Aktualności

2018-01-15 18:33

Najświętsza Maryja Panna Królowa Pustelników – 16 styczeń

W Zakonie Paulinów 16 stycznia obchodzone jest święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Pustelników, Matki i Opiekunki Zakonu. Święto pod tym tytułem, obchodzone przed odnową liturgiczną Soboru Watykańskiego II, zatwierdziła Święta Kongregacja Obrzędów 29 stycznia 1963 r.

Nasza rodzina paulińska wyraża przez ten obchód swą wielką wdzięczność dla Najświętszej Maryi Panny za Jej opiekę nad nami, zgodnie z artykułem 20. naszych Konstytucji: „W posługiwaniu naszego zakonu od początku jego istnienia Maryja spełniała wyjątkową rolę. Była obecna w życiu i działalności paulińskiej. Zakon nasz czcił Ją zawsze jako Matkę, Panią i Królową oraz gorliwie szerzył to nabożeństwo.

czytaj więcej...

2018-01-14 18:18

św. Arnold Janssen, prezbiter – 15 stycznia

Urodził się 5 listopada 1837 r. w Goch w Niemczech. Wychowywał się w katolickiej rodzinie wraz z pięcioma braćmi i dwoma siostrami. Jego ojciec często wskazywał na potrzebę głoszenia Ewangelii na całym świecie. Jako młodzieniec, Arnold interesował się naukami przyrodniczymi. Po odbyciu studiów, zdobył uprawnienia nauczyciela w tej dziedzinie. Rozpoczął wówczas studia teologiczne i w 1861 r. przyjął święcenia kapłańskie jako kapłan diecezjalny. Został skierowany do uczenia w szkole w Bocholt.

czytaj więcej...

2018-01-13 18:26

II Niedziela Zwykła (Rok B) – 14 stycznia

EWANGELIA (J 1,35-42) – czytania

PODZIELIĆ SIĘ PRAWDĄ

ks. Zbigniew Kapłański

Jeśli ktoś odnajdzie sens życia lub jakąś prawdę czy inne dobro, to albo chce je zachować dla siebie albo chce się nim podzielić. Zachowując dobro i prawdę dla siebie, sami je w jakimś sensie niweczymy i tracimy, dając tym samym dowód, że nie są to wartości prawdziwe.

czytaj więcej...

2018-01-13 18:22

104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – 14 styczeń

“Przyjmować, chronić, promować i integrować
imigrantów i uchodźców

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 2018 R.

czytaj więcej...

2018-01-12 18:33

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 13 stycznia – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Odmawianie Różańca podoba się Niepokalanej Pani naszej bez miary. Już samo Zdrowaś, które zgotowało Jej szczęście i rozkosz niebieską, tak Jej jest miłe, że św. Bernardyn ze Sieny pisze:

„I gdybyś po tysiąckroć razy w ciągu dnia pozdrawiał Maryję pozdrowieniem anielskim, to Ona pozdrawiałaby cię nawzajem po tysiąckroć razy z nieba”.

 

Jeśli każdego dnia przynajmniej jeden dziesiątek Różańca św. złożymy u stóp godnej uwielbienia Królowej, a można to uskutecznić nawet podczas cichej drogi, to wierz, iż nigdy nie będziesz tego żałował. Zwłaszcza w godzinę śmierci!

Boża Rodzicielka woła także do nas:

„Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka”

czytaj więcej...

2018-01-12 18:19

św. Hilary z Poitiers, biskup, doktor Kościoła – 13 styczeń

Życie św. Hilarego świadczy o tym, że już w pierwszych wiekach chrześcijanie odmawiali każdego dnia sto pięćdziesiąt Psalmów, dzieląc je na trzy części i odmawiając rano, w południe i wieczór. Podział ten znał już Hilary z Poitiers.

Możemy zatem widzieć w nim patrona Różańca Świętego, gdyż modlitwa ta powstała ze zwyczaju dzielenia Psałterza na trzy części.

czytaj więcej...

2018-01-10 18:33

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 12 styczeń – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

O Jezu,

Ty przyjmując ludzką naturę,

stałeś się naszym Bratem,

pełnym miłości i dobroci.

Twoje braterskie Serce

podniosło nas do godności dzieci Bożych

i uczyniło dziedzicami Królestwa Niebieskiego. 

Obsypałeś nas, o Jezu, niezliczonymi łaskami i darami.

A my tak często zapominamy o tych wielkich dobrodziejstwach!

Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami.

czytaj więcej...

