Aktualności

2020-09-30 18:09

św. Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica i doktor Kościoła – 1 październik

Najświętsza Panna nie miała najświętszej panny, którą mogłaby kochać. Nie miała tyle szczęścia co my.  św. Teresa z Lisieux

 

Urodziła się w Alençon (Normandia) w 1873 roku, jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowana w pobożnej rodzinie chrześcijańskiej i w internacie benedyktynek w Lisieux, w piętnastym roku życia – za osobistą dyspensą Leona XIII – wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Tam otrzymała imię Teresy od Dzieciątka Jezus. W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość duchowa. Starała się doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości „małą drogą dziecięctwa Bożego”.

czytaj więcej...

2020-09-30 18:08

Litania do Najdroższej KRWI Chrystusa Pana. Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

2020-09-30 18:08

CZWARTEK. Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Panie, Ty zachęcałeś nas, byśmy wołali o nowych pracowników do Twojej Winnicy. Wejrzyj na wiele młodych, odważnych i czystych serc i wlej w nie pragnienie życia tylko dla Ciebie. Pomóż im odczytać Twoją wolę, poznać ją, ukochać i realizować. Udziel im obficie darów Twojego Ducha, aby na drodze swojego powołania nigdy się nie zaparli i nie zawrócili.

 

Maryjo, Mistrzyni życia duchowego i Wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych módl się za nimi. Amen.

czytaj więcej...

2020-09-30 18:08

CZWARTEK. Modlitwy za kapłanów

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;

Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Litania do Chrystusa Kapłana

czytaj więcej...

2020-09-30 18:06

Duch Paraklet. PRZEMIENIENIE PANA JEZUSA NA GÓRZE TABOR

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Matka Boża: Chcę ci powiedzieć o tajemnicy Bożego objawienia na górze Tabor. Dlaczego właśnie tych trzech Apostołów zostało wezwanych na górę i dlaczego im objawiła się moc Boża w ich Mistrzu? Piotr, Jakub i Jan byli najbliżej Bożych tajemnic. Wszyscy trzej zostali wybrani wśród Dwunastu i wszyscy trzej musieli zostać umocnieni dla łask, jakie przygotował im Bóg. Piotr miał stanąć na czele Kościoła, Jan miał zostać Moim opiekunem, a Jakub miał pierwszy przelać krew męczeńską. Wszyscy oni pozostawali wpatrzeni w tajemnicę Jezusa i szczerze pragnęli być Mu wierni. Jednak dla Męki, jaką miał ponieść Mój Syn, wszystkie cuda i znaki zdawały się być zbyt małe. Apostołowie zostali później zmiażdżeni bólem i hańbą.

czytaj więcej...

2020-09-30 18:06

Kobiety noszące nieskromne stroje będą ukarane jeszcze za życia, a potem po śmierci – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Kobiety, które noszą nieskromne stroje, a są to wszystkie, które zamiast ukrywać ciało, uwypuklają  je, wchodzą ze Mną na wojenną ścieżkę. Będą ukarane za grzechy cudze jeszcze za życia, a potem po śmierci. Jeśli zdobędą mężów, nie będą im wierni, a jeśli nie zdobędą, będzie to Moja kara za uwodzenie cudzych mężów. Grzechy cudze są bowiem również cudzołóstwem – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Czystość stanu duchownego zakłada całkowitą wstrzemięźliwość w MYŚLACH, SŁOWACH i UCZYNKACH przez wierność Temu, któremu oddali swoje ciała. Ciała kapłana strzegę jak własnego, a Moja zazdrosna miłość wobec kapłanów pragnie ponad wszystko ich czystości i rozpala się wielkim gniewem na tych, którzy jej nie strzegą. Kapłani powinni unikać wszelkich okazji nie tylko do grzechu, ale nawet do powstania pokus. Jeśli tak czynią, mają we Mnie wspomożyciela i obrońcę. Jeśli kapłan oddaje Mi całkowicie swoją męskość, Ja daję mu skrzydła do unoszenia się ponad tym, co ludzkie.

