament Pokuty (spowiedź) usuwa grzechy, lecz nie usuwa KONSEKWENCJI po grzechu. Konsekwencje pozostają

<— Powrót do czytelni

 

PAN JEZUS: Sądzicie, że umierać na duszy można wielokrotnie bez żadnych konsekwencji, bo dałem wam zmartwychwstanie przez sakrament świętej spowiedzi. Nie. Nie jest to śmierć bez konsekwencji, bo konsekwencje grzechów zawsze zostaną i spowiedź ich nie wymazuje, a co do śmierci duszy, jest ona prawdziwa. Grzesząc umieracie na duszy i nosicie w żywym ciele martwą duszę.

 

Martwa dusza gnije, rozkłada się i cuchnie. (zob. Kontemplacja Ducha Świętego. OŻYWICIEL)  Dusza nie jest mniej realna niż ciało. Dusza jest prawdziwa i prawdziwie umiera ze wszystkimi tego konsekwencjami. Widok ten jest straszny. Gdybyście mogli widzieć rzeczywistość duchową świata, nikt z was nie mógłby dalej żyć, bo wszystkie wasze horrory razem wzięte nie mogą wyobrazić tak strasznego widoku. Jest to świat umarłych za życia, żywych trupów począwszy od dzieci aż po starców. Te stworzenia bez śladu piękna i podobieństwa Bożego w stanie zaawansowanego rozkładu śmieją się i bawią w kawiarniach całego świata. Kupują sprzedają, tańczą i zapamiętale grzeszą. Pokrywają swoją ohydę przystrojonymi ze wszech miar ciałami, ale robactwo już trawi ich duszę.

 

Moje dzieci konsumpcja jest zasłoną, pod którą człowiek ukrywa swoją brzydotę duchową.

czytaj więcej...

2023-02-02 16:09

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Piątek dzień poświęcony NSPJ

2023-02-02 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Owoc skromności

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Duch Święty: Owocem przebywania w świetle Bożym jest skromność. Świadomość własnej znikomości i wielkości Boga pozostawia duszę w postawie pokory nie tylko w czasie modlitwy, ale w całym jej działaniu. Bóg w całym swoim przepychu pozostaje pokorny, to znaczy, że mimo swojej wszechmocności jest skromny.

 

Dusze, które obdarzam Moją łaską, otrzymują w obfitości Moje dary, spośród których szczególnie dar pobożności i bojaźni Bożej uczy dusze pokory. Im bardziej człowiek poznaje Boga, tym mniejszy się widzi w Jego blasku, tym niżej ocenia swoje umiejętności i osiągnięcia, a poznaje raczej, jak wszystko, co przypisywał sobie, jest własnością i łaską Bożą. Dlatego człowiek taki stara się ze wszystkich sił odwrócić uwagę od siebie i skierować ją na Boga. Dotyczy to samego człowieka  jak również jego otoczenia, które szuka idola w człowieku i skłonne jest bardziej do oddawania czci temu, co widzialne, niż Temu, który jest niewidzialny.

czytaj więcej...

2023-02-01 16:23

Boże Narodzenie 2022 w Kaplicy Na Brzegu. SZOPKA GÓRALSKA

czytaj więcej...

2023-02-01 16:19

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 2 luty

Dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca – po raz kolejny mamy szczególną okazję, aby podziękować Panu Jezusowi za sakrament kapłaństwa i za Najświętszy Sakrament, oraz aby modlić się o nowe święte katolickie powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

.

Prośmy Ducha Świętego, aby rozpalił w naszych sercach «gorliwość o dom Pański» i o jego największy skarb, którym nie jest jakiś przedmiot czy teoria, lecz Ciało i Krew naszego Boga i Zbawiciela. Być może moglibyśmy uczyć się tego od św. Ojca Pio z Pietrelciny, świętego czciciela Eucharystii żyjącego w naszych czasach. Oto jego słowa: 

«O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?»”abp. Jan Paweł Lenga.

.

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

czytaj więcej...

2023-02-01 16:18

Codzienna modlitwa za wybranego kapłana

ORĘDZIA O KAPŁAŃSTWIE

ROZWAŻANIA ORĘDZI O KAPŁAŃSTWIE

Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że Ty w swojej miłości obdarzyłeś ks. (imię kapłana) godnością kapłaństwa. Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku.

Powierzam Ci jego dzisiejszy dzień, a Ty mocą Ducha Świętego prowadź, kieruj i bądź z nim. Chroń go od wszelkiego grzechu, umacniaj w pokusach i strzeż w niebezpieczeństwach. Polecam Ci jego duszę i ciało. Polecam jego radości i nadzieję, wszystkie trudy i dolegliwości.

Niech Duch Święty nieustannie przebywa w jego sercu, przebóstwia go i obdarza swoimi darami, aby każdy jego dzień uświęcał Ziemię i uśmierzał gniew Boży.

Niech będzie posłuszny natchnieniom Ducha Świętego, aby wypełniał Wolę Bożą i prowadził dusze pewną drogą zbawienia w Kościele katolickim.

Spraw to, o Duchu Święty, aby był gorliwy w służbie Bożej, wypełniał swoją posługę i sprawował Sakramenty ze świętą bojaźnią, dbając bardziej o to, aby podobać się Bogu niż ludziom. Sprawiaj, aby nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze tobie służył.