2018-01-09 18:30

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 11 stycznia – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia źródłem świętości

Jezu Chryste, Arcykapłanie Nowego Przymierza, święty, niewinny, niepokalany w Najświętszym Sakramencie, Sam oddałeś nam siebie słabym i grzesznym ludziom, aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas swoim świętym ludem, czystym i dojrzałym do czynienia dobra.

 

Czczę Cię, Chryste, w Najświętszym Sakramencie i z podziwem uwielbiam Twoją niepojętą miłość, która kazała Ci pozostać z nami pod nikłą postacią chleba, aby nas uczyć miłości szlachetnej, bezinteresownej i ofiarnej i prowadzić nas, grzesznych ludzi, drogami świętości.

.

Spraw, Panie Jezu Chryste, abym brzydził się każdym grzechem, bo niweczy moją świętość, i abym panował nad pokusami, które prowadzą do grzechu. Spraw natomiast, abym kochał Twoje Prawo i gorliwie Ci służył przez wszystkie dni mego życia, a kiedyś z aniołami wychwalał Twoje niezgłębione miłosierdzie.

czytaj więcej...

2018-01-08 18:55

Podczas Mszy Świętej klękasz wśród legionu aniołów

W godzinie twojej śmierci będziesz miał największe pocieszenie za uczestnictwo w licznych Mszach św., ponieważ każdą Mszę św., zabierasz ze sobą na sąd. One będę wstawiać się za tobą. Proporcjonalnie do gorliwości, z jaką w nich uczestniczyłeś, twoja doczesna kara w czyśćcu będzie zmniejszona.

Msza św. gładzi grzechy lekkie, których nigdy nie wyznałeś na spowiedzi i Szatan w ten sposób będzie osłabiony wobec ciebie.

Uczestnicząc we Mszy św., przyczyniasz się do najbardziej skutecznej pomocy Duszom czyśćcowym. Jedna Msza św., w której uczestniczyłeś w czasie życia ma większe znaczenie niż wiele innych ofiarowanych za ciebie po śmierci.

czytaj więcej...

2018-01-08 18:50

Największy z Cudów film animacja

„Największy z cudów” to porywający, pełnometrażowy film animowany dający nowe spojrzenie na cud, jakim jest Msza Święta Kościoła katolickiego z aniołami i demonami w tle.

„Największy z cudów” po mistrzowsku ukazuje niewidoczne aspekty wiary katolickiej. Dzięki swoim aniołom, bohaterowie zaczynają rozumieć słowa papieża Benedykta XVI, które znalazły się w wywiadzie „Światło Świata”, jaki przeprowadził z nim niemiecki dziennikarz Peter Seewald. Tak mówił Ojciec Święty o Eucharystii: „Tu dzieje się coś wyjątkowego. On tu jest. Ten, przed którym padamy na kolana!”.

czytaj więcej...

2018-01-08 10:18

124. urodziny św. Maksymiliana Marii Kolbe – 8 styczeń

św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik urodził się 8 stycznia 1894 roku w  Zduńskiej Woli koło Łodzi. 

czytaj więcej...

2018-01-07 22:01

2018-01-07 18:19

Okres zwykły w roku liturgicznym – od 8 stycznia

34 tygodnie zwykłe

Oprócz okresów mających własny charakter zostają 33 lub 34 tygodnie w ciągu cyklu rocznego, w które nie obchodzi się żadnej szczególnej tajemnicy Chrystusa, lecz wspomina się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele. Ten czas nazywa się okresem zwykłym.

Okres zwykły zaczyna się w poniedziałek, który następuje po niedzieli Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową.
Część druga tego okresu zaczyna się w poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego i kończy się w sobotę po Uroczystości Chrystusa Króla a przed I Nieszporami 1. Niedziela Adwentu.

W liturgii tego okresu używamy szat koloru zielonego.

czytaj więcej...

2018-01-06 19:00

Odeszli do Domu Pana w 2017 roku

Wspominamy zmarłych w roku 2017, o których śmierci informowaliśmy na naszej stronie:

Cmentarz Parafialny w Kasinie Wielkiej

czytaj więcej...

