Aktualności

2019-11-20 17:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2019 rok

2019-11-19 18:13

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ

Koronkę do Najświętszej Maryi Panny od Łez podyktował Pan Jezus Siostrze Amalii współzałożycielce „Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego” w Brazylii 1929r.

 

Pan Jezus powiedział: 
„Módlcie się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę.” 

 

Matka Boża trzymając Różaniec, której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała: „Oto Różaniec Łez Moich. Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła”.

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Na medaliku lub krzyżyku: 
O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w Niebie. Amen.

czytaj więcej...

2019-11-19 18:11

Ewangelia na dziś – 20 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 19, 11-28) – Przypowieść o dziesięciu minach

(…) Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić.

————–

Dziś Jezus pyta, czy jest królem naszego życia. Odpowiedź jest w tym, co czynimy z darami królestwa. Czy posługujemy się nimi w duchu miłości, która jest służbą dla dobra innych? Uznać Boga za Króla to czynić w życiu wszystko dla Jego chwały. Nasze talenty muszą ciągle przynosić zysk na życie wieczne.

 

Panie, chcę Ci dziś na nowo powiedzieć, że jesteś królem mojego życia. Daj mi siłę w walce z lenistwem, abym mógł dobrze używać Twoich darów.

Cała Ewangelia 

czytaj więcej...

2019-11-19 18:09

św. Rafał Kalinowski, prezbiter – 20 listopada

Urodził się w 1835 roku w Wilnie. Ojciec był profesorem matematyki na Uniwersytecie Wileńskim. Po ukończeniu Instytutu Szlacheckiego (1843-1850) podjął studia w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy. Zrezygnował z nich po dwu latach. Przeniósł się do Mikołajewskiej Szkoły Inżynierii Wojskowej w Petersburgu. Po jej ukończeniu (1855) został adiunktem matematyki oraz awansował do stopnia porucznika. Następnie pracował przy budowie kolei żelaznej Odessa – Kijów – Kursk. Z powodów zdrowotnych otrzymał zwolnienie z wojska w 1863 roku. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, objął obowiązki naczelnika litewskiego Wydziału Wojny. Po upadku powstania został aresztowany i osadzony w więzieniu. W wyniku procesu skazano go na karę śmierci. W więzieniu otaczała go atmosfera świętości. Wskutek interwencji krewnych i przyjaciół, a także z obawy że po śmierci Polacy mogą uważać Józefa Kalinowskiego za męczennika i świętego, władze carskie zamieniły mu wyrok na dziesięcioletnią katorgę na Syberii.

czytaj więcej...

2019-11-19 18:08

O rzeczach ostatecznych. ŚMIERĆ – Stefania Fulla Horak

„I wy gotowi bądźcie” – Łk 12, 40

 

W chwili kiedy dusza rozstaje się z ciałem, człowiek — choćby był nieprzytomny, choćby śmierć nastąpiła momentalnie, czy we śnie — ma błysk chwili, na ułamek sekundy, ma świadomość własnej śmierci.

 

I choćby był na tę śmierć przygotowany, choćby jej pragnął i nie lękał się jej przedtem, w tym jednym, rozstrzygającym momencie, uczuje z niczym nieporównaną grozę. Bezpośrednio po śmierci staje dusza przed Sądem Najwyższej Sprawiedliwości. Skończyło się bowiem niewyczerpane dotąd Boże Miłosierdzie. Kto przekroczy granicę życia, staje wobec Jego Sprawiedliwości — samotny, nagi i czeka słusznego wyroku.

.

Do chwili pogrzebu dusza nie oddala się jeszcze od ziemi. Są to ostatnie chwile przed podjęciem kary, czy nagrody, kiedy jej wolno jeszcze niewidzialnie krążyć wśród ludzi.

czytaj więcej...

2019-11-18 18:12

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi – 19 listopad

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

MODLITWA UWOLNIENIA

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią! Wyznajemy Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić! Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!
Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.

czytaj więcej...