Maryjo, Matko Kapłanów, módl się za niego, teraz i w godzinę jego śmierci. Amen.

MODLITWA CODZIENNA ŻERTWY OFIARNEJ ZA KAPŁANA

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 266 dusz poświęconych Bogu

czytaj więcej...

2023-02-01 16:18

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca lutego

5 DZIEŃ NOWENNY – 2 luty

BÓG OJCIEC: W piątym dniu rozważaj łaskę, jaką dałem ci, zsyłając Ducha Świętego.

 

Kiedy otrzymałem okup za twoją duszę i za wszystkie dusze ludzkie, Mój nieprzyjaciel wzmógł swoją walkę przeciwko Mojemu stworzeniu. Z nienawiści do tych wielkich łask, które stały się udziałem człowieka, mordował Moich świętych, pragnąc przynajmniej zabić ich ciała, nie mając już władzy nad duchem. Wylałem więc z Nieba wszechpotężną siłę dla tych, którzy wierzą Mojemu Słowu. Zesłałem im Mojego Świętego Ducha jako wewnętrzną moc dusz świętych, która będzie niepokonana i nieustraszona. Lęk zamieniłem w odwagę, a obawę w waleczność.

Czytaj więcej

2023-02-01 16:18

Modlitwa codzienna – Żertwy ofiarnej za kapłana

ORĘDZIA O KAPŁAŃSTWIE

ROZWAŻANIA ORĘDZI O KAPŁAŃSTWIE

MODLITWA CODZIENNA ŻERTWY OFIARNEJ ZA KAPŁANA

Boże, Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie z całą moją nędzą i ofiaruję Ci moją duszę i ciało. Z miłości do Ciebie kładę się na ołtarzu wraz z Jezusem i Maryją jako ofiara całopalna.

Przyjmij moje cierpienie, cokolwiek mnie spotka, niech uwielbi Ciebie, Ojcze. Nie boję się, bo Ty jesteś Miłością. Wiem, że moja ofiara jest znikoma w zasłudze, ale w połączeniu z najświętszą i nieskończoną Ofiarą Twojego Syna zyskuje moc i wartość nieskończoną. 

Łączę więc moją krew z Jego Krwią, moje łzy z Jego Łzami, mój ból z Jego bólem, moje udręki z Jego udrękami, moją ofiarę z Jego Ofiarą i błagam cię, abyś spojrzał na mnie z litości i przyjął moją modlitwę. Amen. 

CODZIENNA MODLITWA ZA WYBRANEGO KAPŁANA

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 290 Dusz poświęconych Bogu

czytaj więcej...

2023-02-01 16:17

Kontemplacja Maryi. KRÓLOWA POLSKI. Polsko błądzisz. Matka Boża oznajmia swoją wolę wobec Polski

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Chcę oznajmić światu Moją wolę względem Polski, którą wybrałam i która Mnie kocha bardziej niż inne narody. Moje Królestwo jest całe pokryte mgłą. Moi synowie nie widzą nawałnicy, jaka się do niego zbliża. Jesteście jakby uśpieni. Wasze serca są polskie, są Moje, ale wasze oczy nie należą już do Mnie, wasze usta mówią przeciwko Mnie.

 

Polacy, Moje umiłowane dzieci, przebudźcie się! Musicie przejrzeć i zwrócić się do Mnie w modlitwie. Nie chcę być Matką i Królową narodu, który nie oddaje należnej czci Mojemu Synowi. Bądźcie wierni wierze waszych ojców. Nie idźcie za modą światową, bo nigdy jeszcze nie przyniosła wam nic dobrego. Polska zawsze była ostoją dla zbłąkanych, gdzie mogli odnaleźć prawdę i wiarę w żywego Boga. Teraz sami jesteście zbłąkani i idziecie w błędnym kierunku. Ja, Matka wasza, przychodzę do was na tę ziemię, aby was upomnieć i ostrzec. Nie jestem Matką tylko po to, aby za wami orędować, ale również po to, aby was zganić, kiedy nie słuchacie Mego głosu. Choć Polska jest Moją ukochaną córką, muszę wypowiedzieć do niej słowa nagany i upomnienia:

czytaj więcej...

2023-02-01 16:16

Proszę was o dziecięctwo duchowe – Maryja

Dzieciątko Jezus, mające 40 dni – które wraz ze św. Józefem, Moim najczystszym małżonkiem, składam w ofierze w świątyni Pańskiej – jest prawdziwym Bogiem, naszym Zbawicielem, oczekiwanym od dawna Mesjaszem.

Jako Mama zrodziłam Go do życia ziemskiego, lecz to On – jako Stwórca – jest Dawcą życia.

Przez Moje «tak» pozwoliłam Mu wejść w czas, lecz On – jako Wieczny – jest poza czasem.

Tulę Go w Moich ramionach i pomagam Mu, lecz to On wszystko podtrzymuje, gdyż jest Wszechmogący.

Aby wypełnić Boże Pisma, niosę do Świątyni Jerozolimskiej Tego, który jest Odwiecznym Słowem i źródłem Objawienia. Słowo Ojca – Bóg, Stwórca wszechmocny i wszechwiedzący – chciało przyoblec się w słabość, narzucić Sobie ograniczenie czasu. Przyjęło kruchość ludzkiej natury, narodziło się ze Mnie i jak każde dziecko odczuwało wszystkie potrzeby.

czytaj więcej...