Aktualności

2022-09-15 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Wyłamać się z niewoli grzechu i prawideł świata

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Jestem twoim Bogiem. Daję ci siłę do kroczenia za Mną. Przestrzegając Moich przykazań, człowiek może żyć w szczęściu i pokoju już na Ziemi, bo zjednoczenie z Bogiem, które jest możliwe dla tych, którzy strzegą Jego Prawa, daje duszy raj. Cierpienie, choroby i ból potęgowany jest przez człowieka łamaniem Prawa Bożego. Dlatego pragnę dać wam odwagę do wyłamania się z niewoli grzechu i prawideł świata, abyście stali się Moimi świadkami poprzez nasze zjednoczenie.

 

Pierwszym zagrożeniem dla człowieka XXI wieku jest grzech nieczystości, który zakrada się do duszy człowieka jako pierwszy, uniemożliwiając Mi jej dalsze prowadzenie. Ten grzech, który najbardziej uzwierzęca naturę ludzką, to znaczy czyni człowieka bezmyślnym i nieczułym. Grzech ten jest w swojej istocie tak sprzeczny naturze Boskiej, że wyklucza Mnie z duszy ludzkiej i zrywa więzi miłości z duszą. Karą za nieczystość jest potępienie, a grzechy nieczyste nie dzielą się na lekkie i ciężkie. Choć różnią się od siebie w natężeniu i szpetocie, wszystkie zrywają więź duszy ludzkiej z Bogiem, to znaczy, obrażają Mnie śmiertelnie.

 

Chcę więc dać wam oręż przeciwko temu grzechowi i wezwać was do wyższej komnaty w waszej duchowości. Czystość jest koniecznym warunkiem dalszego rozwoju. Bez czystości nie da się walczyć u Mego Boku. Jak wam wyznałem, nie pokładam nadziei w tych, którzy upadają pod ciężarem tego grzechu, bo choć otrzymują Moje przebaczenie, nie nadają się do walki. Moją armię utworzę z tych, którzy przysięgną Mi czystość i z nimi pójdę dalej, w góry. Czystość jest tym progiem, który musi przestąpić dusza, abym w niej i poprzez nią mógł budować Moje Królestwo. Czym jest czystość i czego żądam od wybranej duszy, będę ci przedstawiał w tych kolejnych orędziach, aby przygotować cię do złożenia Mi ślubu wierności, bo tym jest w istocie ślub czystości, ofiarowaniem Mi swojej wierności. Amen.

 

Błogosławię cię, dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...