Aktualności

2023-01-04 16:16

ORĘDZIA O POŚCIE. Spędzanie postu na wpatrywaniu się w obraz bestii

ORĘDZIA O POŚCIE

Św. Paweł Apostoł: Wprowadzenie między Chrystusa a Jego członki obcych ciał jest ciężką chorobą, która zagraża Kościołowi. Coraz więcej chrześcijan grzeszy, wprowadzając do swojego życia bożki. Mając pieczęć ukrzyżowanego Chrystusa na sercu, wolą raczej ufać temu, w czym pokładali nadzieję pierwotni ludzie, którym nikt nie głosił Ewangelii. Więcej liczą na siły przyrody niż na Chrystusa i łaskę płynącą z krzyża. Większym uznają złego ducha niż Ducha Świętego, który jest Stwórcą wszystkich duchów. 

Duch Święty działa w Kościele Bożym przez sakramenty. Otrzymują Go wszyscy, którzy w Niego uwierzyli i których Kościół uznał za godnych. Tymczasem nie szuka się wśród was Ducha Prawdy, ale ducha rozrywki. Duch Święty nie będzie działał dla zbawienia tłumu, bo przychodzi z Nieba z łaską płynącą z krzyża Zbawienia. Czy Chrystus poniósł śmierć dla waszej uciechy? Czy dał się ukrzyżować, aby zainteresować was swoją mocą? Dzieci traktujcie poważnie rzeczy Boże, bo dary Boże nie są do zabawy. Chrystus to sprawa życia i śmierci rodzaju ludzkiego. To sprawa egzystencji świata i życia wiecznego całych narodów. Znaki Boże są nam dane na umocnienie naszej wiary. 

Tymczasem niektórzy z was sądzą, że wierzyć to znaczy tylko tyle, że nie odrzuca się usłyszanego słowa. Wierzyć to znaczy jednak nie grzeszyć, bo kto uwierzył Chrystusowi nie może grzeszyć. Duch Święty nie działa przez grzeszników, ale przez świętych. Grzech trzeba odrzucić, jako zło oddzielające człowieka od Boga. Uwierzyć oznacza odrzucić ze swojego życia to wszystko, co kłóci się z wiarą. Nie da się pogodzić Chrystusa z żadnym bożkiem ani Ducha Świętego z duchem świata. Część z was oczekuje cudów, ale tkwi jedną nogą w starym życiu i jego złych przyzwyczajeniach. Chcecie otrzymać Ducha Świętego, karmiąc się duchem świata. A świat, w którym żyjecie, wpatrując się w jego obraz (chodzi o telewizor), to hołd słany żywiołom, horoskopy, zabobony, bluźnierstwa, kłamstwa, zawiść, chciwość, zdrada, nieczystość, obrażanie Chrystusa przez nieczystość i wyuzdanie, morderstwa, kult ciała i tysiące pogańskich wzorców, którymi żyjecie, niszcząc delikatnie jak podmuch wiatru dary Ducha Świętego. 

Odwróćcie się od zła. Zamknijcie oczy na grzech, który obraża Boga. Mieszka w waszych ciałach żywy Bóg, Duch Święty, który udaje, że śpi, aby nie słuchać tego, czym Go karmicie całymi godzinami. Jeżeli chcecie Go obudzić, musicie zrezygnować ze świata, który każe oddawać sobie pokłon przez obraz, który zawiesiliście nad swoimi głowami i sądzicie, że da się go pogodzić z krzyżem. Chrystus umarł na nim za te grzechy, które pokazuje wam świat, abyście przestali rozumieć Chrystusa, a Jego śmierć uznali za niedorzeczność. Strzeżcie się obcować z grzechem. Gdyby nie dzieliło was od niego szkło, gorszylibyście się i uciekali od rzeczywistości tak gorszącej, ale skoro dzieli was szklana powłoka, mówicie, to nie jest rzeczywistość. A ja wam mówię, wpuściliście do swoich domów grzech, bo szkło nie jest dla niego przeszkodą. Zły duch ma moc przechodzenia przez ściany, a więc również przez szkło. 

Zastanówcie się nad tym poważnie, bo jeżeli wasze posty odbywacie, wpatrując się w obraz bestii, a oczekujecie na zstąpienie Ducha Świętego, nie rozumiecie, Kim jest Duch Święty i czym jest wasza wiara. Bo nie da się pogodzić sprawiedliwości z nieprawością ani grzechu ze świętością, tak jak nie może światło dawać ciemności ani ciemność światła. Już czas potraktować poważnie Chrystusa i Jego Ducha, odrzucając to, co nie pozwala Mu rozkwitnąć łaską w waszych sercach. Amen. 

Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

LITANIA POSZCZĄCEGO

Akt strzelisty w chwili słabości w czasie postu

Piątek dniem postu od mięsa i o chlebie i wodzie

Środowy post od mięsa i o chlebie i wodzie

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 

***      ***      ***

5. warunków dobrej spowiedzi

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

Nowenna do Krwi Chrystusa

Modlitwa do KRWI Chrystusa – codzienna

Godzina Święta z czwartku na piątek

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

czytaj więcej...