Aktualności

2022-12-21 16:16

ORĘDZIA O POŚCIE. Armia Maryi

ORĘDZIA O POŚCIE

Matka Boża: Chcę powiedzieć o roli, jaką przeznaczył Mi Bóg w tych czasach, kiedy z wielkim smutkiem spogląda na Ziemię. Na tej Ziemi, zasadzonej Jego miłosierną ręką, rozrasta się grzech tak wielki, że przesłania już słońce, którego promienie z trudem przebujają się przez skorupę niewiary i nieprawości. 

Moja córko, nigdy jednak nie mogę powiedzieć, i ty też nigdy tego nie mów, że nie ma już nadziei. Nadzieja jest zawsze, bo zawsze jest Bóg, a Bóg jest nadzieją ludzkości. Gdyby Bóg nie pragnął zbawić człowieka i ocalić świata, nie objawiałby swojego Syna. Nadzieja więc jest i pozostaje zawsze, pomimo wszelkich wydarzeń w świecie. Chcę ukazać wam, jak szukać tej nadziei, którą tracicie, patrząc na poczynania rządzących. 

Ziemia rządzi się swoimi prawami na Ziemi, ale Niebo panuje nad Ziemią, nie odwrotnie. Ziemia jest więc zawsze poddaną swego Pana. Chcę zaprowadzić pokój, zwyciężając świat przez Moje Niepokalane Serce. Świat będzie walczył ze Mną i tymi, którzy należą do Mnie, ale nie może Mnie zwyciężyć, ani tych, którzy się Mi zawierzyli. Walka, prawdziwa walka, która toczy się w świecie, to walka między światem zła i dziećmi prawdy. Doznajecie ucisku, aby objawiła się w was chwała Boża. Prowadzę was na wojnę z niewidzialnymi siłami zła, które chcą was zwyciężyć, jednak pozostają niewidzialne dla świata zmysłów, nie dla Mnie. Widzę zło, które snuje złowrogie plany, i znam siłę, która może się im przeciwstawić. Jeśli pozostaniecie bardzo blisko Mnie, zawsze będziecie podążać dobrą drogą i nie poddacie się zwątpieniu. Ja znam zawsze wyjście i potrafię przeprowadzić was przez ten czas ciemności. Los Moich dzieci jest w Moich rękach. Podążajcie za Mną, naśladując Mnie i słuchając uważnie Moich rad. Poprzez was, którzy słuchacie Mojego głosu, pragnę zwyciężać zło i przywrócić pokój światu. 

Bóg zdaje się opuszczać świat, pozostawiając go jego własnemu grzechowi i skutkom grzechu, Ja jednak pozostaję blisko was z Woli Bożej, w której Bóg okazuje wam swoją miłość. Moje napomnienia, łzy i cuda są światłem dla świat, aby poznał swój grzech i zawrócił z drogi prowadzącej ku wiecznej przepaści. Chciałabym, aby świat poznał, jak bardzo go kocham i jak bardzo troszczę się o wszystkich, którzy na nim pozostają. Moje dzieci, jeżeli chcecie dołączyć do Mojej modlitwy za świat i być również światłem, które powstrzyma niezliczone dusze przed samozatraceniem, słuchajcie Mojego głosu i wypełniajcie Moje prośby gorliwie, nie przebierając wśród nich. Proszę was o rzeczy, które są konieczne dla nawrócenia ludzkości i dla złagodzenia gniewu Mojego Syna. Proszę was jeszcze raz. Nie mówcie do Mnie o miłości, ale okażcie Mi ją, spełniając Moje prośby. W tym okażecie Mi miłość, jeśli wasze serca będą podążały za nakazami miłości. 

Świat się nie nawróci, jeśli nawet ci, którzy nazywają się Moimi dziećmi, nie będą spełniać Mojej woli. Proszę was o modlitwę całym sercem za ginący świat i grzeszników, których niewiara sprowadziła na drogę zatracenia. Jeżeli grzech nie zostanie powstrzymany i zadośćuczyniony, sam świat zniszczy siebie. Nie możecie oglądać się na innych. Jeżeli posłyszycie Moje słowa, oznacza to, że właśnie wy zostaliście wezwani do pełnienia Mojej woli i ratowania ludzkości. Modlitwa, o którą was proszę, to modlitwa szczera, pokorna i wielkoduszna. To modlitwa wykraczająca poza problemy waszych domów, modlitwa sięgająca wszystkich zakątków świata i sięgająca Nieba. Módlcie się za cały świat, aby zwrócił się w stronę Boga, podjął pokutę i nawrócenie. Zachowajcie nadzieję, modląc się za grzeszników. Wierzcie w siłę waszych modlitw, a czas pozostawcie Bogu. Nie traćcie nadziei i módlcie się, powierzając Mi swoje modlitwy, a Ja uczynię z nich pożytek. 

