Aktualności

2023-06-15 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Zniewolenie i upośledzenie duchowe jako skutki nieczystości

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Bóg Ojciec: Nieczystość niesie ze sobą spustoszenie duchowe i wprowadza w życie człowieka chaos właściwy Piekłu, bo konsekwencje tego grzechu są bardzo rozległe, szczególnie duchowo. Nieczystość nie jest miłością. Jest jej niszczeniem u samego początku. Relacje oparte na nieczystości prowadzą do wyniszczenia wewnętrznego, wypalenia i pustki, z której później nie sposób wydobyć się na pokonanie jakichkolwiek trudności. Ludzie związani więc ze sobą w sposób grzeszny, okazują się wobec siebie nieludzko obojętni i wrodzy wobec trudności, jakie ich spotykają. Dzieląc ze sobą każdą chwilę, z dnia na dzień potrafią stać się sobie obcymi i nigdy więcej o sobie nie wspomnieć. Rozpoczynają nowe relacje, przelewając swoje zranienia i powiązania grzechowe na kolejne osoby.

 

Dzieci rodzące się w grzechu bez błogosławieństwa Bożego, są wiecznie nieszczęśliwe. Nie potrafią znaleźć pokoju, obciążone jarzmem upadku własnych rodziców same upadają w podobny sposób, bo dziedziczy się po rodzicach nie tylko wygląd i cechy charakteru, ale także duchowość i przynależące duszom duchowe powiązania ze światem Nieba lub Piekła.

 

Od pierwszej chwili powstania duszy jest ona przeze Mnie miłowana, ale odrzucenie przez człowieka Mojej miłości poprzez odrzucenie Moich przykazań odcina Moje błogosławieństwo i wprowadza duchy nieczyste, które są zawsze duchami zniszczenia. Nie są to amorki o słodkich buziach. Nieczystość powstająca w umyśle i przenoszona do serca rozwija się w czyny za sprawą duchów zniszczenia i śmierci, które po uwiedzeniu swoich ofiar pozostawiają je w opłakanym stanie, a jeśli mają na to przyzwolenie, to znaczy nie są wyganiane poprzez Sakrament Spowiedzi, pozostają ściśle związane z duszą, którą zwiodły i wikłają ją tak silnie, aby nie zdołała się wydostać ze swego nędznego położenia. Ich staraniem będzie teraz doprowadzić ją na same dno, gdzie jest już tylko rozpacz i stąd strącić ją prosto do Piekła. Każda nieczystość zabija miłość. Każda nieczystość prowadzi do powstania ran i chorych relacji międzyludzkich, z których nie może płynąć miłość. Ja jestem Miłością. Poprzez łamanie Moich przykazań zawsze pogrążacie się w świecie zła, w którym miłość nie istnieje. Żądza i pragnienie posiadania drugiego człowieka nie jest miłością, o czym przekonujecie się przy pierwszych trudnościach. Uzależnienie psychiczono-fizyczne nie jest miłością, ani żaden rodzaj zauroczenia. Są to wszystko rodzaje sideł, jakich używają złe duchy dla zwabienia, oszukania i zniszczenia dusz ludzkich.

 

Nieczystość, która nie jest zwalczana, rozwija się w ciężkie uzależnienia, perwersje i zdziczenie, bo wolą Szatana jest odebrać ludzkości jej godność i podobieństwo Boże. Grzech zawsze prowadzi do następnego grzechu, a każdy kolejny grzech jest szpetniejszy od poprzedniego i mocniej pęta duszę. Dlatego grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu bardzo szybko prowadzą do zniewoleń, z której później latami trudno się wyzwolić. Każdemu upadkowi towarzyszą złe duchy, które później zostają przy człowieku, aby go dręczyć, ponieważ dzięki jednemu upadkowi otrzymują niejako prawo do krążenia wokół tej duszy.

 

Moje dzieci, ile cierpienia znosicie przez chwile swojego złudnego zapomnienia… Jak szerokie są konsekwencje i powikłania grzechowe w waszych rodzinach… ile płaczy, skarg i samobójstw w wyniku łamania tego podstawowego przykazania, które jest tylko gwarantem waszego szczęścia na Ziemi. Ludzka sfera intymna jest tak delikatna i wrażliwa, że powinno się ją dzielić tylko z jedną osobą, którą wybiera się na całe życie. Małżeństwo, które Ja pobłogosławię, tworzy dopiero rodzinę gotową na przyjęcie dzieci. Tylko w takich warunkach nie powstaną rany duchowe w waszych sercach, a dzieci, które poczniecie będą wolne. Musicie mieć świadomość, że próbowanie się w relacjach z innymi bardzo was wewnętrznie upośledza. Im więcej nieczystości w życiu człowieka, tym jest on mniej zdolny do założenia rodziny i do jakichkolwiek zadań życiowych.

 

Zabieganie o czystość powinno być dla was tak ważne, jak noszenie ubrania dla ochrony przed gąszczem insektów. Złe duchy poprzez nieczystość wyżerają bowiem z wnętrza człowieka wszystko, co dobre. Są jak pasożyty, które raz dopuszczone do swojej ofiary, oszpecają ją i doprowadzają do śmierci. To samo robią z wami ci, którym pozwalacie się uwieść i doprowadzić do nieczystości, ci,  z którymi pozostajecie w nieczystych relacjach, nazywając je miłością. Piekło jest pełne zakochanych, Moje dzieci. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i ducha Świętego. Amen.

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...