2019-11-18 18:11

Ewangelia na dziś – 19 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 19, 1-10) – Nawrócenie Zacheusza

(…) Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.

————–

Bóg nigdy nie odrzuca człowieka, zawsze pozwala się znaleźć. Warto więc szukać Jezusa, zaprosić Go do domu, do swego serca. Nie bójmy się nieustannie zapraszać Jezusa do swojego życia, bo to pozwala doświadczać Jego niezmierzonej hojności. Zapraszany Jezus da nam moc, abyśmy i my zmienili życiowe priorytety i poprawili relacje z innymi ludźmi.

 

Panie, proszę Cię, daj mi, stale odczuwać pragnienie serca, które chce Cię gościć.

Cała Ewangelia 

czytaj więcej...

2019-11-18 18:09

św. Mechtylda z Hackeborn, dziewica – 19 listopad

Urodziła się w Hackeborn w Niemczech. Należy do znanych mistyczek średniowiecza i ma swoje piękne miejsce w kulcie Najświętszego Serca Jezusowego. Kiedy miała zaledwie 7 lat wraz z matką odwiedziła swoją starszą siostrę, Gertrudę z Hackeborn (1251 – 1292), która była wówczas w klasztorze benedyktynek. Dziecku tak spodobało się życie sióstr, że postanowiła tam pozostać. Aż do śmierci przebywała w klasztorze w Helfta. Wyróżniała się wielką inteligencją, pięknym głosem i słuchem muzycznym. Siostrom przyświecała umiłowaniem Chrystusa i duchem modlitwy. Przeżywała stany mistyczne i objawienia, które spisała w „Księdze szczególnej łaski”.

czytaj więcej...

2019-11-18 18:09

bł. Salomea, dziewica – 19 listopada

Była córką Leszka Białego i Grzymisławy, księżniczki ruskiej. Poślubiła księcia węgierskiego Kolomana. Żyła z nim w dziewiczym małżeństwie. W roku 1219 zasiadła z mężem na tronie halickim. Wkrótce potem, po klęsce z wojskami księcia nowogrodzkiego, Mścisława, zostali zmuszeni do rezygnacji z Halicza i udali się na Węgry. W 20 lat później Koloman zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie z Tatarami. Po jego śmierci Salomea wróciła do Polski i w 1245 roku wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza. Ze względu na niebezpieczeństwo najazdu Tatarów jej brat, książę sandomierski i krakowski, Bolesław Wstydliwy ufundował i przeniósł klasztor do Skały pod Krakowem.

czytaj więcej...

2019-11-18 18:07

Cierpienia rozwodników po śmierci

Widziałam w czyśćcu także dusze, które zerwały Sakrament Małżeństwa. Dusze te związane są jakby ognistymi łańcuchami… chcą oderwać się od siebie, aby być swobodne, ale to jest niemożliwe. Im więcej chcą się oderwać tym bardziej cierpią… bo się szarpią… Cierpienie to jest okropne! Gdzie jedna dusza się ruszy tam druga iść musi za nią.

 

Widziałam inne osoby, które zerwały Sakrament Małżeństwa żyjąc w rozpuście, popełniając grzech wiarołomstwa przez powtórne związki cywilne, nielegalnie żyjąc cudzołożyli ciągle popełniając grzech śmiertelny. Osoby te były w świętokradztwie. Dusze ich wtrącone były w takie otchłanie, że patrzyłam z przerażeniem i myślałam, że to dno piekła… panowały tam okropne ciemności. Pytałam, dlaczego są takie ciemności?