2018-01-06 18:25

Chrzest Pański (Rok B) – 7 styczeń

EWANGELIA (Mk 1,6b-11) – czytania

KIEDY ZOSTAŁEM OCHRZCZONY?

ks. Mariusz Habiniak

Chrzest Jezusa nad Jordanem jest objawieniem się Trójcy Świętej. Chrystus, przyjmując go, uniżył się jako sługa i baranek. Przyjął na siebie grzech świata. Chrzest z rąk Jana jest w pewnym sensie pierwszą stacją drogi krzyżowej Jezusa, która przez śmierć zaprowadzi Go do chwały zmartwychwstania.
Prawie każdy z nas wie, kiedy się urodził, natomiast niewielu pamięta i świętuje datę przyjęcia chrztu świętego. W perspektywie wiary i zbawienia dla ucznia Jezusa data chrztu powinna mieć znaczenie większe niż data urodzin.
czytaj więcej...

2018-01-06 18:20

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

W dniu dzisiejszym Kościół celebruje pamiątkę chrztu Chrystusa w Jordanie. Warto dziś wspomnieć własny chrzest. Dziękujmy Bogu za ten pierwszy otrzymany przez nas sakrament, bo dzięki niemu staliśmy się członkami Kościoła i zostaliśmy obdarzeni łaską nowego życia w Jezusie Chrystusie.

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

czytaj więcej...

2018-01-06 18:19

Chrzest Pański

W ósmym dniu po uroczystości Narodzenia Pana Jezusa Kościół obchodzi uroczystość Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego – Trzech Króli – Kościół ukazuje nam nową tajemnicę – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

czytaj więcej...

2018-01-06 18:18

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 7 styczeń

Papież św. Jan Paweł II zachęcał w encyklice Ecciesia de Eucharistia do kultu eucharystycznego i do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi (por. nr 26). W liście apostolskim Mane nobiscum Domine Papież pisał: „Niech wspólnoty zakonne i parafialne podejmą szczególne zobowiązanie do adoracji eucharystycznej poza Mszą św. Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie” (nr 18). Idąc za wskazaniami Ojca Świętego zaleca się, aby w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy św. dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu i odprawić adorację eucharystyczną połączoną z błogosławieństwem sakramentalnym.

czytaj więcej...

2018-01-05 18:28

Pierwsza Sobota Miesiąca – 6 styczeń

Wynagradzaj Niepokalanemu Sercu za grzechy

Święta Maryjo,

Ciebie Bóg Wszechmogący stworzył

w sprawiedliwości,

aby objawiać w Tobie wielkie miłosierdzie Swoje

i Swoją chwałę. 

Wysławiamy Niepokalane Poczęcie i Twoje Serce,

które Duch Święty obdarzył pełnią łaski,

a zarazem wyznajemy, żeś godna czci i chwały.

Dlatego na wynagrodzenie Twemu Sercu  za zniewagi Twojego Imienia

modlimy się Pozdrowieniem Anielskim: 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą ….

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

czytaj więcej...

2018-01-05 18:25

Objawienie Pańskie (Trzech Króli) – Uroczystość – 6 styczeń

EWANGELIA (Mt 2,1-12)

MĘDRCY W BETLEJEM

abp Stanisław Nowak

W święta Bożego Narodzenia cieszyliśmy się, że Bóg stał się człowiekiem i narodził się z Maryi Dziewicy w ubogiej stajni w Betlejem. W uroczystość Objawienia Pańskiego serca nasze wypełnia radość, że Bóg objawił swego Syna wszystkim narodom, które oddały Mu pokłon w osobach Mędrców ze Wschodu. Spełniły się w ten sposób słowa psalmu: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

czytaj więcej...

2018-01-05 18:19

Objawienie Pańskie – Trzej Królowie – 6 stycznia

Objawienie, nazywane z grecka Epifanią, oznacza zjawienie się, ukazanie się bóstwa w ludzkiej postaci. W liturgii zachodniej akcent uroczystości Objawienia pada na Trzech Królów. Pokłon mędrców, których do Jezusa przywiodła gwiazda, wskazuje, że cały wszechświat (gwiazda, a więc kosmos) został poruszony narodzeniem Chrystusa. Przybywają do Niego poganie (mędrcy), aby oddać cześć Bogu. Wydarzenie wskazuje na możliwość poznania Boga dzięki rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku.

czytaj więcej...

2018-01-04 18:26

Pierwszy Piątek Miesiąca – 5 styczeń

Wynagradzaj Bożemu Sercu za grzechy

„W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak, że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów św. i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką”. – Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii Alacoque

” CI WSZYSCY, KTÓRZY JE POBOŻNIE ODPRAWIĄ NIE UMRĄ W GRZECHU CIĘŻKIM I BEZ SAKRAMENTÓW”

czytaj więcej...