Nie godzi się mówić o rzeczach nieczystych ustom przyjmującym Ciało i Krew Boga. Nie godzi się patrzeć w sposób nieczysty oczami, które Bóg uformował dla oglądania Go. Strzeżcie się waszej czystości, abyście byli zdolni do oglądania Boga po śmierci, bo każda nieczystość upośledza duszę i oddala ją od Boga. Później tylko żywy ogień może was oczyścić i uzdolnić do oglądania Mnie /ogień czyśćcowy/. Błogosławieni czystego serca – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Bycie pobożnym względem Ciebie święta Dziewico jest pewną zbroją zbawienia, którą Bóg daje tym, których chce zbawić. św. Jan Damasceński

czytaj więcej...

2020-09-29 18:11

Ewangelia na dziś – 30 wrzesień 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 9, 57-62) – Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia

(…) Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.

————–

Dziś Jezus pokazuje nam, co jest przeszkodą w wejściu do Bożego Królestwa. Idąc za Jezusem, stajemy się do Niego podobni: wolni od nieuporządkowanych przywiązań i ambicji (ubodzy), uważni na Jego pragnienia i zaproszenia (posłuszni), gotowi uczynić Go centrum naszego życia (czyści).

 

Jezu, daj mi odwagę pójścia za Tobą, odważnego i radosnego, bez oglądania się wstecz.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-09-29 18:10

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – 250 LAT KAPLICY NA BRZEGU

2020-09-29 18:09

Środa dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu – Na Żywo /on-line/

Wykonując swoje codzienne obowiązki, ofiaruj je jako modlitwę w zjednoczeniu z Chrystusem, którego w tym samym czasie ktoś adoruje w kościołach i kaplicach.

Litania do Najświętszego Sakramentu Ołtarza

Transmisja z Gwiazda Niepokalanej, Światowe Centrum Modlitwy o Pokój, Niepokalanów

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza 

Z Dzienniczka św. siostry  Faustyny o adoracji i łączeniu się duchowo z adorującymi:

czytaj więcej...

2020-09-29 18:08

św. Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła – 30 września

Urodził się około 340 roku w bogatej chrześcijańskiej rodzinie, w Strydonie (dzisiejsza Istria). Studiował w Rzymie. Tam przyjął chrzest z rąk papieża Liberiusza. Po skończeniu studiów udał się do ówczesnej stolicy cesarstwa – Trewiru, gdzie na życzenie rodziny podjął karierę urzędniczą. W kilka lat później w Akwilei został duchownym. Stamtąd udał się do Syrii, gdzie na Pustyni Chalcydyckiej prowadził życie pustelnicze, studiując Pismo Święte i języki wschodnie.

czytaj więcej...

2020-09-29 18:07

Litania do Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Środa dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu

2020-09-28 18:16

św. Michał Archanioł – HETMAN MARYI

MODLITWA PAPIEŻA LEONA XIII DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu

czytaj więcej...

2020-09-28 18:15

święci Archaniołowie Michał (Hetman Maryi), Rafał i Gabriel – 29 września

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi

 

Św. Gabriel Archanioł, po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela. W tradycji chrześcijańskiej przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa. Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa i przy Jego wniebowstąpieniu.
Patron dyplomatów, filatelistów, posłańców, pocztowców, radia i telewizji, telekomunikacji.

 

Św. Michał Archanioł – Hetman Maryi. W chrześcijańskiej tradycji pierwszy i najważniejszy spośród aniołów. Obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba.

czytaj więcej...

2020-09-28 18:14

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi – 29 wrzesień

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

MODLITWA O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i Ziemi, Ty, Który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo.

czytaj więcej...

