Aktualności

2023-01-09 16:15

ORĘDZIA O POŚCIE. Zapowiedź łaski Orędzi o poście

ORĘDZIA O POŚCIE

Bóg Ojciec: Powiedziałem ci jedno, że aby być skutecznym świadkiem Mojej miłości, potrzebujesz wiernie zachowywać Moje Prawo, modlić się i pościć. Ponieważ samym mówieniem człowiek nie zdoła nawrócić serca grzesznika. Słowo i łaska działają w duszy utwierdzonej w prawdzie, a dusza zostaje utwierdzona w prawdzie dzięki swojej współpracy z łaską, to znaczy przestrzegając z pilnością Przykazań Bożych, modląc się i poszcząc. Przestrzeganie przykazań Bożych jest podstawą i absolutną koniecznością do zyskania przychylności Boga. Dlatego tę kwestię omówiłem jako pierwszą i jej poświęciłem ostatnie miejsce. Jeśli chcesz otrzymać łaskę nawrócenia dusz poprzez swoje świadectwo, musisz poznać Prawo Boże, przyjąć je i pokochać, aby przestrzegać go z gorliwością w swoim życiu. Teraz, Moje dziecko, kiedy objaśniłem tę kwestię, chcę zająć się pozostałymi dwoma zagadnieniami, które są ze sobą ściśle związane. To modlitwa i post. Nie będę mówił o modlitwie, bo na to przyjdzie jeszcze czas. Chcę za to dokładnie omówić post, a przez to dać łaskę tym, którzy wciąż nie mają dość siły i odwagi, aby go podjąć. Poszczących chcę umocnić i pogłębić ich świadomość, niejako udoskonalić ich ofiarę, którą otrzymuję. Dlatego rozpocznę Moje Orędzia o poście, abyście głębiej zrozumieli, czym jest post i po co macie pościć. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

LITANIA POSZCZĄCEGO

Akt strzelisty w chwili słabości w czasie postu

Piątek dniem postu od mięsa i o chlebie i wodzie

Środowy post od mięsa i o chlebie i wodzie

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 

***      ***      ***

5. warunków dobrej spowiedzi

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

Nowenna do Krwi Chrystusa

Modlitwa do KRWI Chrystusa – codzienna

Godzina Święta z czwartku na piątek

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

czytaj więcej...