Proszę was o modlitwę na różańcu. Różaniec jest Moją najmocniejszą bronią przeciwko nieprzyjacielskim siłą. Módlcie się na różańcu codziennie, nie tylko od czasu do czasu, kiedy odczuwacie taką potrzebę. Módlcie się również Koronką do Miłosierdzia Bożego, bo ta modlitwa zanurza cały świat i wszystkich grzeszników w niezmierzonym miłosierdziu Boga. Tylko to pozostaje światu, przepraszać i prosić o miłosierdzie. 

Pamiętajcie o nawiedzaniu Najświętszego Sakramentu. Tam, gdzie Najświętszy Sakrament jest prawdziwie kochany i czczony, tam Jezus zostaje pośród was. Czcijcie te miejsca, gdzie przebywa Mój Syn, bo niewiara, jak zaraza rozprzestrzenia się po Ziemi, odbierając ludzkości Mojego Syna. Starajcie się uczynić postanowienie, aby adoracja Najświętszego Sakramentu nie była również odświętna, ale możliwie częsta i szczera. Nie proszę was o godziny modlitwy, ale o pamięć i cześć, jaką okazujecie Mojemu Synowi, i wdzięczność za Jego ofiarę, w której pozostaje zamknięty we wszystkich Tabernakulach świata. 

Proszę was o post jako zadośćuczynienie za grzech obżarstwa, którym znieważa się dobro Boga i niesprawiedliwie dzieli Jego dobrodziejstwa. Gdybyście mogli przenieść się do miejsc, w których je się tak często jak u was pości, zaprawdę, pojęlibyście Moje słowa. To niewiele, o co was proszę. Dajcie Mi jednak to niewiele, a Ja pomnożę tę ofiarę i zyskam pokarm dla Moich dzieci. Dlaczego wciąż ociągacie się z pełnieniem Mojej woli? Pragnę, abyście uczynili postanowienia i przestrzegali ich. Otrzymaliście łaski do podążania za Mną, teraz nie ociągajcie się  w drodze. 

Proszę was także o uczestniczenie w sakramentach Kościoła, Mszy świętej, Komunii świętej, i w Sakramencie Pokuty. Cieszcie się z tej łaski, że macie wciąż tak wielu kapłanów i zabiegajcie o ich dary, korzystając z ich posługi. Módlcie się za kapłanów, powierzając ich Mojemu Niepokalanemu Sercu. 

Moje dzieci, zachowajcie wierność w waszym postępowaniu. Niech w waszych sercach będzie to samo, co jest na waszych ustach. Niech wasze czyny poświadczają prawdziwość waszych słów. Potrzebuję waszych ofiar, ale wielu z was odczytuje Moje słowa jako prośby skierowane do świętych lub osób samotnych, które mają wiele czasu, aby poświęcić się służbie Bożej. Ależ nie. Kieruję Moje prośby do wszystkich wierzących, od małych dzieci do starców, od samotnych do wielodzietnych rodzin. Nie wybieram wśród was godnych i niegodnych. Pomóżcie Mi, proszę, dla tych, którzy nie słyszą Moich słów i pozostają uśpieni. Jeżeli nie uzyskają od was pomocy, nie zdołam ich uratować. 

Wzywam was wszystkich do szczerej modlitwy i pokuty. Złączcie swoje modlitwy i wszelkie wysiłki z Moimi prośbami. Nie poddawajcie się w walce. Prowadzę was do zwycięstwa, ale Moja armia nie może składać się z jednego oddziału walczącego i stu przysłuchujących się walce. Powołuję was wszystkich do walki. Nie ociągajcie się z wypełnieniem Moich próśb, bo życie jest o wiele krótsze, niż się wam wydaje. Dopiero później czas się zatrzymuje. Dziś pędzi, zostawiając wam zawsze niewiele czasu na pokutę i na nawrócenie. Jeżeli chcecie przemienić oblicze świata, jeżeli chcecie dokonać czegoś wielkiego w waszym narodzie, przyłóżcie się całym sercem do wypełnienia Moich próśb. 

Zacznijcie już dziś realizować Moją wolę. Całą wieczność będziecie mogli odpoczywać, ale teraz weźcie się do pracy i wprowadźcie w życie swoje wzniosłe postanowienia, bo jeśli nie zrobicie tego teraz, będziecie planować poprawę aż do śmierci i nigdy nie otrzymam od was tego, co zostało Mi obiecane. Błogosławię was wszystkich. Moje wezwanie powinno być dla was zaszczytem, tymczasem wielu z was ma nadzieję, że mówię do kogoś innego. Jeżeli chociaż ci, którzy ślubowali Mi miłość, wypełnią Moją wolę, wówczas mogę już bardzo wile dokonać, ale to dopiero początek, zaczyn tego, co pragnę uczynić dla ratowania ludzkości i świata. Amen.

 

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

LITANIA POSZCZĄCEGO

Akt strzelisty w chwili słabości w czasie postu

Piątek dniem postu od mięsa i o chlebie i wodzie

Środowy post od mięsa i o chlebie i wodzie

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 

***      ***      ***

5. warunków dobrej spowiedzi

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

Nowenna do Krwi Chrystusa

Modlitwa do KRWI Chrystusa – codzienna

Godzina Święta z czwartku na piątek

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

czytaj więcej...