2020-09-28 18:11

św. Archanioła Michała (Hetman Maryi), Gabriela i Rafała – Święto – 29 wrzesień

EWANGELIA (J 1,47-51) – czytania

WYZNANIE WIARY

ks. Mariusz Krawiec SSP

Wizja otwartego nieba, aniołów i zstępującego Syna Człowieczego to obietnica, jaką otrzymują wierzący w Chrystusa. Wyznanie wiary w Jezusa jako Zbawiciela jest dla nas gwarancją zbawienia. Potwierdzają ją święci mistycy, którzy tak jak św. Faustyna Kowalska mówią o niepojętnej piękności i szczęściu, jakie czekają nas po śmierci (zob. Dzienniczek, 777-778). Zanim osiągniemy niebo, tutaj, na ziemi, musimy dokonywać ciągłych wyborów pomiędzy wiarą a pokusą niewiary, pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co cielesne.

czytaj więcej...

2020-09-28 18:09

Duch Paraklet. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Matka Boża: Pierwsza tajemnica światła przedstawia prawdę o pierwszym z sakramentów, sakramencie, od którego wszystko się zaczyna i bez którego nie istnieją pozostałe sakramenty, a to jest Chrzest święty. Moc Chrztu świętego wynika z dzieła, jakie przyjął na siebie Mój Syn, Zbawiciel świata. Jesus wstępując do wód Jordanu, ukazał ludzkości to, co miało się dokonać w sferze ducha. Mocą Jego Ofiary oczyścił dusze wstępujące do zdroju, w którym On się zanurzył, a więc ci którzy oddają Jezusowi swoje grzechy, zostają ich pozbawieni właśnie w Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat, aby odebrać ludziom ich grzechy i unicestwić je mocą swojej niewinnie przelanej Krwi. Chrzest  święty jest więc już owocem Męki Jezusa Chrystusa, choć w tajemnicach następuje wcześniej, jednak dla człowieka jest już następstwem Męki Syna Bożego.

czytaj więcej...

2020-09-27 18:12

Nowenna do św. Michała Archanioła – HETMANA MARYI – Dzień 9

DZIEŃ IX – 28 września

Święty Michale, sprowadź na łono Kościoła wszystkie zbłąkane owieczki.

Modlitwa dziewiątego dnia nowenny

Błogosławiony archaniele, św. Michale, który, uczyniony rządcą całej ludzkości, jesteś w szczególnej mierze strażnikiem Kościoła katolickiego i jego widomego zwierzchnika, sprowadź na łono tej Oblubienicy Jezusa Chrystusa wszystkie zbłąkane owieczki, niewiernych, Żydów, schizmatyków i grzeszników, ażeby wszyscy oni, złączeni w jedno stado, mogli wiecznie wysławiać najwyższą łaskawość. Zachowaj Kościół na drodze świętości i broń przed wszelkimi wrogami nieomylnego znawcę jego woli, biskupa rzymskiego, ażeby nikt nie opierał się głosowi tego powszechnego nauczyciela, schodząc ze ścieżki zbawienia, a wszyscy, poddani i władcy, ludy i wodzowie, z każdym dniem pogłębiali w sobie poczucie sprawiedliwości, tworząc państwo pokoju i nienaruszalnej zgody, będące odbiciem, zapowiedzią i rękojmią owego doskonałego i wiecznego królestwa, które wszyscy błogosławieni tworzyć będą w niebie z Jezusem Chrystusem.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

czytaj więcej...

2020-09-27 18:11

Ewangelia na dziś – 28 wrzesień 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 9, 46-50) – Nauka pokory

(…) Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki.

————–

Tylko ten, kto pozwala się kochać Bogu, kto jest jak ufne dziecko wobec Niego, przestaje rywalizować, współzawodniczyć, poniżać innych. Kto nie jest przeciw Jezusowi, ten jest z Jezusem, nawet jeśli głosi Ewangelię w innym niż my stylu. Jedność to nie jednolitość. A wspólnota staje się piękna właśnie dzięki różnorodności. Może dziś warto się zastanowić, czy nie wykluczam nikogo ze wspólnoty Kościoła właśnie przez jego odmienność.