 

Dlatego, że miały okazję przejrzeć, a były zaślepione bo i Kościół je nawoływał i wiedziały, że źle postępują… Dusze matek, które pozostawiły swe dzieci bez opieki i poszły za popędem zmysłowym dając zgorszenie swoim własnym dzieciom, tak samo i ojców, którzy nie opiekowali się dziećmi zostawiając żony z dziećmi na pastwę losu miały za to jeszcze dodatkową pokutę: – ciągle miały przed oczyma swoje dzieci, które przez złe wychowanie również poszły na rozdroże… widziały nie tylko swoje własne grzechy ale i grzechy swych dzieci, co sprawiało im wielkie męczarnie… kryły się w czeluściach, aby tego nie widzieć, ale im więcej się ukrywały, tym więcej widziały swoje straszne zbrodnie…

 

Najwięcej cierpiały kobiety, które przez swoją kokieterię i wyuzdanie zdradzały mężów, a innych mężów odciągały od ich żon i ogniska domowego, mimo, że te rodziny żyły przedtem przez wiele lat w najlepszej zgodzie.

czytaj więcej...

2019-11-18 18:07

Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa (MATEK, OJCÓW, LEKARZY I TYCH CO NAMAWIAJĄ)

Niedawno miałam straszne widzenie dusz cierpiących w czyśćcu, które traciły swoje dzieci… widziałam je jak stały, a było ich bardzo wiele a wkoło nich małe kościotrupki i czaszki… ciągle miały je dookoła przed oczyma i nie mogły ich z oczu stracić, bo gdziekolwiek się obróciły, te czaszki o strasznym wyglądzie ciągle do nich przystępowały jako straszne widma… Matki te miały na rękach jakieś szmaty i zasłaniały sobie oczy i całą głowę. Z chwilą jak zakrywały głowę i oczy, aby ich nie widzieć, chusty te nasiąkały krwią i zalewały je tak, jakby na nie spadała fala krwawego deszczu… Matki te strasznie jęczały… jęk był taki, jakoby to była rzeź czy coś podobnego okropnego co nie da się opisać… Niektóre widziałam że ścinano im głowy a te głowy z powrotem im odrastały, aby na nowo się męczyć… w rękach ich było pełno krwi… krew przelewała się z ich rąk.

 

Dane mi było do zrozumienia, że jest to cierpienie za morderstwa, za mordowanie własnych dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat.

Słyszałam nad nimi głosy, że zwierzęta nie były do takich morderstw zdolne jak człowiek, który stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże…

czytaj więcej...

2019-11-17 18:13

bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica – 18 listopada – PATRON MIESIĄCA

W nowym kościele parafialnym w Kasinie Wielkiej znajduje się obraz bł. Karoliny namalowany przez panią Marię Bogacz, artystę malarza

PATRON MIESIĄCA

“Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak! Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest taki zbawczy wstyd, ażeby odkryć, lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości”. Pan Bóg dał nam taką rodzinę, aby nas zawstydzała swoim “życiem z wiary”, odwagą, hartem ducha, heroizmem  i bohaterstwem – bo tych przymiotów charakteru najbardziej dziś potrzeba naszemu narodowi ażeby zdołał obronić swoją tożsamość, swoją kulturę i wiarę – przed potężnymi zagrożeniami, które usiłują nas sobie całkowicie podporządkować  i nami zawładnąć.” – Jan Paweł II

czytaj więcej...

2019-11-17 18:11

Ewangelia na dziś – 18 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 18, 35-43) – Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem

(…) Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.

————–

Moja wiara jest wiarą w obecność Boga żywego. Kiedy słucham słów Ewangelii, wtedy przechodzi Jezus nauczający. Kiedy klękam do modlitwy, wtedy przechodzi Jezus słuchający. Kiedy zaczyna się Msza św., wtedy przechodzi Jezus ofiarujący się za mnie. Kiedy przyjmuję Komunię św., wtedy przechodzi Jezus miłujący. Kiedy pomagam bezinteresownie, wtedy przechodzi Jezus Sługa. Odkrywanie tego wszystkiego jest wchodzeniem na drogę uzdrowienia, jest znakiem mojej żywej wiary. Nie widzieć przechodzącego Jezusa to bardzo groźna, śmiertelnie niebezpieczna ślepota.

