Aktualności

2022-12-05 16:15

ORĘDZIA O POŚCIE. Ofiara dusz czystych

ORĘDZIA O POŚCIE

Pan Jezus:  Czas postu to czas ciszy. Wokół ciebie jest mnóstwo rzeczy do załatwienia, a post pomaga ci zobaczyć twoje życie z perspektywy wieczności. Ukazuje ci jak wiele rzeczy, które robisz, robisz bez wyraźnej konieczności. Postaraj się dziś nie robić rzeczy niepotrzebnych. Odpocznij od tego wszystkiego, co uważasz, że musisz. Czas postu jest czasem modlitwy. Zajmij się więc jedną rzeczą, nie tysiącem spraw. Postaraj się poświęcić jakiejś konkretnej rzeczy. 

Poszczenie jest sposobem życia. To nie są dwa dni wyjęte z życia, jak to wiele z was postrzega. Jest dokładnie odwrotnie. Właśnie te dwa dni sprawiają, że cały tydzień pracy nabiera właściwego kształtu. Jest podporządkowany rzeczom wyższym, a więc nie tylko niedziela, która wyznacza czas pracy, spotkań i planów na cały tydzień, ale również te dwa dni szczególnej modlitwy i ofiary podporządkowują twoje życie, aby nie okazało się ono na koniec bezmyślną bieganiną wokół spraw do załatwienia, zarabiania, wydawania i koniecznościami dnia codziennego. 

To są dni zwrócenia się do Boga, oddalenia spraw, ludzi, przyjemności i wielu innych rzeczy takich jak sport, podróże, zakupy, rozrywka. W tych dniach przypominasz sobie, że żyjesz dla celów wyższych. Żyjesz dla Boga i pragniesz pełnić Jego Wolę. Zajmowanie się bardziej Bogiem niż sobą, a to wymuszają te dni, przynosi duszy upragniony pokój i wyznacza cele na przyszłość. Te dni zatrzymują pęd świata w twoim konkretnym życiu i powtarzają ci: Stop. Pamiętaj, że żyjesz dla Boga i tylko to ma wartość w Twoim życiu, co czynisz na chwałę Boga i zgodnie z Wolą Bożą. Dzięki temu dni postu są strażnikami życia człowieka. Przypominają mu, dokąd powinien dążyć, i uzmysławiają, gdzie się obecnie znajduje i czy cel, do którego dąży, jest na pewno zgodny z Wolą Bożą. 

Post jest łaską dla dusz czystych. Ten, kto pogrążony jest w grzechu, nie otrzyma łaski postu i nie będzie dla niego możliwym poszczenie według Mojej Woli. Aby pościć, musicie mieć czyste dusze i wykonywać Wolę Bożą (10 Przykazań Bożych). Jeżeli żyjecie w sposób, który lekceważy 10 Przykazań Bożych, nie otrzymacie łaski, a nawet gdybyście pościli, a nie dążyli do wypełniania Mojej Woli, post nic wam nie da. To ofiara, którą przyjmuję od dusz czystych, ponieważ pierwsze przykazanie brzmi: Nie będziesz miał cudzych Bogów przede Mną. Jeśli więc dusza ludzka pełna jest obcych bożków i stawia sobie coś ponad Boga i Jego Prawo, jej ofiara jest kpiną. Ofiarę przyjmuję tylko od dusz, które wypełniają Moją Wolę. 

Post może być narzędziem pokuty dla grzesznika i sposobem wypraszania łaski nawrócenia, jeśli z taką intencją jest podejmowany. W innym przypadku jest bezcelowy i nie ma wartości, bowiem nic nie jest ważne nad Moją Wolę, a Moja Wola wyraża się w 10 Przykazaniach Bożych. Nie jest więc sposobem na życie dla grzeszników, który zjednuje łaskę. Post postowi nie równy, bo nie same czyny, ale ich intencje czynią je miłymi Bogu. Post wymusza więc przyjrzenie się własnemu życiu i dążenie do wypełniania w nim Woli Bożej. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

LITANIA POSZCZĄCEGO

Akt strzelisty w chwili słabości w czasie postu

Piątek dniem postu od mięsa i o chlebie i wodzie

Środowy post od mięsa i o chlebie i wodzie

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 

***      ***      ***

5. warunków dobrej spowiedzi

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

Nowenna do Krwi Chrystusa

Modlitwa do KRWI Chrystusa – codzienna

Godzina Święta z czwartku na piątek

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

czytaj więcej...