 

Jezu, proszę Cię o serce pokorne i otwarte, gotowe przyjmować Twoją miłość, aby móc ją przekazywać innym.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-09-27 18:09

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 28 wrzesień

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi o RODZINIE

AKT ZAWIERZENIA RODZINY MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

O najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Pragniemy, aby cała nasza rodzina żyła zawsze w promieniach Twojego Miłosierdzia, które wywyższamy i błogosławimy. Niech ono dociera do naszych serc i przenika nasze wnętrza, abyśmy mogli lepiej Ciebie poznać i pokochać.

 

czytaj więcej...

2020-09-27 18:08

62. rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły

bp Karol Wojtyła Kaplica Na Brzegu Kasina Wielka

bp Karol Wojtyła o Kaplicy Na Brzegu

28 września 1958 ks. Karol Wojtyła przyjął sakrę biskupią. A w ten sposób wspominał to wydarzenie św. Jan Paweł II:
„Zasadniczym przygotowaniem do moich święceń biskupich były rekolekcje. Odprawiłem je w Tyńcu. Często wędrowałem do tego historycznego opactwa. Tym razem był to pobyt szczególnie dla mnie ważny. Miałem zostać biskupem, byłem już nominatem. Do sakry miałem jeszcze dość dużo czasu… Musiałem wykorzystać je jak najlepiej.

czytaj więcej...

2020-09-27 18:07

św. Wacław, męczennik – 28 września

Urodził się około 907 roku jako syn księcia czeskiego Wratysława I. Został wychowany przez swoją babkę św. Ludmiłę. Po śmierci ojca, mając 18 lat, objął rządy. Starał się o rozszerzenie chrześcijaństwa, popierając misjonarzy. Hojny dla ubogich, życzliwy dla prostych. Miał przeciw sobie opozycję o tendencjach odśrodkowych i tradycyjno – pogańskich. Zginął z rąk siepaczy nasłanych przez rodzonego brata Bolesława Okrutnego w Starym Bolesławcu. Mordu miano dokonać u bram kościoła. Relikwie jego spoczywają w katedrze praskiej.

Św. Wacław jest patronem Czech, Moraw, Pragi, katedry krakowskiej.

czytaj więcej...

2020-09-26 18:12

Nowenna do św. Michała Archanioła – HETMANA MARYI – Dzień 8

DZIEŃ VIII – 27 września

Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych, módl się za nami.

Modlitwa ósmego dnia nowenny

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, któremu pisane jest zadąć w trąbę zapowiadającą Sąd Ostateczny i iść przed Synem Człowieczym i z Jego Krzyżem w Wielkiej Dolinie, spraw, by Pan osądził mnie dobrotliwie i łaskawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, tak by ciało moje mogło zmartwychwstać wśród sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i chwalebnej nieśmiertelności, a duch mój krzepił się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego radość i pociechę dla wszystkich wybranych.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

czytaj więcej...

2020-09-26 18:11

XXVI Niedziela Zwykła (Rok A) – 27 wrzesień

EWANGELIA (Mt 21,28-32)

WIARA OTWIERA BRAMY KRÓLESTWA

o. Jarosław Krawiec

Bardzo dobrze pamiętamy słowa Jezusa, że nierządnice i celnicy będą w raju przed nami. Zbytnio nas one nie szokują, a już na pewno nie gorszą tak, jak musiały gorszyć sprawiedliwych i pobożnych żydów, arcykapłanów i starszych ludu. Gdybyśmy jednak w miejsce „jawnogrzesznic i celników” wstawili naszych osobistych wrogów albo ludzi, których z różnych powodów nie lubimy, to być może nasze zachowanie byłoby podobne do reakcji faryzeuszy. Jak to? On lub ona przede mną?

czytaj więcej...