 

Wierzę, Panie, że Ty zawsze idziesz obok mnie. Niech Twoja obecność czyni moją wiarę owocną.

Cała Ewangelia 

czytaj więcej...

2019-11-17 18:09

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 18 listopad

MODLITWA ZA ROZBITE MAŁŻEŃSTWA

Święci Zelio i Ludwiku Martin, Wasze małżeństwo było obrazem domowego Kościoła, a Wasze serca były jednym pięknym Tabernakulum. Jako małżeństwo zostaliście wyniesieni na ołtarze, na wzór czystej i pięknej miłości małżeńskiej. Za waszym wstawiennictwem powierzam Bogu wszystkie rozbite małżeństwa.
.
Proszę za te zagubione kobiety, które odeszły od swoich mężów, i za tych mężczyzn, którzy z różnych przyczyn zostawili swoje żony. Proszę, poruszcie ich sumienia, by zapragnęli powrotu i stawienia czoła wszelkim trudnościom. Proszę, by potrafili przyznać się do swoich błędów i gorzko ich żałowali, na rzecz życia w sakramentalnym związku.
czytaj więcej...

2019-11-16 18:11

XXXIII Niedziela Zwykła (Rok C ) – 17 listopad

EWANGELIA (Łk 21,5-19) – czytania

POSTAWMY WSZYSTKO NA CHRYSTUSA!

ks. Witold Wiśniowski SSP

Podziw ogarniający uczniów na widok piękna i wspaniałości świątyni jerozolimskiej staje się dla Jezusa okazją do wypowiedzenia prawdy o przemijalności świata doczesnego. Prawda ta budzi w uczniach niepokój. Pytają Jezusa, kiedy nastąpi koniec. Boski Mistrz nie odpowiada na to pytanie. Wyjaśnia, że poznanie dokładnej daty nie ma dla ludzi znaczenia i nie na tym powinniśmy się koncentrować.

czytaj więcej...

2019-11-16 18:09

św. Elżbieta Węgierska – 17 listopada

Córka Andrzeja II króla Węgier. Mając 14 lat poślubiła landgrafa Turyngii, Ludwika IV. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci. Mąż zmarł podczas wyprawy krzyżowej. Elżbieta, zgodnie z frankońskim prawem spadkowym opuściwszy Wartburg, zamieszkała w Marburgu, gdzie ufundowała szpital.

W 1228 roku złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła habit tercjarki św. Franciszka. Ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym. W 4 lata po śmierci kanonizował ją Grzegorz IX. Jest patronką elżbietanek, III zakonu św. Franciszka, Niemiec, Węgier. 

Jej imię przyjęło jako swoją nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich.

czytaj więcej...

2019-11-16 18:08

3. Światowy Dzień Ubogich – 17 listopad

Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie” (Psalm 9, 19)

 

Słowa te odnoszą się tak naprawdę do miłości Boga do ubogich. Ojciec Święty Franciszek w przesłaniu  na Światowy Dzień Ubogich napisał: „Opis działania Boga na rzecz ubogich to powtarzający się temat Pisma Świętego. On jest tym, który słucha, interweniuje, broni, wykupuje, zbawia… Zatem biedak nie napotka nigdy Boga obojętnego albo milczącego wobec jego modlitwy”.

 

Dziś Bóg działa poprzez konkretnego człowieka, któremu najpierw daje w sumieniu poznać swoją wolę, aby każdy kto w Niego wierzy i kocha Go, pomagał ludziom najbardziej potrzebującym, w myśl słów zapisanych w Ewangelii: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)

czytaj więcej...

2019-11-15 18:13

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 16 listopad – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Maryja uczy …patrzeć w przyszłość z pełnym zawierzeniem Bogu(…) w osobistym doświadczeniu Maryi zawierzenie Bogu zyskuje wciąż nowe uzasadnienia… Maryja niezmiennie ufała.

