Aktualności

2020-09-23 18:06

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE 

 

PAN JEZUS: Mąż i żona są jedno w Moich oczach. Każda jej modlitwa jest i jego modlitwą. Ona odpowiada za niego i Ja wszystko co dobre i jemu liczę, ale niech ona wie, że wszystko co złe od niego spada i na nią, więc niech Mi zadośćuczyni za jego grzechy. Dzieci Moje, czas nie jest długi, a Ja jestem Sędzią Sprawiedliwym i wiem, jak Mi kto służy. Wszystko wam policzę.

 

Chcę wam jednak uświadomić, że małżeństwo utworzyłem na wzór Trójcy Najświętszej, która jest nierozdzielna. Tak samo wasze małżeństwo jest nierozdzielne i miłość, która je połączyła, nie może się skończyć, bo ma źródło we Mnie. W sensie duchowym jesteście jednym ciałem. To więź o Boskiej naturze. Tego się nie da rozdzielić.

    Czytaj więcej

MAŁŻEŃSKA DROGA KRZYŻOWA