Aktualności

2018-09-09 16:55

Orędzia o Małżeństwie. GŁĘBOKIE I CAŁKOWITE PRZEBACZENIE

Dzień piąty rekolekcji

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

Modlitwa do Ducha Świętego

 

Pan Jezus: Małżonkowie, umiłowane dusze, które połączyłem miłością na wzór miłości Boskiej, chcę was dziś obdarzyć największą łaską, jakiej potrzebuje wasze małżeństwo. Ta łaska zaowocuje pokojem i radością w waszych sercach. Na powrót będziecie umieli się śmiać. Wszystkie ciernie, jakie wbite są w wasze małżeńskie serce, wyjmę, a rany osuszę miłością. To przebaczenie.

 

Przebaczam wam wszystko i pragnę, abyście równie wspaniałomyślnie przebaczyli sobie nawzajem. To przebaczenie musi wynikać z miłości i zrozumienia, że cierpienie, którego doświadczyliście od ukochanej osoby, zraniło ją samą jeszcze bardziej. Nie czas roztrząsać rozmiar win. To zadanie dla Boga, ale mogę wam tylko zapowiedzieć, że w chwili swojej śmierci zobaczycie wyraźnie, jak wasze postępowanie, słowa i myśli doprowadziły do upadku swojego współmałżonka, który upadł i poniósł całą należną karę, podczas gdy wina wcale nie leżała po jednej stronie.

 

Jesteście współodpowiedzialni jedni za drugich. Gdybyście bardziej miłowali, nikt nie musiałby upadać i błądzić. Zapewniam was, że jeśli zadaliście sobie rany, to nawzajem. Nie mówię tego po to, abyście teraz wytykali sobie nawzajem winy i racje. Nigdy więcej tego nie róbcie. Przyjmijcie prawdę, że jest tak, jak mówię i zamknijcie przeszłość w Moim Sercu, które musiało ją wycierpieć, aby za nią zadośćuczynić. Jeśli żal wam siebie samych z powodu cierpień, jakich doświadczyliście, żałujcie również tego, który zadał wam cierpienie, bo jego rany są jeszcze dotkliwsze. Uleczę je wszystkie waszymi rękami, słowami i miłością, którą się wzajemnie obdarzycie. Jeżeli chcecie doświadczyć Mojej łaski i przestać cierpieć z powodu dawnych ran, a zacząć cieszyć się sobą nawzajem, doświadczając szczęścia wspólnego życia, uklęknijcie przede Mną i patrząc na krzyż, odmówcie tę modlitwę: 

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

Jezu, który z powodu mojej niedoskonałej miłości zawisłeś na krzyżu, aby zapłacić za mój egoizm i grzechy własną doskonałą miłością, przebacz mi. Przepraszam, że kochałem Cię zbyt mało, choć zasługujesz na doskonałą miłość. Dziękuję Ci, że poświęciłeś dla Mnie swoje życie i mimo to kochasz mnie nieprzerwanie i chcesz spędzić ze mną wieczność.

 

Ja również doświadczyłem zła i cierpienia, ale mając Ciebie ukrzyżowanego przed oczyma, ja również, przebaczam całkowicie i bezinteresownie osobie, którą kocham, mojemu współmałżonkowi. Wiem, że jeśli zadał mi ból, to z powodu własnej słabości wpisanej w ludzką, zraniona naturę. Przez tę słabość człowiek nie miłuje doskonale i ucieka przed bólem za wszelką cenę, raniąc przy tym innych. To nie z powodu złośliwości, ale wielkiej ludzkiej mizerności, nieprzyjaciel wtargnął pomiędzy nas i próbował zniszczyć naszą miłość. Zbyt mało chroniliśmy się przed jego przebiegłością pod Twoimi skrzydłami.

 

Dziś przebaczam z całego serca, bo chcę przebaczyć. Chcę kochać mojego współmałżonka, którego mi dałeś jako dar z Nieba, już nie dla siebie, ale dla Ciebie i dla niego samego. Chcę kochać tak, jak Ty kochasz. Dlatego wyrzekam się żalu, złych wspomnień i nieprzebaczenia. Wyrzekam się złości i chęci rewanżu. Wyrzekam się wszelkich złych uczuć i braku nadziei. Wyrzekam się zatwardziałości serca i lęku. Wyrzekam się smutku. Wyrzekam się wszystkich złych skutków moich zranień, aby czystym i wolnym sercem miłować tak, jak Ty miłujesz.

 

Pozwalam odejść przeszłości wraz z jej bólem. Chcę żyć nowym życiem lepiej niż dotychczas. Wszystkie cierpienia, jakich doświadczyłem z powodu mojego małżonka, łączę z Twoją krzyżową Ofiarą, Jezu, i zanurzone  w Twojej Krwi składam w ofierze za mojego współmałżonka, aby i on mógł być uwolniony od przeszłości i jej bólu. Nigdy więcej nie będę wspominać ani wypominać zła. Wybieram dobro. Wybieram Ciebie, Twoją drogę i Twoje przebaczenie, Jezu.

 

Teraz spójrzcie na siebie nawzajem i wyznajcie sobie z głębi serca jedno zdanie:

W imię Jezusa przebaczam ci wszystko, całkowicie i na zawsze.

To wszystko. Teraz odetchnijcie głęboko. Dokonała się was wielka zmiana, która będzie owocować na przyszłość. Ale, aby tego doświadczyć, musicie przestrzegać kilka zasad. Jeśli nie będziecie ich przestrzegać, nie doświadczycie zmiany.

 

1. Po pierwsze nigdy, nigdy i pod żadnym pozorem nie wypominajcie sobie przeszłości ani w kłótniach, ani w rozmowach, ani w aluzjach, ani we wspomnieniach.

 

2. Po drugie nigdy więcej nie myślcie o tym, co przebaczyliście. Natrętne i powracające myśli odganiajcie natychmiast modlitwą: Jezu, ja wszystko przebaczam. Nie wierze w tę rzeczywistość, którą teraz fałszywie przedstawia mi Szatan, ale tylko Twoim słowom. Pozwól mi zapomnieć.

 

3. Po trzecie, kiedy jesteście na siebie źli, nigdy nie wracajcie do przeszłości. W chwilach kryzysu odmawiajcie modlitwę, którą dziś przebaczyliście sobie nawzajem. Jeśli wasze rany są bardzo głębokie i nie jesteście w stanie spełnić tych trzech warunków, odmawiajcie tę modlitwę codziennie, aż odczujecie w sercu ulgę. Wtedy nie musicie jej dalej odmawiać. Błogosławię was na dalsze życie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

 

Powrót do ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PONIEDZIAŁEK dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci…

Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa (MATEK, OJCÓW, LEKARZY I TYCH CO NAMAWIAJĄ)

Cierpienia rozwodników po śmierci

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...