.

Chciejmy zawierzyć Bogu swoje życie tak, jak Maryja; oddając Mu każdą chwilę, myśl, pragnienie.

Chciejmy pozwolić się Mu poprowadzić przez drogi najprostsze z możliwych, pełne łaski i prawdy, że On – Jezus jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

.

Maryjo, Matko mego  Zawierzenia, wspieraj nas  na tej drodze łaską ufności Bogu do końca.

czytaj więcej...

2019-11-15 18:12

Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matka Miłosierdzia – 16 listopada

Podobnie jak od siedmiu wieków Matka Boża Częstochowska na Jasnej Górze, tak Pani Ostrobramska, Matka Wschodu i Zachodu, od ponad trzystu lat króluje z wysokości swojego nadbramnego wzniesienia całej ziemi litewskiej, białoruskiej i polskiej. „Świeci” blaskiem wspaniałych szat przez okna kaplicy nad Ostrą Bramą, widoczna z daleka.

Nie istnieją sprawdzone dane o pochodzeniu obrazu i jego autorze. Przypuszcza się, że to wybitne dzieło namalowano w pierwszych latach XVII wieku. Wtedy bowiem pośród murów otaczających Wilno, nad jedną z dziewięciu bram, zwaną Miednicką albo Ostrą, zawieszono od strony wewnętrznej wizerunek Matki Bożej, zaś od zewnątrz – obraz Chrystusa Salwatora (Zbawiciela) z kulą ziemską w ręku. Po zbudowaniu na bramie specjalnej kaplicy w 1672 r. procesjonalnie wprowadzono do niej obraz Najświętszej Panny, który od tego czasu stał się przedmiotem wielkiego kultu. Nabożeństwo spotęgowało się wyraźnie po pożarze Wilna w 1706r., kiedy wielu mieszkańców miasta doznało szczególnej pomocy Królowej Miłosierdzia.

czytaj więcej...

2019-11-15 18:11

Ewangelia na dziś – 16 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 18, 1-8) – Wytrwałość w modlitwie

(…) W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

————–

I dziś można spotkać ludzi, w życiu których nie widać bojaźni Bożej i szacunku dla innych. Dlaczego tym, którzy nie przejmują się Bogiem ani ludźmi, wszystko w życiu wychodzi, a my, którzy chcemy czynić dobro, borykamy się z tyloma problemami? To sytuacja próby naszej wiary, aby nie iść za ich przykładem, lecz umacniać się w miłości do Boga i bliźniego. Człowiek wytrwałej modlitwy wobec ludzkich niesprawiedliwości szuka odpowiedzi i sprawiedliwości tylko u Boga. 

Cała Ewangelia 

czytaj więcej...

2019-11-15 18:10

Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Sobota dzień poświęcony Matce Bożej

2019-11-15 18:09

św. Gertruda Wielka – 16 listopad

7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś Maryjo

Urodziła się w 1256 roku w Turyngii. Gdy miała 5 lat, powierzono ją ówczesnym zwyczajem na wychowanie benedyktynkom w Helfta. Spędziła tam cale życie. Najpierw jako uczennica, zdobywając solidne wykształcenie humanistyczne i teologiczne, później jako mniszka. Jest jedną z największych mistyczek chrześcijaństwa.

czytaj więcej...

2019-11-15 18:08

7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ku czci Najdroższej KRWI Jezusa Chrystusa

Jezus przekazał następujące obietnice tym, którzy przez 12 lat będą odmawiać

7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś Maryjo:

1. Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.
2. Będzie zaliczony do grona największych świętych, jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową.
3. Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie trzy Dusze w stanie Łaski Uświęcającej, według jego wyboru.
4. Dusze jego krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do Piekła.
5. Będzie powiadomiony przed swą śmiercią.

.

Uwaga: Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła, zaliczone będzie jakby odmówiła je w całości.

czytaj więcej...